Te informacje dotyczą programu Windows Internet Explorer 8.

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące filtru SmartScreen programu Internet Explorer‌.

Pokaż wszystkie

Co to jest wyłudzanie informacji?

Wyłudzanie informacji w sieci (ang. „phishing”, wymawiane jak fishing) to sposób na oszukiwanie użytkowników komputerów przy użyciu wiadomości e-mail lub witryny sieci Web w celu uzyskania od nich informacji osobistych lub finansowych. Zazwyczaj próba wyłudzenia w sieci rozpoczyna się od wysłania wiadomości e-mail, która przypomina korespondencję z zaufanego źródła, takiego jak bank, instytucja wydająca karty kredytowe lub renomowany sprzedawca internetowy. Wiadomość e-mail zawiera przekierowanie do fałszywej witryny sieci Web, w której odbiorcy wiadomości są proszeni o podanie informacji osobistych, na przykład numeru konta lub hasła. Informacje uzyskane w ten sposób są zwykle używane do kradzieży tożsamości.

Co to jest złośliwe oprogramowanie?

Określenie złośliwe oprogramowanie i kod typu malware dotyczą programów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności przez nielegalne, oszukańcze lub złośliwe działanie albo działanie wykorzystujące wirusy. Przykładem złośliwego oprogramowania są wirusy, robaki i konie trojańskie.

Co to jest filtr SmartScreen i jak może pomóc mnie chronić?

Filtr SmartScreen jest funkcją dostępną w programie Internet Explorer, która pomaga wykrywać witryny sieci Web wyłudzające informacje. Filtr SmartScreen pomaga również chronić komputer przed instalowaniem złośliwego oprogramowania (kodu typu malware), które działa w sposób nielegalny, oszukańczy lub złośliwy albo wykorzystuje wirusy.

Filtr SmartScreen pomaga chronić komputer na trzy sposoby:

 • Działa w tle, gdy użytkownik przegląda sieć Web, i analizuje strony sieci Web oraz określa, czy mają one jakiekolwiek cechy charakterystyczne stron podejrzanych. W przypadku znalezienia podejrzanych stron sieci Web filtr SmartScreen wyświetla komunikat, umożliwiając użytkownikowi wyrażenie opinii i doradzając zachowanie ostrożności w czasie dalszej pracy.

 • Filtr SmartScreen sprawdza odwiedzane witryny według aktualizowanej na bieżąco dynamicznej listy zgłaszanych witryn wyłudzających informacje i witryn zawierających złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie odpowiednik, wyświetli czerwone ostrzeżenie z informacją, że witryna została zablokowana dla bezpieczeństwa użytkownika.

 • Filtr SmartScreen sprawdza również pliki pobierane z sieci Web za pomocą tych samych dynamicznych list ze zgłaszanymi witrynami zawierającymi złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie odpowiednik, wyświetli czerwone ostrzeżenie z informacją, że pobieranie zostało zablokowane dla bezpieczeństwa użytkownika.

Używanie filtru SmartScreen jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Umowę serwisową firmy Microsoft w trybie online.

Co oznacza komunikat z pytaniem: „Czy próbujesz odwiedzić tę witrynę?”

Program Internet Explorer wyświetla ten komunikat, kiedy podejrzana witryna sieci Web ma kilka typowych cech charakterystycznych dla niebezpiecznej witryny, ale nie znajduje się na liście zgłoszonych niebezpiecznych witryn sieci Web. Witryna sieci Web może być wiarygodna, ale należy zachować ostrożność przy wprowadzaniu informacji osobistych lub finansowych, jeśli nie ma pewności, czy można jej zaufać. Przekazując odpowiednią opinię za pomocą łączy dostępnych w komunikacie, można pomóc firmie Microsoft w ocenie tej witryny sieci Web.

Jakie informacje są wysyłane do firmy Microsoft przez filtr SmartScreen?

Filtr SmartScreen używa bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z siecią Web w celu przesyłania do firmy Microsoft informacji o adresach witryn sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przesyłanych danych oraz sposobu ich wykorzystania, przejdź do strony zawierającej zasady zachowania poufności informacji programu Internet Explorer w trybie online.

Jak można ręcznie sprawdzić witrynę sieci Web?

W programie Internet Explorer witryny sieci Web można sprawdzić, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci Web, którą chcesz sprawdzić.

 3. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie wybierz polecenie Sprawdź tę witrynę sieci Web.

Co to znaczy, że witryna sieci Web jest zablokowana i oflagowana na czerwono jako zgłoszona niebezpieczna witryna?

Zgłoszona niebezpieczna witryna została uznana przez zaufane źródła jako fałszywa lub zawierająca łącza do złośliwego oprogramowania i została zgłoszona do firmy Microsoft. Firma Microsoft zaleca, aby nie przekazywać żadnych informacji do takich witryn sieci Web.

Jedna z odwiedzanych witryn jest oflagowana przez filtr SmartScreen, ale nie jest to niebezpieczna witryna sieci Web. Co zrobić?

Po odczytaniu ostrzeżenia można wybrać opcję zgłoszenia tej witryny jako bezpiecznej. Kliknij łącze Zgłoś, że ta witryna nie zawiera zagrożeń, aby przejść w sieci do witryny firmy Microsoft umożliwiającej przekazywanie opinii, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak zgłosić witrynę sieci Web wyłudzającą informacje?

Wykonaj następujące kroki, aby zgłosić witrynę sieci Web wyłudzającą informacje:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci Web wyłudzającej informacje.

 3. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij polecenie Zaraportuj tę witrynę sieci Web.

 4. Zgłoś witrynę, korzystając ze strony sieci Web, która zostanie wyświetlona.

Czy można wierzyć witrynie sieci Web zalecającej zignorowanie ostrzeżenia filtru SmartScreen?

Nie. Filtr SmartScreen korzysta z wiarygodnych informacji, aby ostrzec użytkownika przed fałszywymi witrynami sieci Web i witrynami wyłudzającymi informacje. Ponadto właściciele witryn sieci Web mogą skontaktować się z firmą Microsoft, jeśli ich witryny sieci Web zostaną omyłkowo oflagowane jako wyłudzające informacje. Jeśli witryna sieci Web nakazuje zignorowanie ostrzeżenia filtru SmartScreen, nie należy ignorować ostrzeżenia i nie należy wprowadzać żadnych informacji osobistych ani finansowych.

Na jakiej zasadzie filtr SmartScreen unika błędnego identyfikowania witryn sieci Web jako niebezpiecznych?

Filtr SmartScreen blokuje tylko te witryny, które zostały zweryfikowane jako niebezpieczne przez recenzentów z firmy Microsoft lub przez pracowników innych firm dostarczających dane. Filtr SmartScreen oferuje również system przekazywania opinii oparty na sieci Web, który ułatwia użytkownikom i właścicielom witryn raportowanie potencjalnych błędów tak szybko, jak to możliwe. Raporty te podlegają weryfikacji i błędy są poprawiane.

Czy mogę utworzyć niestandardową listę zaufanych witryn dla filtru SmartScreen?

Tak, administratorzy komputerów korporacyjnych i użytkownicy indywidualni mogą dodawać witryny sieci Web do swoich list zaufanych witryn, a następnie wyłączać filtr SmartScreen dla wszystkich witryn sieci Web ze strefy zaufanych witryn.

Aby dodać witrynę sieci Web do swojej listy zaufanych witryn sieci Web i wyłączyć dla tej witryny filtr SmartScreen

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci Web, która ma zostać dodana do listy zaufanych witryn.

 3. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zaufane witryny.

 5. Kliknij przycisk Witryny.

  Adres witryny sieci Web powinien się pojawić w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy.

 6. Jeśli witryna sieci Web nie jest witryną bezpieczną (HTTPS), wyczyść pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie.

 7. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 8. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

 9. W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń przewiń do opcji Użyj filtru SmartScreen, a następnie kliknij opcję Wyłącz.

 10. Kliknij przycisk OK i ponownie przycisk OK.

Dlaczego w programie Internet Explorer pojawia się informacja, że usługa filtru SmartScreen jest niedostępna?

W czasie gdy usługa filtru SmartScreen jest niedostępna, odwiedzane witryny sieci Web nie mogą być sprawdzane względem dostępnej w sieci listy zawierającej witryny zaraportowane do firmy Microsoft. Usługa ta jest niedostępna, jeśli nastąpi utrata połączenia komputera z Internetem. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem i spróbuj ponownie. Jeśli masz połączenie z Internetem, ale program Internet Explorer nie został ostatnio zaktualizowany, być może masz starszą wersję programu, która nie jest już obsługiwana przez usługę filtru SmartScreen. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, kliknij przycisk Bezpieczeństwo, a następnie kliknij łącze Windows Update lub pobierz najnowszą wersję ze strony sieci Web programu Internet Explorer 8.

Jak wyłączyć filtr SmartScreen?

Aby wyłączyć filtr SmartScreen, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij opcję Wyłącz filtr SmartScreen.

 3. W oknie dialogowym Filtr SmartScreen firmy Microsoft‌ kliknij przycisk OK.

Jak z powrotem włączyć filtr SmartScreen?

Aby włączyć filtr SmartScreen, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij opcję Włącz filtr SmartScreen.

 3. W oknie dialogowym Filtr SmartScreen firmy Microsoft‌ kliknij przycisk OK.

Jak się zabezpieczyć przed próbami wyłudzania informacji w sieci?

Oto kilka krótkich porad, które mogą ułatwić zabezpieczenie się przed wyłudzaniem informacji w sieci:

 • Postępuj ostrożnie ze swoimi informacjami osobistymi.

 • Przechodź do zaufanych witryn sieci Web, wpisując adres sieci Web bezpośrednio na pasku adresu.

 • Nigdy nie podawaj informacji osobistych w wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznej lub wyskakującym okienku.

 • Nie klikaj łączy w wiadomościach e-mail ani w wiadomościach błyskawicznych od nieznajomych. Nie klikaj też żadnych łączy, które wyglądają podejrzanie. W związku z tym, że nawet wiadomości od znajomych i rodziny mogą zostać sfałszowane, skontaktuj się z nadawcą, aby upewnić się, że to rzeczywiście on wysłał wiadomość.

 • Korzystaj jedynie z witryn sieci Web, które podają zasady zachowania poufności informacji lub opis zasad korzystania z informacji osobistych.

 • Rutynowo przeglądaj swoje wyciągi finansowe i historię kredytów oraz zgłaszaj wszelkie podejrzane działania.

 • Dbaj o aktualizowanie systemu Windows i programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows‍‍.

Jak się zabezpieczyć przed złośliwym oprogramowaniem?

 • Włącz filtr SmartScreen.

 • Dbaj o aktualizację oprogramowania na komputerze. Zarówno system operacyjny, jak i program antywirusowy powinny być regularnie aktualizowane.

 • Aktualizacje oprogramowania należy pobierać tylko z zaufanych źródeł. W przypadku systemu operacyjnego Windows korzystaj z witryny Windows Update. W przypadku innego oprogramowania zawsze używaj wiarygodnych witryn sieci Web będących własnością firm lub osób, które wydały to oprogramowanie.

 • Zawsze zastanów się przed rozpoczęciem instalacji i oszacuj ryzyko oraz korzyści. Sprawdź też, co zostało napisane drobnym drukiem. Czy obszerna umowa licencyjna, której nie chcesz czytać, nie zawiera ostrzeżenia dotyczącego instalacji złośliwego oprogramowania?

 • Zainstaluj zaporę i używaj jej. Skorzystaj z Zapory systemu Windows dostępnej w Panelu sterowania lub zainstaluj program zabezpieczeń internetowych zawierający zaporę.

Co zrobić, jeśli podejrzewam, że informacje osobiste lub finansowe zostały wprowadzone do witryny sieci Web wyłudzającej informacje?

Pomóc może natychmiastowe wykonanie poniższych czynności:

 • Zmień hasła lub osobiste numery identyfikacyjne do wszystkich kont dostępnych za pośrednictwem sieci.

 • Umieść alert o oszustwie w raportach kredytowych. Skontaktuj się z bankiem lub doradcą finansowym, jeśli nie wiesz, jak to zrobić.

 • Skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub sprzedawcą internetowym. Nie odwiedzaj łącza zamieszczonego w fałszywej wiadomości e-mail.

 • Jeśli wiadomo o jakichkolwiek kontach, do których podstępnie uzyskano dostęp lub które podstępnie otwarto, zamknij te konta.

 • Aby uzyskać więcej informacji o ochronie w sieci, odwiedź witrynę sieci Web firmy Microsoft poświęconą Microsoft bezpieczeństwu w domu.

Co zrobić, gdy stwierdzę, że jestem ofiarą oszustwa?

Pomóc może natychmiastowe wykonanie poniższych czynności:

 • Zawiadom miejscową komendę policji.

 • Umieść alert o oszustwie w raportach kredytowych. Skontaktuj się z bankiem lub doradcą finansowym, jeśli nie wiesz, jak to zrobić.

 • Zmień hasła lub osobiste numery identyfikacyjne do wszystkich kont dostępnych za pośrednictwem sieci.

 • Skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub sprzedawcą internetowym. Nie odwiedzaj łącza zamieszczonego w fałszywej wiadomości e-mail.

 • Jeśli wiadomo o jakichkolwiek kontach, do których podstępnie uzyskano dostęp lub które podstępnie otwarto, zamknij te konta.

 • Aby uzyskać więcej informacji o ochronie w sieci, odwiedź witrynę sieci Web firmy Microsoft poświęconą Microsoft bezpieczeństwu w domu.

Co zrobić, jeśli podejrzewam, że na moim komputerze jest zainstalowane niechciane złośliwe oprogramowanie?

Z witryny firmy Microsoft w sieci Web można pobrać program Microsoft Safety Scanner, który sprawdza występowanie złośliwego oprogramowania i pomaga usuwać znalezione infekcje.