Pasek zadań znajduje się zwykle u dołu ekranu. Wygląda następująco:

Obraz paska zadań
Pasek zadań

Można ukryć pasek zadań, aby uzyskać więcej miejsca. Jeżeli pasek zadań jest niewidoczny, być może jest ukryty.

Pokaż wszystkie

Aby pokazać pasek zadań

  • Jeżeli pasek zadań jest ukryty, wskaż miejsce, w którym znajdował się ostatnio, aby wyświetlić go ponownie. Jeżeli nie pamiętasz, gdzie znajdował się ostatnio, spróbuj najpierw wskazać dół ekranu, a następnie w razie potrzeby boki lub górę ekranu. W celu pokazania paska zadań może być konieczne umieszczenie wskaźnika myszy na samym skraju ekranu.

Aby ukryć pasek zadań

  1. Otwórz aplet Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek zadań i menu Start.

  2. Wyczyść pole wyboru Zablokuj pasek zadań.

  3. Zaznacz pole wyboru Włącz autoukrywanie paska zadań.

    Pasek zadań został ukryty. Można go wyświetlić ponownie — w tym celu należy wskazać myszą miejsce, gdzie ostatnio się znajdował.

Aby wyłączyć autoukrywanie

  1. Otwórz aplet Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek zadań i menu Start.

  2. Wyczyść pole wyboru Włącz autoukrywanie paska zadań.