Uruchamianie narzędzia diagnostycznego DirectX

Narzędzie diagnostyczne DirectX pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z pakietem technologii multimedialnych DirectX dostarczanym z systemem Windows. W razie wystąpienia problemów z poprawnym działaniem animacji w grach lub odtwarzaniem filmów należy uruchomić narzędzie diagnostyczne DirectX w celu znalezienia źródła problemu.

Aby uruchomić narzędzie diagnostyczne DirectX

 • Otwórz narzędzie diagnostyczne DirectX, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, wpisując w polu Wyszukaj polecenie dxdiag, a następnie naciskając klawisz ENTER.

Korzystanie z narzędzia diagnostycznego DirectX w celu diagnozowania problemów

Należy uwzględnić między innymi następujące przyczyny występowania problemów:

 • Brak przyspieszenia sprzętowego. Jeśli przyspieszenie sprzętowe Microsoft DirectDraw lub Direct3D nie jest dostępne, niektóre programy działają bardzo wolno lub nie działają wcale. Kliknij kartę Ekran, a następnie w obszarze Funkcje DirectX sprawdź, czy przyspieszenie DirectDraw, Direct3D lub przyspieszenie teksturowania AGP jest oznaczone jako Niedostępne. Jeśli przyspieszenie jest niedostępne, konieczne może okazać się zmodernizowanie sprzętu. Konieczne może być również włączenie przyspieszenia grafiki.

  Aby włączyć przyspieszenie grafiki

  1. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.

  2. Kliknij opcję Ustawienia ekranu, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

  3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  4. Przeciągnij suwak Przyspieszanie sprzętowe do pozycji Pełne.

 • Urządzenia nie są podłączone. Jeśli joystick lub inne urządzenie wejściowe nie odpowiada, może nie być prawidłowo skonfigurowane. Upewnij się, że urządzenie jest widoczne na karcie Wejście narzędzia diagnostycznego DirectX. Jeśli tak nie jest, zainstaluj ponownie kontroler gier lub urządzenie wejściowe, odłączając je i podłączając ponownie.

 • Zainstalowane są niepodpisane sterowniki. Firma Microsoft nie testowała niepodpisanych sterowników pod kątem ich pełnej zgodności z najnowszą wersją programu DirectX. Zaleca się korzystanie ze sterowników podpisanych cyfrowo przez Laboratoria jakości sprzętu Microsoft Windows (WHQL, Windows Hardware Quality Labs).