Sieć ad hoc to tymczasowe połączenie między komputerami i urządzeniami, nawiązane w określonym celu, takim jak udostępnianie dokumentów podczas spotkania lub granie w wieloosobowe gry komputerowe. Połączenie internetowe można doraźnie udostępniać innym osobom przez sieć, dzięki czemu te osoby nie będą musiały konfigurować własnych połączeń internetowych. Sieci ad hoc mogą być tylko bezprzewodowe, więc w komputerze musi być zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, aby można było utworzyć sieć ad hoc lub przyłączyć się do niej.

 1. Otwórz kreatora Połącz z siecią, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Połącz z.

 2. Kliknij opcję Skonfiguruj połączenie lub sieć.

 3. Kliknij opcję Skonfiguruj sieć ad hoc (typu komputer-komputer), kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

Uwagi:

 • Jeśli co najmniej jeden z komputerów w sieci należy do domeny, wyświetlanie elementów udostępnionych i uzyskiwanie dostępu do nich wymaga posiadania konta użytkownika na tym komputerze.

 • Jeśli komputery w sieci nie należą do domeny, ale od osób uzyskujących dostęp do elementów udostępnionych powinno być wymagane posiadanie konta użytkownika na komputerze, należy w Centrum sieci i udostępniania włączyć udostępnianie chronione hasłem.

  Włączanie udostępniania chronionego hasłem

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

  2. Jeśli udostępnianie chronione hasłem jest wyłączone, w obszarze Udostępnianie i odnajdowanie kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki, aby rozwinąć sekcję, kliknij pozycję Włącz udostępnianie chronione hasłem, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 • Sieć ad hoc jest automatycznie usuwana, gdy wszyscy użytkownicy się odłączą lub gdy osoba, która skonfigurowała sieć, odłączy się i opuści zasięg innych użytkowników sieci, chyba że podczas jej tworzenia wybrano opcję, aby była to sieć trwała.

 • W przypadku udostępniania połączenia internetowego usługa Udostępnianie połączenia internetowego zostanie wyłączona, jeśli:

  • Nastąpi odłączenie użytkownika od sieci ad hoc.

  • Użytkownik utworzy nową sieć ad hoc, nie odłączając się od starej sieci, dla której włączono udostępnianie połączenia internetowego.

  • Użytkownik się wyloguje, a następnie zaloguje z powrotem (nie odłączając się od sieci ad hoc).

 • Jeśli użytkownik skonfiguruje sieć ad hoc i udostępni połączenie internetowe, a następnie ktoś zaloguje się na komputerze użytkownika, używając funkcji szybkiego przełączania użytkowników, połączenie internetowe dalej będzie udostępniane, nawet jeśli udostępnianie go tej osobie nie było zamierzone.