Synchronizacja z urządzeniem

Przy użyciu Centrum synchronizacji można wykonywać synchronizację z różnymi typami i markami urządzeń przenośnych.

 1. Włącz urządzenie i podłącz je do komputera. W przypadku urządzenia bezprzewodowego sprawdź, czy zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie między urządzeniem a komputerem lub podłącz je przy użyciu kabla USB (uniwersalnej magistrali szeregowej).

 2. Otwórz Centrum synchronizacji, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Centrum synchronizacji.

 3. W lewym okienku Centrum synchronizacji kliknij łącze Konfiguruj nowe powiązania synchronizacji.

 4. Kliknij nazwę urządzenia na liście dostępnych powiązań synchronizacji.

 5. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Konfiguruj.

 6. Wybierz ustawienia i harmonogram, aby ustalić, jak i kiedy chcesz synchronizować urządzenie z komputerem.

 7. Aby natychmiast uruchomić synchronizację, kliknij opcję Wyświetl powiązania synchronizacji, kliknij urządzenie na liście powiązań synchronizacji, a następnie na pasku narzędzi kliknij przycisk Synchronizuj.

Uwagi

 • Jeśli urządzenia nie ma na liście, spróbuj podłączyć je ponownie lub wyłącz je, a następnie włącz. Następnie kliknij przycisk odświeżania Obraz przycisku odświeżania w Centrum synchronizacji w Centrum synchronizacji. Jeśli urządzenie nadal nie jest wyświetlane, przejdź do następnej sekcji tego tematu pomocy, aby zapoznać się z prawdopodobnymi przyczynami sytuacji.
 • Niektóre powiązania synchronizacji nie mają ustawień synchronizacji ani harmonogramu, które można dostosować.

Jeśli urządzenia nie ma na liście dostępnych powiązań synchronizacji

Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście dostępnych powiązań synchronizacji, a została podjęta próba ponownego podłączenia do komputera oraz wyłączenia i włączenia urządzenia, jest możliwe że urządzenie nie zostało wykryte przez system Windows lub że urządzenie nie współpracuje z Centrum synchronizacji.

Przed zadaniem producentowi pytania, czy urządzenie obsługuje tę wersję systemu Windows, spróbuj zainstalować oprogramowanie dołączone do urządzenia. Często zawiera ono sterownik umożliwiający rozpoznanie urządzenia w systemie Windows. To oprogramowanie może również być wyposażone w możliwości synchronizacji. Może się okazać, że jest konieczna synchronizacja urządzenia przy użyciu tego programu zamiast Centrum synchronizacji. Spróbuj otworzyć ten program i sprawdzić, czy ma możliwość synchronizacji.

Jeśli do urządzenia nie zostało dołączone żadne oprogramowanie, być może można pobrać zgodny program ze strony producenta. Nie każde oprogramowanie do synchronizacji współpracuje z Centrum synchronizacji. W takim przypadku należy synchronizować urządzenie przy użyciu oprogramowania producenta zamiast Centrum synchronizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie urządzenia przenośnego.

Uwaga

 • Jeśli urządzenie nie współpracuje z Centrum synchronizacji, warto sprawdzić, czy jest wymienione w Menedżerze urządzeń. Jednak nawet jeśli urządzenie jest rozpoznawane przez system Windows, nie musi być zgodne z Centrum synchronizacji. Aby to sprawdzić, zobacz temat Otwieranie Menedżera urządzeń.

Porady

 • Często przed próbą synchronizacji z komputerem warto sprawdzić zawartość urządzenia. Aby uzyskać informacje, zobacz temat Wyświetlanie zawartości urządzenia lub folderu przed synchronizacją.

 • Niektóre urządzenia przenośne umożliwiają synchronizowanie kontaktów, co pozwala na zabranie kontaktów ze sobą w dowolne miejsce. Aby synchronizować kontakty z urządzeniem przenośnym, urządzenie musi być w stanie odczytać plik contact tworzony przez system Windows dla każdego kontaktu. Urządzenie musi być również zgodne z Centrum synchronizacji używanym w systemie Windows do synchronizowania plików między komputerem a urządzeniem przenośnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Czy mogę korzystać z kontaktów w programach innych niż program Poczta systemu Windows?

 • Aby przeprowadzić synchronizację urządzenia z systemem Windows Mobile z komputerem zaopatrzonym w system Windows Vista, należy skorzystać z programu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Po pierwszym podłączeniu urządzenia z systemem Windows Mobile do komputera, który jest podłączony do Internetu i zaopatrzony w system Windows Vista, zostanie automatycznie pobrany i zainstalowany program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Po skonfigurowaniu urządzenia pod kątem synchronizacji w Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile w Centrum synchronizacji pojawią się wyniki synchronizacji.