Centrum synchronizacji: często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Centrum synchronizacji.

Pokaż wszystkie

Co to jest synchronizacja?

Synchronizacja polega na uspójnianiu zawartości. W systemie Windows synchronizacja to proces zachowywania dwóch lub więcej zgodnych wersji tego samego pliku w różnych lokalizacjach. Po dodaniu, zmianie lub usunięciu pliku w jednej lokalizacji w systemie Windows ten sam plik może w dowolnej chwili zostać dodany, zmieniony lub usunięty w innych lokalizacjach, z którymi ma być wykonywana synchronizacja.

Co to jest Centrum synchronizacji?

Centrum synchronizacji to funkcja systemu Windows umożliwiająca synchronizację informacji między komputerem a:

 • Urządzeniami przenośnymi podłączanymi do komputera lub podłączanymi bezprzewodowo (takimi jak przenośne odtwarzacze muzyki, cyfrowe aparaty fotograficzne i telefony komórkowe).

 • Plikami przechowywanymi w folderach na serwerach sieciowych (pliki te są nazywane plikami trybu offline, ponieważ można uzyskać do nich dostęp nawet wtedy, gdy komputer lub serwer nie jest podłączony do sieci).

 • Programami obsługującymi Centrum synchronizacji.

Uwaga

 • Możliwość synchronizacji z folderami sieciowymi nie dotyczy systemów Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium.

Jak wyłączyć Centrum synchronizacji?

Centrum synchronizacji nie można wyłączyć.

Jak utworzyć powiązanie synchronizacji?

Aby utworzyć powiązanie synchronizacji:

 1. Włącz urządzenie i podłącz je do komputera. W przypadku urządzenia bezprzewodowego upewnij się, że zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie między urządzeniem a komputerem, lub podłącz je przy użyciu kabla USB (uniwersalnej magistrali szeregowej).

 2. Otwórz Centrum synchronizacji, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Centrum synchronizacji.

 3. W lewym okienku Centrum synchronizacji kliknij łącze Konfiguruj nowe powiązania synchronizacji.

 4. Kliknij nazwę urządzenia na liście dostępnych powiązań synchronizacji.

 5. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Konfiguruj.

 6. Wybierz ustawienia i harmonogram, aby ustalić sposób i czas synchronizacji urządzenia z komputerem.

 7. Aby natychmiast wykonać synchronizację, kliknij polecenie Wyświetl powiązania synchronizacji, kliknij urządzenie na liście powiązań synchronizacji, a następnie na pasku narzędzi kliknij przycisk Synchronizuj.

Uwagi

 • Jeśli urządzenia nie ma na liście, spróbuj podłączyć je ponownie lub wyłącz je, a następnie włącz. Następnie kliknij przycisk odświeżania Obraz przycisku odświeżania w Centrum synchronizacji‌ w Centrum synchronizacji. Jeśli urządzenie nadal nie jest wyświetlane, zobacz Synchronizacja z urządzeniem, aby uzyskać więcej informacji.
 • Niektóre powiązania synchronizacji nie mają ustawień synchronizacji ani harmonogramu, które można dostosować.

Jak zakończyć powiązanie synchronizacji?

Aby zakończyć powiązanie synchronizacji:

 1. Otwórz Centrum synchronizacji, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Centrum synchronizacji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy powiązanie synchronizacji, które chcesz zakończyć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwagi

 • Niektóre powiązania synchronizacji nie mają opcji usunięcia powiązania. Jeżeli nie mają tej opcji, należy spróbować otworzyć program lub lokalizację, gdzie zostało skonfigurowane powiązanie synchronizacji, aby sprawdzić, czy można je wyłączyć lub usunąć przy użyciu tego programu lub lokalizacji.

 • Aby zatrzymać bieżącą synchronizację w toku, nie należy wykonywać powyższych czynności, które trwale zakończą powiązanie synchronizacji. Zamiast tego wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy powiązanie synchronizacji, a następnie kliknąć polecenie Zatrzymaj synchronizowanie z‍  nazwa powiązania. Powiązanie synchronizacji ponownie wykona synchronizację w następnym zaplanowanym czasie.

 • Usunięcie powiązania synchronizacji rzadko powoduje usunięcie plików lub innych informacji. Kończy tylko powiązanie synchronizacji. Jeśli użytkownik usunie powiązanie synchronizacji, przed usunięciem plików lub innych informacji powinno zostać wyświetlone ostrzeżenie.

 • Możliwość synchronizacji z folderami sieciowymi nie dotyczy systemów Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium.

Dlaczego Centrum synchronizacji nie współpracuje z urządzeniem z systemem Windows Mobile 6?

Aby zsynchronizować komputer z urządzeniem z systemem Windows Mobile 6, z witryny sieci Web systemu Windows Mobile należy pobrać program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile 6.1 dla systemu Windows Vista i zainstalować go.

Jak w Centrum synchronizacji określana jest wersja pliku, którą należy zachować?

W Centrum synchronizacji dokonywane jest sprawdzenie, czy plik został zmieniony, a następnie zaktualizowana wersja jest kopiowana do drugiej lokalizacji, aby obie lokalizacje były zsynchronizowane. W przypadku większości partnerstw konfiguracja Centrum synchronizacji wymaga zachowania najnowszej wersji pliku i zastąpienia starszej wersji.

Czasami w Centrum synchronizacji wyświetlany jest monit z pytaniem, którą wersję pliku zachować. Ma to zazwyczaj miejsce, gdy od czasu ostatniej synchronizacji plik został zmieniony w obu lokalizacjach. Jeśli to nastąpi, w Centrum synchronizacji wyświetlane jest powiadomienie o konflikcie synchronizacji, który należy rozwiązać przed synchronizacją elementów pozostających w konflikcie.

Co to jest konflikt synchronizacji?

Konflikt synchronizacji występuje wtedy, gdy nie można uzgodnić różnic między plikiem przechowywanym w jednej lokalizacji a jego wersją w drugiej lokalizacji, co uniemożliwia ukończenie synchronizacji. Ma to zazwyczaj miejsce, gdy od czasu ostatniej synchronizacji plik został zmieniony w obu lokalizacjach, co utrudnia określenie, która wersja powinna pozostać niezmieniona (lub zachowana jako kopia wzorcowa), a którą należy zaktualizować.

Konflikt synchronizacji wystąpi na przykład jeśli dokument na komputerze został zmieniony od czasu ostatniej synchronizacji, a ten sam dokument w folderze sieciowym skonfigurowanym do synchronizacji z komputerem został zmieniony w inny sposób. W Centrum synchronizacji zostanie wyświetlony monit o rozwiązanie konfliktu, umożliwiający wybranie wersji, która ma pozostać niezmieniona, oraz wersji, która ma zostać zaktualizowana.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji: często zadawane pytania.

Jaka jest różnica między synchronizacją jednokierunkową a dwukierunkową?

W synchronizacji jednokierunkowej pliki są kopiowane z lokalizacji podstawowej do lokalizacji pomocniczej, ale żadne pliki nie są kopiowane do lokalizacji podstawowej. W synchronizacji dwukierunkowej w Centrum synchronizacji pliki są kopiowane w obu kierunkach, a synchronizacja plików następuje w obu lokalizacjach. Większość powiązań synchronizacji jest automatycznie skonfigurowana do wykonywania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej, jednak niektóre powiązania synchronizacji umożliwiają użytkownikowi dokonanie wyboru.

Można na przykład skonfigurować synchronizację jednokierunkową dla przenośnego odtwarzacza muzyki, w ramach której Centrum synchronizacji kopiuje wszystkie nowe pliki muzyczne z komputera na urządzenie przenośne, ale nigdy nie kopiuje ich w przeciwnym kierunku (z urządzenia do komputera).

Można skonfigurować synchronizację dwukierunkową między folderem sieciowym a komputerem, w ramach której Centrum synchronizacji kopiuje najnowszą wersję dowolnego pliku, jaka zostanie odnaleziona, do drugiej lokalizacji, zastępując wszelkie starsze wersje tego samego pliku. Jest to dobry sposób synchronizacji, jeśli użytkownik pracuje z tymi samymi plikami w folderze sieciowym i na swoim komputerze oraz chce mieć pewność, że zawsze posiada najnowsze wersje wszystkich plików, z którymi pracuje.

Jakie urządzenia można synchronizować za pomocą Centrum synchronizacji?

Przy użyciu Centrum synchronizacji można wykonywać synchronizację z różnymi typami urządzeń przenośnych, w tym: przenośnymi odtwarzaczami muzyki, przenośnymi odtwarzaczami wideo, telefonami komórkowymi, przenośnymi urządzeniami komputerowymi, takimi jak pomocnicy cyfrowi (PDA) i wieloma innymi typami urządzeń podręcznych. Aby synchronizacja działała, producent musi zapewnić obsługę Centrum synchronizacji.

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest zgodne z Centrum synchronizacji, podłącz je do komputera i zainstaluj oprogramowanie dołączone do urządzenia. Jeżeli urządzenie umożliwia wykonywanie synchronizacji przy użyciu Centrum synchronizacji, zostanie ono wyświetlone na liście nowych partnerstw synchronizacji, które można konfigurować w Centrum synchronizacji. Jeżeli urządzenie nie jest tam wymienione, sprawdź, czy oprogramowanie dołączone do urządzenia obejmuje możliwości synchronizacji.

Jeśli do urządzenia nie dołączono żadnego oprogramowania, może ono być dostępne do pobrania w witrynie sieci Web producenta. Nie każde oprogramowanie do synchronizacji współpracuje z Centrum synchronizacji. W takim przypadku należy synchronizować urządzenie przy użyciu oprogramowania producenta zamiast Centrum synchronizacji.

Urządzenia z systemem Windows Mobile obsługują Centrum synchronizacji, ale do synchronizacji urządzenia z systemem Windows Mobile z komputerem wyposażonym w system Windows Vista należy używać programu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Po pierwszym podłączeniu urządzenia z systemem Windows Mobile do komputera, który jest połączony z Internetem i wyposażony w system Windows Vista, automatycznie zostanie pobrany i zainstalowany program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Po skonfigurowaniu urządzenia pod kątem synchronizacji w programie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile w Centrum synchronizacji zostaną wyświetlone wyniki synchronizacji.

Uwaga

 • Jeśli urządzenie nie współpracuje z Centrum synchronizacji, warto sprawdzić, czy jest wymienione w Menedżerze urządzeń. Nawet jeśli urządzenie jest rozpoznawane przez system Windows, nie musi być zgodne z Centrum synchronizacji.

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  • Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.