Skanowanie dokumentu lub pliku

Program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows dostarczany z tą wersją systemu Windows jest zoptymalizowany pod kątem skanowania, wyświetlania i przechowywania dokumentów tekstowych. Podczas pracy z obrazami można też używać programu Galeria fotografii systemu Windows do skanowania dokumentów lub obrazów i przechowywania ich w folderze Obrazy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skanowanie obrazu.

Aby uzyskać informacje o używaniu innych programów do skanowania, zapoznaj się z informacjami dołączonymi do skanera lub z pomocą programu.

Pokaż wszystkie

Aby skanować za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Przed wykonaniem poniższych czynności należy się upewnić, że skaner (lub urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania) jest podłączony do komputera i włączony.

 1. Umieść dokument w skanerze lub, jeśli skaner jest wyposażony w podajnik, umieść jedną lub więcej stron w podajniku. Jeśli skaner oferuje obie opcje, wybierz opcję preferowaną.

 2. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 3. Aby skorzystać z widoku skanera, kliknij przycisk Skanuj na dole lewego okienka.

 4. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowe skanowanie.

 5. W oknie dialogowym Nowe skanowanie kliknij listę Profil, a następnie kliknij element Dokumenty. Automatycznie zostaną wyświetlone domyślne ustawienia skanowania dokumentu. Możesz ich użyć lub je zmienić.

 6. Aby zobaczyć, jak dokument będzie wyglądać po zeskanowaniu, kliknij przycisk Podgląd. W razie potrzeby zmień ustawienia skanowania, a następnie ponownie wyświetl podgląd dokumentu. Powtarzaj tę czynność aż do uzyskania zadowalających rezultatów podglądu.

 7. Kliknij przycisk Skanuj. Po zakończeniu skanowania program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows automatycznie wyświetli dokument, umożliwiając obejrzenie go i zarządzanie nim.

Porady dotyczące skanowania dokumentów lub plików

 • Przed zeskanowaniem obraz można przyciąć, klikając przycisk Podgląd w oknie dialogowym Nowe skanowanie, a następnie przeciągając na podglądzie uchwyty narzędzia przycinającego, aby zmienić rozmiar obrazu.

 • Jeśli skanowana strona zawiera więcej niż jeden obraz, można zapisać każdy obraz jako osobny plik, zaznaczając pole wyboru Podgląd lub skanowanie obrazów jako osobnych plików.

 • Jeśli używasz skanera z podajnikiem dokumentów, możesz zeskanować wiele stron dokumentu i zapisać je jako pojedynczy plik, wybierając element Obraz TIF z listy typów plików.

 • Aby zmienić domyślną nazwę pliku zawierającego zeskanowany dokument, kliknij prawym przyciskiem myszy dokument w widoku skanera, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 • Jeśli często skanujesz dokumenty lub pliki i chcesz je uporządkować, możesz tworzyć nowe foldery w widoku skanera. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu, a następnie kliknij polecenie Nowy folder. Aby przenieść lub skopiować zeskanowany dokument do folderu, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Przenieś do folderu, a następnie wybierz folder, do którego chcesz go przenieść.

  Zeskanowane dokumenty są przechowywane w folderze Dokumenty, w podfolderze Dokumenty zeskanowane, gdzie można je przenosić lub kopiować tak samo jak wszystkie inne pliki. Jeśli jednak utworzysz nowy podfolder folderu Dokumenty zeskanowane, jego nazwa nie pojawi się w Widoku skanera w programie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows, dopóki nie zamkniesz i ponownie nie otworzysz programu lub nie klikniesz nazwy folderu Skanowanie, aby zwinąć i ponownie rozwinąć listę folderów.

 • Zeskanowane dokumenty można automatycznie przesyłać dalej na adres e‑mail lub do folderu sieciowego. Aby wybrać opcję przesłania dalej, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Routing skanowania.