Rozwiązywanie problemów z hasłem systemu Windows

Poniżej zostały przedstawione rozwiązania częstych problemów dotyczących haseł.

Pokaż wszystkie

Próbuję się zalogować, lecz wyświetlany jest tylko komunikat informujący, że nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe.

Oto kilka prawdopodobnych rozwiązań tego problemu:

 • Klawisz Caps Lock może być włączony.

  Hasła w systemie Windows uwzględniają wielkość liter, co oznacza, że przy każdorazowym wpisywaniu hasła należy wpisać wielkie i małe litery dokładnie w taki sam sposób, jak podczas tworzenia hasła. W razie przypadkowego naciśnięcia klawisza Caps Lock całe hasło zostanie wpisane wielkimi literami. Należy się upewnić, że klawisz Caps Lock jest wyłączony, a następnie ponownie wpisać hasło.

 • Wpisywane hasło może być nieprawidłowe.

  Jeśli użytkownik nie pamięta hasła, należy je zresetować przy użyciu dysku resetowania hasła lub konta administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Resetowanie hasła systemu Windows.

 • Administrator komputera może zresetować hasło.

  Jeśli komputer znajduje się w sieci, administrator sieci może zresetować hasło. Jeśli może to być prawdopodobną przyczyną problemu, należy skontaktować się z administratorem sieci. Jeśli komputer znajduje się w grupie roboczej, hasło może zostać zresetowane przez każdą osobę dysponującą kontem administratora na tym komputerze.

 • Użytkownik próbuje zalogować się przy użyciu niewłaściwego konta użytkownika

  Jeśli użytkownik dysponuje więcej niż jednym kontem użytkownika na komputerze, należy upewnić się, czy logowanie odbywa się do konta odpowiadającego używanemu hasłu.

Nie pamiętam hasła do konta administratora.

Najlepszą opcją jest użycie dysku resetowania hasła. W przypadku braku dysku resetowania hasła można zresetować hasło, korzystając z innego konta administratora, jeśli jest ono dostępne. Jeśli hasło zostanie zresetowane przy użyciu innego konta administratora, użytkownik trwale utraci dostęp do wszelkich wiadomości e-mail i szyfrowanych plików znajdujących się na resetowanym koncie.

Kroki, które należy wykonać, będą się różnić w zależności od tego, czy komputer znajduje się w domenie, czy w grupie roboczej. Aby uzyskać informacje, zobacz sekcję „Aby sprawdzić, czy komputer znajduje się w grupie roboczej, czy w domenie” w temacie Czym różni się sieć domowa od sieci w pracy?

Komputer należy do domeny

 1. Otwórz aplet Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, następnie klikając pozycję Panel sterowania, klikając kategorię Konta użytkowników, a następnie klikając ikonę Konta użytkowników.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj kontami użytkowników. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, którego hasło chcesz zresetować, a następnie kliknij polecenie Resetuj hasło.

 4. Wprowadź nowe hasło, potwierdź je, a następnie kliknij przycisk OK.

Komputer należy do grupy roboczej

 1. Otwórz aplet Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, następnie klikając pozycję Panel sterowania, klikając kategorię Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne, a następnie klikając ikonę Konta użytkowników.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj innym kontem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, którego hasło chcesz zresetować, a następnie kliknij polecenie Zmień hasło.

 4. Wprowadź nowe hasło, potwierdź je, wprowadź wskazówkę dotyczącą hasła, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło.

Czy system Windows może zapamiętać hasło, aby nie było konieczne wpisywanie go podczas każdego logowania do sieci?

Czasami. Kiedy użytkownik loguje się do sieci i zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, może również zostać wyświetlone pole wyboru, którego zaznaczenie spowoduje, że system Windows będzie pamiętał to hasło. Po zaznaczeniu tego pola wyboru system Windows zapamięta hasło i przestanie wyświetlać monity o podawanie hasła przy każdym logowaniu. Jeśli jednak hasła będą przechowywane na komputerze, każdy użytkownik dysponujący dostępem do komputera będzie również miał dostęp do wszystkich haseł. Dlatego też ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezaznaczanie tego pola wyboru i wpisywanie hasła przy każdym logowaniu.

Nie mogę zalogować się do systemu Windows przy użyciu czytnika odcisków palców.

W przypadku uaktualnienia do tej wersji systemu Windows z poprzedniej wersji systemu Windows przy pierwszym logowaniu, zamiast korzystania z czytnika odcisków palców, należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu się i pobraniu sterownika przy użyciu witryny Windows Update można rozpocząć używanie czytnika odcisków palców. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Windows Update, zobacz temat Instalowanie aktualizacji systemu Windows. Jeśli korzystasz tylko z czytnika odcisków palców i nie pamiętasz hasła do systemu Windows, zalogowanie się będzie niemożliwe. Jeśli na komputerze nie ma innych kont użytkownika, zalogowanie się do systemu Windows będzie niemożliwe. Konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows.