Uruchamianie systemu Windows z dysku CD lub DVD

Uruchomienie systemu Windows z dysku CD lub DVD jest konieczne w następujących sytuacjach:

 • Na komputerze nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego.

 • Planowane jest ponowne zainstalowanie systemu Windows.

 • Potrzebny jest dostęp do opcji przywracania systemu.

Aby uruchomić system Windows z dysku CD lub DVD

 1. Włącz komputer, włóż instalacyjny dysk CD lub DVD systemu Windows, a następnie ponownie uruchom komputer.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, naciśnij dowolny klawisz i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 3. Po wyświetleniu strony Instalowanie systemu Windows kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby rozpocząć proces instalacji lub kliknij opcję Napraw komputer, aby uzyskać dostęp do opcji odzyskiwania systemu.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie pojawia się

Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie pojawi się i nie jest wyświetlana prośba o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia (rozruchu) z dysku CD lub DVD, być może konieczne jest wskazanie stacji dysków CD lub DVD komputera jako urządzenia rozruchowego. To oznacza, że należy wybrać stację dysków CD lub DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe w systemie podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS). W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows, a następnie ponownie uruchom komputer.

 2. Nowsze komputery zwykle wyświetlają menu uruchamiania (lub rozruchu). W menu rozruchu wybierz polecenie „BIOS setup” (Konfiguracja systemu BIOS), „BIOS settings” (Ustawienia systemu BIOS) lub podobne.

  Ostrzeżenie

  • Uaktualnienie systemu BIOS jest zaawansowaną procedurą i jeśli wystąpi błąd, komputer może przestać działać. Należy postępować dokładnie według instrukcji producenta.

  Uwaga

  • Procedury aktualizacji systemu BIOS różnią się w zależności od producenta. Należy sprawdzić informacje dołączone do komputera lub przejść do witryny sieci Web producenta komputera. W poszczególnych komputerach opcje uruchamiania (rozruchu) i dostępu do konfiguracji systemu BIOS są różne. Jeśli komputer nie ma menu uruchamiania, należy poszukać komunikatu zawierającego słowa „BIOS setup”, „BIOS settings” lub podobnego, a następnie w odpowiedzi na monit nacisnąć odpowiedni klawisz, aby wyświetlić ekran konfiguracji systemu BIOS.

 3. Pojawi się ekran konfiguracji systemu BIOS. Na ekranie konfiguracji systemu BIOS wybierz opcję „Boot order” (Kolejność rozruchu) lub podobną.

 4. Wybierz stację dysków CD lub DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe.

Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom system Windows z instalacyjnego dysku CD lub DVD w sposób opisany wcześniej.