Konfigurowanie głośników do użycia z programem Windows Media Center

Istnieje możliwość skonfigurowania głośników w sposób zapewniający poprawne odtwarzanie dźwięku w czasie pracy z programem Windows Media Center. Wybrana konfiguracja głośników będzie zależała od możliwości sprzętu audio zainstalowanego w komputerze, liczby głośników oraz typu połączenia komputera z głośnikami lub odbiornikiem audio bądź amplitunerem.

  1. Na ekranie Start przewiń do kategorii Zadania, kliknij poleceniaustawienia, a następnie kliknij opcję Ogólne.

  2. Kliknij opcję Konfiguracja programu Windows Media Center, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj głośniki.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować głośniki.