W trybie awaryjnym system Windows uruchamia się z ograniczonym zestawem plików oraz sterowników. Programy grupy Autostart nie uruchamiają się w trybie awaryjnym. Dodatkowo w tym trybie są instalowane tylko podstawowe sterowniki niezbędne do uruchomienia systemu Windows.

Tryb awaryjny jest przydatny w rozwiązywaniu problemów z programami i sterownikami, które mogą się uruchamiać niepoprawnie lub powodować zakłócenia w poprawnym uruchamianiu systemu Windows. Jeżeli problem nie pojawia się ponownie po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są domyślne ustawienia ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń. Jeśli niedawno zainstalowany program, urządzenie lub sterownik uniemożliwiają poprawne działanie systemu Windows, można uruchomić komputer w trybie awaryjnym i usunąć program powodujący problemy.

  1. Usuń z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD oraz DVD i uruchom go ponownie.

    Kliknij przycisk StartObraz przycisku Uruchom, potem strzałkę przy przycisku ZablokujObraz przycisku Zablokuj, następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  2. Wykonaj jedną z następujących procedur:

    • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 trzeba nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

    • Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny, korzystając z klawiszy strzałek podświetl nazwę systemu operacyjnego, który chcesz uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.

  3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić żądaną opcję trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poszczególnych opcji, zobacz temat Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny).

  4. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z prawami administratora.

Kiedy komputer pracuje w trybie awaryjnym, w rogach ekranu wyświetlany jest napis Tryb awaryjny. Aby zakończyć tryb awaryjny, uruchom ponownie komputer, tak aby system Windows uruchomił się normalnie.