Rozwiązywanie problemów z programem Narrator

Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów dotyczących programu Narrator.

Należy pamiętać, że program Narrator nie jest dostępny we wszystkich językach.

 • Program Narrator nie czyta tego, co zgodnie z oczekiwaniami powinien czytać.

  Program Narrator umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji odczytywania zawartości strony, co pozwala użytkownikowi używać systemu Windows w przypadku braku profesjonalnego programu do odczytu zawartości ekranu. Program Narrator nie został zaprojektowany do odczytywania zawartości we wszystkich programach. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów do odczytywania zawartości ekranu oraz innych technologii pomocniczych, odwiedź witrynę ułatwień dostępu firmy Microsoft w sieci Web.

 • Program Narrator nie wymawia niektórych słów poprawnie.

  Ponieważ niektóre słowa są trudne do przekonwertowania na mowę przy użyciu oprogramowania, program Narrator może czasami przeczytać niewłaściwe słowa.

 • Program Narrator nie odczytuje powiadomień lub zawartości niektórych folderów.

  Program Narrator nie odczytuje powiadomień, ponieważ nie można ich zaznaczyć. Z tego samego powodu nie może odczytywać zawartości niektórych folderów.

 • Nie słyszę żadnego tekstu czytanego na głos.

  Można wypróbować trzy rozwiązania:

  • Upewnij się, że głośniki są poprawnie podłączone. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z głośnikami.

  • Upewnij się, że siła głosu głośników jest wystarczająca oraz że głośniki nie są wyciszone.

  • Upewnij się, że karta dźwiękowa jest właściwie zainstalowana, a sterowniki zaktualizowane.

   Aby sprawdzić kartę dźwiękową

   1. Otwórz okno Urządzenia audio i kompozycje dźwiękowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, opcję Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając Dźwięk.

   2. Karta dźwiękowa jest podana na karcie Odtwarzanie.

    Jeśli nie ma karty dźwiękowej, należy ją zainstalować, aby program Narrator działał prawidłowo.

   Aby sprawdzić, czy karta dźwiękowa działa

   Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

   1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

   2. Jeśli obok karty dźwiękowej jest widoczny żółty znak zapytania, może ona nie działać. Spróbuj ponownie zainstalować sterownik karty dźwiękowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

   3. Jeśli karta dźwiękowa jest widoczna na liście dwukrotnie, możesz mieć urządzenie widmo. W takim przypadku usuń pozycję listy, obok której jest widoczny znak zapytania.

 • Program Narrator nie odczytuje niektórych tematów pomocy.

  Program Narrator nie odczytuje tekstu, który pojawia się pod zwiniętymi nagłówkami w tematach pomocy. Aby odczytać tekst tematów pomocy ze zwiniętymi nagłówkami, kliknij łącze Pokaż wszystkie w górnej części tematu i naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć wszystkie tematy. Następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA, aby program Narrator ponownie odczytał zawartość okna.

 • Klawisz INSERT nie działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy program Narrator jest uruchomiony.

  Klawisz INSERT jest używany przez polecenia programu Narrator, dlatego po jego naciśnięciu w trakcie działania programu Narrator nie będzie możliwe wstawianie znaków. Aby użyć klawisza INSERT do wstawiania znaków podczas działania programu Narrator, naciśnij kombinację klawiszy INSERT+I, a następnie znaki, które mają zostać dodane.