Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących wyjścia dźwięku, w szczególności głośników.

Pokaż wszystkie

Nie słychać dźwięku z komputera.

Jest kilka prostych rzeczy, które należy najpierw sprawdzić:

 • Upewnij się, że komputer ma kartę dźwiękową.

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Rozwiń kategorię Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Jeśli na liście widoczna jest karta dźwiękowa, jest ona zainstalowana w komputerze. Jeśli na liście nie ma karty dźwiękowej, trzeba ją zainstalować. Zobacz temat Instalowanie lub usuwanie karty dźwiękowej.

   Uwaga

   • Jeśli karta dźwiękowa jest zainstalowana, ale nie widać jej w kategorii Kontrolery dźwięku, wideo i gier, rozwiń kategorię Inne urządzenia i sprawdź wymienione tu urządzenia.

  3. Jeśli obok nazwy karty dźwiękowej widoczny jest żółty znak zapytania, może występować problem. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty dźwiękowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Kliknij kartę Ogólne, a następnie sprawdź pole Stan urządzenia, aby zobaczyć, czy zawiera informacje o problemach z kartą dźwiękową.

 • Upewnij się, że głośniki są podłączone do działającego źródła zasilania i są włączone.

 • Upewnij się, że głośniki są poprawnie podłączone do komputera.

  Znajdź przy głośnikach kabel podłączony do komputera. Upewnij się, że kabel jest podłączony do głośników i właściwego złącza komputera. Na przykład, jeśli jest to kabel o średnicy 1/8 cala, z tyłu komputera powinno być okrągłe złącze pasujące do niego. Jeśli jest to kabel uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), będzie pasować do każdego portu USB komputera.

 • Upewnij się, że poziom głośności głośników nie jest za niski i że nie są one wyciszone.

  1. Otwórz aplet Regulacja głośności, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie w obszarze Urządzenia audio i dźwięk klikając polecenie Dopasuj głośność systemu.

  2. W obszarze Głośność główna przesuń suwak w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

  Uwaga

  • Niektóre przenośne komputery PC mają zewnętrzną regulację głośności na obudowie. W przypadku korzystania z takiego komputera należy sprawdzić tę regulację.

 • Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone do złącza wyjścia liniowego (przeznaczonego dla słuchawek) karty dźwiękowej lub komputera (chyba że chcesz korzystać ze słuchawek, a nie z głośników). Większość komputerów automatycznie odłącza dźwięk od głośników po podłączeniu słuchawek.

Jeśli te kroki nie umożliwią rozwiązania problemu, należy zapoznać się z informacjami dołączonymi do komputera i głośników lub odwiedzić witrynę producenta w sieci Web.

W głośnikach słychać trzaski lub dźwięk jest zniekształcony.

 • Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone do komputera.

  Znajdź przy głośnikach kabel podłączony do komputera. Upewnij się, że kabel jest podłączony do głośników i właściwego złącza komputera. Na przykład, jeśli jest to kabel o średnicy 1/8 cala, z tyłu komputera powinno być okrągłe złącze pasujące do niego. Jeśli jest to kabel (USB), będzie pasować do każdego portu USB komputera.

Jeśli te kroki nie umożliwią rozwiązania problemu, należy zapoznać się z informacjami dołączonymi do komputera i głośników lub odwiedzić witrynę producenta w sieci Web.

Komputer ma kartę dźwiękową, ale system Windows jej nie rozpoznaje.

Aby system Windows rozpoznał kartę dźwiękową, należy znaleźć i zainstalować zgodny sterownik karty dźwiękowej. Większość kart dźwiękowych do poprawnego działania wymaga oprogramowania sterownika. Upewnij się, że oprogramowanie znajdujące się na dyskach dołączonych do urządzenia zostało zainstalowane. Jeśli nie masz dysku albo oprogramowanie na dysku nie umożliwia rozwiązania problemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy sterownik posiadanej karty dźwiękowej jest dostępny za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie aktualizacji systemu Windows.

 2. Jeśli usługa Windows Update nie znajdzie sterownika karty dźwiękowej, odwiedź witrynę producenta karty dźwiękowej w sieci Web, aby sprawdzić, czy jest tam dostępny sterownik. Jeśli sterownik jest dostępny, pobierz go. W przeciwnym razie skontaktuj się z producentem.

 3. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. W Menedżerze urządzeń odszukaj kartę dźwiękową w obszarze Kontrolery dźwięku, wideo i gier i sprawdź, czy system Windows na pewno nie rozpoznaje karty.

 5. Zamknij Menedżera urządzeń.

 6. Otwórz Panel Sterowania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel Sterowania.

 7. W polu wyszukiwania w Panelu sterowania wpisz tekst dodaj sprzęt.

 8. Kliknij pozycję Zainstaluj sterowniki starszych urządzeń za pomocą Kreatora dodawania sprzętu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Mam nowy sterownik karty dźwiękowej, ale nie wiem, jak go zainstalować.

Usługa Windows Update może wyszukać zaktualizowane sterowniki i zainstalować je automatycznie, ale jeśli masz nowy sterownik, możesz zainstalować go samodzielnie. Nieaktualne sterowniki mogą powodować problemy z kartą dźwiękową, więc zalecane jest zainstalowanie najnowszego sterownika karty dźwiękowej. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W Menedżerze urządzeń odszukaj kartę dźwiękową w obszarze Kontrolery dźwięku, wideo i gier, a następnie kliknij dwukrotnie jej nazwę.

 3. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

Mam problemy z zainstalowaniem karty dźwiękowej i nie wiem, czy jest zgodna z systemem Windows Vista.

Aby dowiedzieć się, czy używany sprzęt jest zgodny z systemem Windows Vista, należy przejść do witryny doradcy uaktualnienia systemu Windows Vista w sieci web. Ta witryna zawiera informacje, które znajdowały się na liście zgodności sprzętu systemu Windows.

Mam problemy z podłączeniem do komputera przenośnego odtwarzacza muzycznego, mikrofonu lub innego urządzenia audio.

Wejścia liniowego karty dźwiękowej można użyć do podłączenia do komputera przenośnego odtwarzacza muzycznego, mikrofonu lub innego wejściowego urządzenia audio.

Wejście liniowe karty dźwiękowej jest jednak domyślnie wyciszone. To oznacza, że po podłączeniu urządzenia do tego portu nie będzie odtwarzany z niego na komputerze żaden dźwięk do momentu włączenia dźwięku dla wejścia liniowego karty dźwiękowej.

Obraz portów w tylnej części karty dźwiękowej
Większość kart dźwiękowych jest wyposażonych w co najmniej jedno wyjściowe złącze liniowe do podłączenia głośników i jedno wejściowe złącze liniowe do podłączenia wejściowego urządzenia audio

Aby włączyć dźwięk dla wejścia liniowego

 1. Otwórz okno Urządzenia audio i kompozycje dźwiękowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, opcję Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając Dźwięk.

 2. Na karcie Odtwarzanie kliknij opcję Głośniki, a następnie kliknij opcję Właściwości.

 3. Kliknij kartę Poziomy, a następnie w obszarze Wejście liniowe kliknij przycisk WyciszObraz przycisku Wycisz, aby włączyć dźwięk dla wejścia liniowego.
Obraz okna dialogowego Właściwości głośników
Wejście liniowe jest domyślnie wyciszone