Wysyłanie i odbieranie pliku przez połączenie na podczerwień

Połączenie na podczerwień może służyć do wysyłania dokumentów, folderów lub obrazów z jednego urządzenia do drugiego. Przykładowo, można wysłać dokument z komputera do urządzenia podręcznego lub, o ile cyfrowy aparat fotograficzny jest wyposażony w interfejs na podczerwień, można wysłać zdjęcia z aparatu do komputera.

Podobnie jak pilot do telewizora, urządzenia podczerwieni wykorzystują do komunikowania się światło o bardzo wysokiej częstotliwości. Podobnie jak pilot, który musi być nakierowany dokładnie na telewizor, urządzenie podczerwieni musi być ustawione naprzeciwko innego komputera lub urządzenia, ponieważ promieniowanie biegnie po linii prostej.

Pokaż wszystkie

Aby wysłać dokument lub folder

Jeśli komputer obsługuje technologię podczerwieni, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść oba urządzenia w zasięgu, nakieruj ich porty podczerwieni (otwory zakryte czarnym lub ciemnoczerwonym tworzywem) wzajemnie na siebie i zaczekaj, aż w obszarze powiadomień na komputerze pojawi się ikona połączenia na podczerwień Ikona podczerwieni.

  Uwaga

  Ilustracja komputera podręcznego i komputera przenośnego z portami podczerwieni ustawionymi naprzeciw siebie
  Komputer podręczny i komputer przenośny z portami podczerwieni ustawionymi naprzeciw siebie
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę podczerwieni w obszarze powiadomień, wybierz dokument lub folder do wysłania, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

 3. W komputerze lub urządzeniu odbierającym pojawi się monit o przyjęcie lub odrzucenia wysyłanego dokumentu lub folderu.

Uwaga

 • Jeśli powyższe działania są nieskuteczne, a komputer obsługuje technologię podczerwieni:

  1. Kliknij przyciskStartObraz przycisku Start , kliknij kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij polecenie Podczerwień.
  2. Upewnij się, że pole wyboru Zezwalaj innym na wysyłanie plików do tego komputera, używając komunikacji w podczerwieni jest zaznaczone.

Aby wysłać obraz

Jeśli komputer obsługuje technologię podczerwieni, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przyciskStartObraz przycisku Start , kliknij kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij polecenie Podczerwień.
 2. Kliknij kartę Transfer obrazu, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj cyfrowym aparatom fotograficznym na bezpośredni transfer obrazów do tego komputera za pomocą łącza podczerwieni.

 3. Umieść oba urządzenia w zasięgu i nakieruj porty podczerwieni na siebie nawzajem.

  Ilustracja aparatu fotograficznego i komputera przenośnego z portami podczerwieni ustawionymi naprzeciw siebie
  Aparat fotograficzny i komputer przenośny z portami podczerwieni ustawionymi naprzeciw siebie
 4. Poczekaj na pojawienie się ikony podczerwieni Obraz ikony podczerwieni w obszarze powiadomień komputera i wykrycie przez aparat obecności urządzenia podczerwieni.
 5. W aparacie naciśnij przycisk Wyślij lub Transfer albo zapoznaj się z informacjami dołączonymi do aparatu, aby dowiedzieć się, jak uruchomić transfer. Kiedy zdjęcia pojawią się w komputerze, wybierz miejsce, w którym chcesz je przechowywać.

Aby odebrać dokument, folder lub obraz

 • Na komputerze odbierającym zostanie wyświetlone okno dialogowe. Kliknij przycisk Tak (lub Tak na wszystkie w wypadku większej liczby elementów), aby odebrać wysłany dokument, folder lub obraz, albo kliknij przycisk Anuluj aby go odrzucić.