Wysyłanie faksu

Aby wysłać faks za pomocą komputera, można użyć programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows lub innych programów uruchamianych w systemie Windows. Jednak przed przystąpieniem do wysyłania faksu należy się upewnić, że komputer jest połączony z faks-modemem lub serwerem faksów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie komputera w celu wysyłania i odbierania faksów.

Pokaż wszystkie

Aby wysłać faks za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 2. Aby skorzystać z widoku faksu, kliknij przycisk Faks na dole lewego okienka.

 3. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy faks.

 4. Używając opcji dostępnych w oknie Nowy faks, utwórz nowy faks, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Porady

 • Aby wysłać faks do więcej niż jednego odbiorcy, w polu Do wpisz numery faksów rozdzielone średnikami. Można również wybrać odbiorców z folderu Kontakty systemu Windows, klikając przycisk Do, a następnie klikając dwukrotnie każdy wybrany kontakt na liście kontaktów. Należy się upewnić, że numery faksów odbiorców zostały zapisane w informacjach o kontaktach.

 • Wysłanie strony tytułowej może dodatkowo zapobiec oglądaniu treści faksu na wydruku lub na ekranie przez osoby inne niż planowani odbiorcy, szczególnie jeśli faks zawiera dane osobowe lub informacje poufne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub edytowanie strony tytułowej faksu.

 • Korzystając z opcji dostępnych na pasku narzędzi widoku faksu, można do wysyłanego faksu dołączyć plik lub wstawić tekst i obrazy z innych plików. Załączone pliki są konwertowane na obrazy TIF (pliki tif), co umożliwia odebranie ich przez dowolne urządzenie faksowe. Jeśli odbiorca używa autonomicznego urządzenia faksowego — urządzenia niepołączonego z komputerem — zostaną wydrukowane wszystkie strony faksu, w tym również dołączony plik. Jeśli odbiorca używa programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows lub innego programu faksowego, faks zostanie odebrany jako plik tif, który można wyświetlać na ekranie oraz, w zależności od programu, wydrukować lub zarządzać nim tak samo, jak każdym innym plikiem w komputerze.

 • Aby dołączyć do faksu plik lub obraz, przeciągnij plik do okna Nowy faks . Można również zeskanować dokument lub obraz, a następnie wysłać zeskanowany plik jako załącznik do faksu lub wiadomości e‑mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie zeskanowanego dokumentu faksem lub pocztą e‑mail.

Aby wysłać faks za pomocą innego programu

Aby wysłać dokument faksem za pomocą programu innego niż Faksowanie i skanowanie w systemie Windows, trzeba „wydrukować" dokument na drukarce „faks", co umożliwi wysłanie go jako załącznika do faksu. Załączony plik jest automatycznie konwertowany na obraz TIF (plik tif), dzięki czemu może zostać odebrany przez dowolne urządzenie faksowe. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z opcji drukowania w programie, w tym o wybieraniu drukarki, należy zapoznać się z pomocą programu. W większości programów należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz dokument lub plik, który chcesz wysłać jako faks.

 2. W używanym programie otwórz okno dialogowe Drukuj; zwykle należy w tym celu kliknąć menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.

 3. W oknie dialogowym Drukuj poszukaj opcji wybierania drukarki, która zwykle znajduje się w obszarze Drukarka lub Wybierz drukarkę. Na liście dostępnych drukarek kliknij element Faks.

 4. Kliknij przycisk Drukuj. Program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows otwiera nowy faks z dołączonym plikiem.

 5. W nowym faksie wpisz numery faksów odbiorców i wszelkie inne informacje, które chcesz przekazać, na przykład temat lub notatkę na stronie tytułowej, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Porada

 • Podczas wysyłania lub odbierania faksu Monitor faksu automatycznie wyświetla informację o postępie procesu. Aby wyświetlić więcej informacji o postępie faksu, w tym również o tym, czy wysyłanie lub pobieranie powiodło się, kliknij przycisk Wyświetl szczegóły Monitora faksu.