Wyobraź sobie, że siedzisz w salonie na kanapie i przeglądasz witryny sieci Web, że odpoczywając wieczorem w łóżku, rozmawiasz z przyjaciółmi na czacie lub że wysyłasz z komputera w kuchni dokumenty do drukarki w domowym biurze. Sieć bezprzewodowa zapewnia wyjątkową elastyczność i jest przy tym łatwiejsza do skonfigurowania niż się wydaje. W tym artykule przedstawiono kroki umożliwiające skonfigurowanie sieci bezprzewodowej i rozpoczęcie korzystania z niej.

Zdobycie odpowiedniego sprzętu

Do skonfigurowania sieci bezprzewodowej niezbędne są następujące elementy:

Pokaż wszystkie

Szerokopasmowe połączenie z Internetem i modem

Szerokopasmowe połączenie z Internetem to połączenie szybkie w przeciwieństwie do połączenia telefonicznego, które jest wolniejsze i niewystarczające do obsługi sieci bezprzewodowej. Cyfrowa linia abonencka (Digital Subscriber Line — DSL) i połączenie kablowe to dwa najpopularniejsze typy szerokopasmowych połączeń internetowych. Połączenie szerokopasmowe można uzyskać, kontaktując się z usługodawcą internetowym (ISP). Zwykle usługodawcami, którzy dostarczają połączenia DSL, są operatorzy telefoniczni, a usługodawcami dostarczającymi połączenia kablowe są operatorzy telewizji kablowej. Usługodawcy internetowi często dostarczają modemy szerokopasmowe, a nawet je instalują. Niektórzy usługodawcy oferują także urządzenia wielofunkcyjne składające się z modemu i routera bezprzewodowego. Można je także kupić w sklepach ze sprzętem komputerowym lub elektronicznym.

Ilustracja modemu kablowego i modemu DSL
Typowy modem kablowy (po lewej) i modem DSL (po prawej)

Router bezprzewodowy

Router przesyła informacje między siecią użytkownika a Internetem. Router bezprzewodowy umożliwia połączenie komputerów z siecią za pomocą sygnałów radiowych zamiast połączeń kablowych. Istnieją różne typy technologii sieci bezprzewodowych, w tym technologie 802.11a, 802.11b i 802.11g oraz 802.11n. Zalecamy użycie routera obsługującego technologię 802.11g lub 802.11n, ponieważ charakteryzują się one dużą szybkością i mogą zapewnić wysoki poziom sygnału sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii sieci bezprzewodowych, zobacz Sieci bezprzewodowe: często zadawane pytania.

Ilustracja routera bezprzewodowego
Typowy router bezprzewodowy

Karty sieci bezprzewodowej

Karta sieciowa to urządzenie służące do połączenia komputera z siecią. Aby połączyć komputer przenośny lub komputer stacjonarny z siecią bezprzewodową, należy wyposażyć komputer w kartę sieci bezprzewodowej. Większość komputerów przenośnych — i wiele komputerów stacjonarnych — jest dostarczanych z zainstalowanymi kartami sieci bezprzewodowej. Jeżeli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij znak plus (+) obok węzła Karty sieciowe.

 3. Wyszukaj kartę sieciową zawierającą w nazwie wyraz „wireless”.

Obraz Menedżera urządzeń z kartą sieci bezprzewodowej
Menedżer urządzeń z wyświetloną kartą sieci bezprzewodowej

Jeżeli w komputerze trzeba zainstalować kartę sieci bezprzewodowej, można ją kupić w sklepie ze sprzętem elektronicznym lub komputerowym i zainstalować samodzielnie. Karty ze złączem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ są małe, łatwe w instalacji i mogą być przenoszone między różnymi komputerami. Należy się upewnić, że karty są tego samego typu co router bezprzewodowy. Typ karty jest zwykle podany na opakowaniu i oznaczony literą, taką jak G lub A.

Ilustracja kart USB sieci bezprzewodowej
Typowe karty USB sieci bezprzewodowej

Konfigurowanie modemu i połączenia z Internetem

Po skompletowaniu wyposażenia trzeba skonfigurować modem i połączenie z Internetem. Jeżeli modem nie został skonfigurowany przez usługodawcę internetowego (ISP), należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z modemem, aby połączyć go z komputerem i Internetem. W przypadku korzystania z cyfrowej linii abonenckiej (DSL) należy podłączyć modem do gniazdka telefonicznego. W przypadku korzystania z połączenia kablowego należy podłączyć modem do gniazdka telewizji kablowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie połączenia DSL lub kablowego.

Umieszczanie routera bezprzewodowego

Router należy ustawić w miejscu, w którym będzie odbierał najsilniejszy sygnał z najmniejszą ilością zakłóceń. W celu uzyskania najlepszych efektów należy się kierować poniższymi wskazówkami:

 • Router należy umieścić w centralnym miejscu. Router należy umieścić jak najbliżej środka domu, aby zwiększyć siłę sygnału sieci bezprzewodowej na obszarze całego domu.

 • Router powinien znajdować się z dala od podłogi, ścian i obiektów metalowych, takich jak metalowe szafki. Im mniej przeszkód fizycznych znajdzie się między komputerem a routerem, tym większe jest prawdopodobieństwo, że używana będzie pełna siła sygnału routera.

 • Należy zmniejszyć zakłócenia. Urządzenia sieci 802.11g działają na częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Na tej samej częstotliwości działa większość kuchenek mikrofalowych i wiele telefonów bezprzewodowych. Włączenie kuchenki mikrofalowej lub nawiązanie połączenia przez telefon bezprzewodowy może spowodować tymczasowe zakłócenie sygnału sieci bezprzewodowej. Większości tych problemów można uniknąć, używając telefonu bezprzewodowego działającego na wyższej częstotliwości, takiej jak 5,8 GHz.

Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo nigdy nie przestaje być ważne. W przypadku sieci bezprzewodowej jest ono szczególnie istotne, ponieważ sygnał sieci może być dostępny poza granicami domu. Jeżeli sieć nie zostanie zabezpieczona, osoby używające komputerów w pobliżu będą mogły uzyskać dostęp do informacji znajdujących się na komputerach podłączonych do sieci i będą mogły używać połączenia z Internetem do przeglądania sieci Web. Aby zabezpieczyć sieć, należy wykonać następujące czynności:

 • Zabezpiecz router, zmieniając domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło. Większość producentów routerów stosuje w routerach domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło oraz domyślną nazwę sieci. Niektóre osoby mogą wykorzystać te informacje do uzyskania dostępu do routera bez wiedzy użytkownika. Aby tego uniknąć, należy zmienić domyślną nazwę użytkownika i hasło dla danego routera. Instrukcje można znaleźć w informacjach dołączonych do urządzenia.

 • Skonfiguruj klucz zabezpieczeń dla sieci. Podobnie jak szafki z dokumentami są zamykane na klucz, a sejfy są zabezpieczone kombinacjami, sieci bezprzewodowe mają klucz zabezpieczeń sieciowych ułatwiający zabezpieczenie ich przed nieautoryzowanym dostępem. Aby skonfigurować klucz zabezpieczeń sieciowych, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

  2. W lewym okienku kliknij opcję Skonfiguruj połączenie lub sieć.

  3. Kliknij opcję Skonfiguruj router bezprzewodowy lub punkt dostępu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator poprowadzi użytkownika przez proces tworzenia nazwy sieci i klucza zabezpieczeń. Jeżeli router obsługuje zabezpieczenia Wi-Fi Protected Access (WPA), kreator przyjmie je jako domyślne. Użycie zabezpieczeń WPA jest zalecane, ponieważ zapewniają one wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne zabezpieczenia Wired Equivalent Privacy (WEP). W przypadku zabezpieczeń WPA można także używać hasła, dzięki czemu nie trzeba pamiętać utajnionej sekwencji liter i cyfr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Różne metody zabezpieczania sieci bezprzewodowych

  Obraz Kreatora konfigurowania routera lub punktu dostępu
  Utwórz klucz zabezpieczeń sieciowych, wprowadzając hasło

  Zapisz klucz zabezpieczeń i schowaj go w bezpiecznym miejscu. Klucz zabezpieczeń można również zapisać na dysku flash USB, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi przez kreatora.

 • Używaj zapory. Zapora jest rozwiązaniem sprzętowym lub programowym pomagającym chronić komputer przed hakerami lub złośliwym oprogramowaniem. Uruchomienie zapory na każdym komputerze w sieci pomaga zabezpieczyć się przed rozprzestrzenianiem w sieci złośliwego oprogramowania oraz zabezpieczyć komputery podczas korzystania z Internetu. Zapora systemu Windows jest dołączona do systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapora: często zadawane pytania.

Dodawanie komputerów do sieci

Aby połączyć komputer przenośny lub komputer stacjonarny z siecią bezprzewodową, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz kreatora Połącz z siecią, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Połącz z.

 2. Na liście sieci kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 3. Wprowadź klucz zabezpieczeń. Można wpisać klucz zabezpieczeń lub włożyć do portu USB komputera dysk flash USB zawierający klucz zabezpieczeń.

Udostępnianie plików i drukarek

Większość osób potrzebuje sieci bezprzewodowej do uzyskiwania dostępu do Internetu z dowolnego miejsca w domu, ale chce też korzystać ze swobody bezprzewodowego uzyskiwania dostępu do plików i drukarek.

Uwaga

 • Wersja systemu Windows Vista Starter nie umożliwia udostępniania plików i drukarek.

Pokaż wszystkie

Udostępnianie plików

Najprostszą metodą udostępniania plików w sieci jest umieszczenie ich w folderze publicznym. Plik lub folder umieszczony w folderze publicznym jest automatycznie udostępniany osobom podłączonym do sieci. Aby włączyć udostępnianie folderu publicznego, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

 2. Kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki obok opcji Udostępnianie folderu publicznego, a następnie kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać pliki

  • Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać, zmieniać i tworzyć pliki

  • Wyłącz udostępnianie (osoby zalogowane do tego komputera wciąż będą mogły uzyskać dostęp do tego folderu)

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Powyższe kroki należy powtórzyć na każdym komputerze, na którym mają być udostępniane pliki.

  Aby udostępnić pliki, należy je zapisać w folderze publicznym na komputerze lub skopiować do tego folderu. Na każdym komputerze jest jeden folder publiczny. Jest on udostępniony każdej osobie z kontem użytkownika na danym komputerze. Aby otworzyć folder publiczny:

  1. Otwórz folder Dokumenty, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Dokumenty.

  2. W okienku nawigacji w obszarze Ulubione łącza kliknij opcję Publiczny.

  Obraz folderu publicznego
  Folder publiczny

Udostępnianie drukarki

Jeżeli drukarka jest podłączona do jednego z komputerów, można na niej drukować z dowolnego komputera podłączonego do sieci bezprzewodowej. Aby udostępnić drukarkę, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się na komputerze, do którego jest podłączona drukarka.

 2. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

 3. Kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki obok opcji Udostępnianie drukarki, kliknij polecenie Włącz udostępnianie drukarek, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki obok opcji Udostępnianie chronione hasłem, kliknij polecenie Wyłącz udostępnianie chronione hasłem, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga

 • Jeżeli udostępnianie chronione hasłem jest włączone, do uzyskania dostępu do drukarki użytkownicy będą potrzebowali konta użytkownika na danym komputerze oraz hasła.

Aby uzyskać dostęp do drukarki z dowolnego komputera w sieci, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz folder Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Sieć.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę komputera, do którego jest podłączona drukarka.

 3. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki. System Windows automatycznie doda drukarkę do komputera i zainstaluje sterownik drukarki.

Ciesz się swobodą

To już wszystko — sieć bezprzewodowa jest gotowa do użytku. Usiądź wygodnie na kanapie i zrób parę zakupów w Internecie.