Pokazywanie lub ukrywanie paska ulubionych w programie Internet Explorer 8

Te informacje dotyczą programu Windows Internet Explorer 8.

Pasek ulubionych w programie Internet Explorer umożliwia otwieranie ulubionych witryn sieci Web, obiektów Web Slice oraz źródeł pojedynczym kliknięciem. Pasek ulubionych można wyświetlić lub ukryć.

  1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

  2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż opcję Paski narzędzi, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby ukryć pasek ulubionych, kliknij opcję Pasek ulubionych w celu wyczyszczenia znacznika wyboru.

    • Aby wyświetlić pasek ulubionych, kliknij opcję Pasek ulubionych w celu jej zaznaczenia (obok opcji zostanie wyświetlony znacznik wyboru).

Uwagi

  • Jeśli mimo wybranej opcji pokazywania paska ulubionych nie jest on w pełni widoczny, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Zablokuj paski narzędzi, aby wyczyścić znacznik wyboru. Przeciągnij pasek ulubionych w lewo, aby wyświetlić źródła, ulubione łącza oraz obiekty Web Slice.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze źródłami, ulubionymi łączami i obiektami Web Slice na pasku ulubionych, zobacz temat Dostosowywanie paska ulubionych.