Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów dotyczących aktywacji.

Pokaż wszystkie

Nie mogę znaleźć klucza produktu.

Poszukaj klucza produktu na obudowie komputera lub na opakowaniu dysku instalacyjnego w pakiecie instalacyjnym systemu Windows. Jeśli nadal nie możesz znaleźć klucza produktu, może być konieczne zakupienie nowego klucza.

Nalepka z kluczem produktu wygląda podobnie do tej:

Obraz nalepki z kluczem produktu Windows
Naklejka z kluczem produktu Windows

Zobacz inne nalepki w trybie online.

Kup teraz nowy klucz produktu w trybie online (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Klucz produktu jest nieprawidłowy.

Jest kilka powodów, dla których klucz produktu może być nieprawidłowy:

  • Użytkownik pomylił się podczas wpisywania klucza produktu.

  • Wpisany klucz nie jest zgodny z kluczem przypisanym do danej kopii systemu Windows.

Najpierw sprawdź klucz produktu i wpisz go ponownie. Jeśli masz pewność, że klucz produktu został wpisany poprawnie, a mimo to jest nadal uznawany za nieprawidłowy, konieczne będzie zakupienie nowego klucza produktu.

Kup teraz nowy klucz produktu w trybie online (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Klucz produktu jest używany na innym komputerze.

Nie można używać klucza produktu systemu Windows na większej liczbie komputerów niż liczba przewidziana w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Zwykle postanowienia licencyjne zezwalają na korzystanie z jednej kopii systemu Windows na danym komputerze. Aby móc korzystać z tej samej kopii systemu Windows na innym komputerze, należy zainstalować go na tym komputerze. Konieczna będzie ponowna aktywacją systemu Windows na drugim komputerze. Podczas instalacji wprowadź klucz produktu dołączony do danej kopii systemu Windows. Jeśli aktywacja automatyczna nie powiedzie się, postępuj zgodnie z opisem aktywacji telefonicznej systemu Windows podanym na kolejnych ekranach. Kopię systemu Windows należy aktywować w ciągu 30 dni.

Uwaga

  • Jeżeli na drugim komputerze zostanie zainstalowana ta sama kopia systemu Windows i zostanie użyty ten sam klucz produktu, który został użyty do aktywacji systemu Windows na pierwszym komputerze, nie można będzie już używać kopii systemu Windows zainstalowanej na pierwszym komputerze. Aby możliwe było używanie systemu Windows na obu komputerach, należy kupić nowy klucz produktu w celu aktywacji drugiej instalacji.

Kup teraz nowy klucz produktu w trybie online (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Nie mam klucza produktu.

Aby aktywować system Windows, należy zakupić ważny klucz produktu. Aby korzystać ze wszystkich funkcji systemu Windows, trzeba kupić ważny klucz produktu i aktywować system Windows w ciągu 30 dni od jego zainstalowania.

Kup teraz nowy klucz produktu w trybie online (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Podczas uruchamiania systemu Windows pojawia się komunikat zaczynający się od słów „Okres aktywacji upłynął...”

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy system Windows działa w trybie powiadamiania. Aby możliwe było korzystanie z wszystkich funkcji systemu Windows, należy wybrać opcję umożliwiającą rozwiązanie problemu w najlepszy sposób.

Aktywuj teraz system Windows w trybie online. Jeżeli system Windows nie zostanie aktywowany w ciągu 30-dniowego okresu aktywacji lub został wpisany prawidłowy klucz produktu, ale zignorowane zostały poprzednie powiadomienia o aktywacji, należy wybrać tę opcję, aby aktywować system Windows przez Internet.

Kup teraz nowy klucz produktu w trybie online. Ta opcja spowoduje przeniesienie na stronę sieci Web, która umożliwia zakup klucza produktu Windows.

Wpisz ponownie klucz produktu. Tę opcję należy wybrać, jeżeli klucz produktu został wpisany błędnie lub nie został wpisany wcale.

Pokaż inne sposoby aktywacji. Jeżeli system Windows nie został aktywowany w ciągu 30-dniowego okresu aktywacji lub został wpisany prawidłowy klucz produktu, ale zignorowane zostały poprzednie powiadomienia o aktywacji, należy wybrać tę opcję, aby aktywować system Windows przy użyciu modemu lub przez telefon.

Tę opcję należy wybrać także wtedy, gdy zmiana sprzętu wymaga ponownej aktywacji systemu Windows i system Windows nie został aktywowany w czasie przydzielonego trzydniowego okresu. Wybierz aktywację przez telefon.

Po zmianie sprzętu w komputerze system Windows nie jest już aktywowany.

W przypadku wprowadzenia znaczącej zmiany sprzętowej w komputerze, takiej jak jednoczesna rozbudowa dysku twardego i pamięci operacyjnej, konieczna może być ponowna aktywacja systemu Windows.

Aby aktywować system Windows na tym komputerze, wykonaj następujące czynności:

Otwórz program Aktywacja systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Komputer, Właściwości, a następnie klikając polecenie Kliknij tutaj, aby aktywować teraz system Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Jeśli aktywacja automatyczna nie powiedzie się, postępuj zgodnie z opisem aktywacji telefonicznej systemu Windows podanym na kolejnych ekranach. Po zmianie sprzętu użytkownik ma trzy dni na aktywację kopii systemu Windows.