Uruchamianie lub usuwanie zablokowanych programów grupy Autostart

Kontrola konta użytkownika zapobiega automatycznemu uruchamianiu programów wymagających zgody lub hasła administratora podczas uruchamiania systemu Windows. Jeśli program został zablokowany, w obszarze powiadomień zostanie wyświetlony komunikat informujący, że uruchomienie niektórych programów wymaga zezwolenia. Można uruchomić zablokowany program, usunąć zablokowany program z grupy Autostart lub zignorować powiadomienie.

Uruchamianie zablokowanego programu

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zablokowane programy grupy Autostart w obszarze powiadomień.

  2. Kliknij polecenie Uruchom zablokowany program, a następnie kliknij nazwę programu, który chcesz uruchomić. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

  • Powyższe kroki należy powtórzyć za każdym razem, aby uruchomić program po uruchomieniu systemu Windows.

Usuwanie zablokowanego programu z grupy Autostart

Zablokowany program można usunąć z grupy Autostart, aby nie próbował uruchomić się automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu Windows. Usunięcie programu z grupy Autostart nie spowoduje jego usunięcia z komputera.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zablokowane programy grupy Autostart w obszarze powiadomień.

  2. Kliknij przycisk Pokaż lub usuń zablokowane programy z grupy Autostart.

Uwagi

  • Jeśli program, który chcesz uruchomić w ramach grupy Autostart, jest zablokowany, odwiedź witrynę sieci Web jego wydawcy w celu sprawdzenia, czy jest dostępna uaktualniona wersja programu, która nie wymaga do uruchomienia zgody ani hasła administratora.

  • Usunięcie programu z grupy Autostart może dotyczyć również innych użytkowników tego komputera.