Pokazywanie lub ukrywanie paska narzędzi Łącza w programie Internet Explorer

Informacje podane w tym temacie pomocy mają zastosowanie do programu Windows Internet Explorer 7.

Korzystając z paska narzędzi Łącza w programie Internet Explorer, można otwierać ulubione strony sieci Web za pomocą jednego kliknięcia. Pasek narzędzi Łącza w programie Internet Explorer można wyświetlić lub ukryć.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń.

  Pasek poleceń
  Pasek poleceń programu Internet Explorer
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć pasek Łącza, kliknij polecenie Łącza, aby wyczyścić stojący przy nim znacznik wyboru.

  • Aby wyświetlić pasek narzędzi Łącza, kliknij polecenie Łącza, aby je zaznaczyć (obok polecenia zostanie wyświetlony znacznik wyboru).

Uwagi

 • Jeśli mimo wybranej opcji pokazywania paska narzędzi Łącza nie jest on w pełni widoczny, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi, aby wyczyścić stojący przy nim znacznik wyboru. Przeciągnij pasek narzędzi Łącza w lewo, aby wyświetlić łącza.

  Pasek narzędzi Łącza
  Pasek narzędzi Łącza
 • Aby dodać łącza do tego paska narzędzi, przeciągnij ikonę strony sieci Web z paska adresu na pasek narzędzi Łącza.

 • Aby usunąć element z paska Łącza, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie łącza.