Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w programie Windows Media Center

Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z dźwiękiem w programie Windows Media Center.

Pokaż wszystkie

Dlaczego pliki muzyczne nie są wyświetlane w programie Windows Media Center?

Pliki muzyczne mogą nie być wyświetlane w programie Windows Media Center z jednej z następujących przyczyn:

 • W komputerze nie umieszczono żadnych plików muzycznych. Możesz włożyć dysk CD do stacji CD-ROM i kliknąć przycisk Kopiuj dysk CD, aby dodać jego zawartość do komputera.

 • Pliki muzyczne zostały dodane do komputera, ale w programie Windows Media Center nie określono lokalizacji żadnych folderów muzycznych. Aby dodać lokalizacje folderów, niezależnie od tego, czy znajdują się w folderze na komputerze, czy w sieci, na ekranie Start za pomocą myszy przewiń do kategorii Muzyka, a następnie kliknij polecenie Biblioteka utworów muzycznych. Zobacz Dodawanie cyfrowych plików multimedialnych.

 • Lokalizacja folderu zawierającego muzykę jest obecnie niedostępna, ponieważ znajduje się w sieci, która jest wyłączona, komputer nie jest podłączony do sieci lub lokalizacja sieciowa zawierająca pliki muzyczne jest w tej chwili niedostępna. Upewnij się, że wszystkie komputery są włączone i podłączone do sieci.

Dlaczego informacje o albumie lub okładka albumu nie są wyświetlane?

Informacje o albumie lub okładka mogą nie być wyświetlane w programie Windows Media Center, ponieważ były niedostępne w czasie kopiowania albumu do komputera. Podczas kopiowania albumów do komputera upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu. Następnie spróbuj pobrać dostępne informacje o albumie, w tym okładkę, używając programu Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu lub zmianie okładki albumu w programie Windows Media Player, zobacz Dodawanie lub zmienianie okładki albumu w programie Windows Media Player.

Czasami okładka albumu może się nie wyświetlać, ponieważ zapisana jest w nieobsługiwanym formacie pliku. Za pomocą programu Windows Media Player możesz pobrać okładkę w innym formacie pliku. (W tym celu zobacz Dodawanie lub zmienianie okładki albumu w programie Windows Media Player). Można również pobrać odpowiedni dla tego formatu koder-dekoder (W programie Windows Media Player kliknij kolejno opcje Narzędzia, Pobierz, a następnie kliknij opcję Pobierz dodatki typu plug-in).

Aby przejść do programu Windows Media Player, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Windows Media Center kliknij opcję Minimalizuj  Obraz przycisku Minimalizuj.
 2. Kliknij przycisk Start  Obraz przycisku Start na pasku zadań na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Windows Media Player.

Dlaczego, kiedy próbuję odtwarzać muzykę, wyświetlany jest błąd kodera-dekodera?

Jeżeli w czasie odtwarzania pliku audio wyświetlany jest błąd kodera-dekodera, spróbuj otworzyć plik w programie Windows Media Player. Jeżeli program Windows Media Player został skonfigurowany, aby automatycznie pobierać kodery-dekodery, będą one pobierane podczas próby otwarcia pliku audio w programie Windows Media Player. Aby pobrać koder-dekoder, musi zostać nawiązane połączenie z Internetem.

Aby użyć programu Windows Media Player, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Windows Media Center kliknij opcję Minimalizuj  Obraz przycisku Minimalizuj.
 2. Kliknij przycisk Start  Obraz przycisku Start na pasku zadań na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Windows Media Player.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Pobierz, a następnie kliknij opcję Pobierz dodatki typu plug-in.

Dlaczego nie ma dźwięku?

Dźwięk może nie być odtwarzany z kilku powodów. Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź, czy głośność nie jest ściszona, zwiększając ją (kliknij przycisk GŁ.+  Obraz przycisków regulacji głośności).
 • Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony. (Kliknij przycisk Wycisz  Obraz przycisku Wycisz, aby włączyć dźwięk).
 • Upewnij się, czy głośniki są odpowiednio podłączone do komputera i czy działają prawidłowo.

 • Sprawdź, czy nie jest wymagana regulacja głośności w systemie Microsoft Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat regulacji głośności w Panelu sterowania , zobacz Regulowanie głośności głośnika.

 • Upewnij się, czy w ustawieniach DVD zaznaczono odpowiednie opcje. (Na ekranie Start przewiń do kategorii Zadania, kliknij kolejno polecenia ustawienia, DVD, Język DVD, a następnie kliknij opcję lub + w obszarze Ścieżka audio).

  Aby dźwięk był zgodny z oczekiwaniami, konieczna może być konfiguracja ustawień DVD Audio.

 • Spróbuj skonfigurować głośniki, używając funkcji Konfiguruj głośniki w programie Windows Media Center. (Na ekranie Start przewiń do kategorii Zadania, a następnie kliknij kolejno polecenia ustawienia, Ogólne, Konfiguracja programu Windows Media Center, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj głośniki).

 • Upewnij się, czy karta dźwiękowa jest rozpoznawana i ma najnowsze sterowniki. Zobacz Zaktualizowane sterowniki oraz Otwieranie Menedżera urządzeń.

Dlaczego plik muzyczny nie jest odtwarzany?

Plik muzyczny może nie być odtwarzany w programie Windows Media Center z następujących przyczyn:

 • Plik jest zapisany w nieobsługiwanym formacie. Zobacz Typy plików obsługiwanych przez program.

 • Plik może być uszkodzony.

 • Plik może znajdować się w lokalizacji sieciowej, która nie jest aktualnie dostępna. Upewnij się, czy wszystkie komputery są włączone i podłączone do sieci.

 • Komputer może nie mieć zaktualizowanych praw użytkowania treści multimedialnej, umożliwiających jego odtwarzanie. W takim przypadku przed rozpoczęciem odtwarzania pliku program Windows Media Center wyświetli monit o pobranie praw użytkowania treści multimedialnej.

Dlaczego dysk CD audio nie jest odtwarzany?

Dysk CD może nie być odtwarzany, jeżeli stacja CD-ROM została wyłączona. Upewnij się, czy stacja CD-ROM jest włączona. Aby uzyskać informacje na temat sposobu włączania stacji CD-ROM, zobacz Otwieranie Menedżera urządzeń.

Dysk CD może nie uruchamiać się automatycznie, jeżeli w ustawieniach systemu Windows funkcja Autoodtwarzanie jest wyłączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień autoodtwarzania.

Jak mogę zmienić program, który jest otwierany przez funkcję Autoodtwarzanie przy wkładaniu dysku do stacji lub podłączaniu urządzenia?

Należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Autoodtwarzanie.

 2. Aby okno Autoodtwarzanie nie było nigdy wyświetlane, wybierz pozycję Nie podejmuj żadnej akcji obok urządzenia lub dysku. Aby móc wybierać akcję, która ma być wykonywana przy każdym podłączeniu urządzenia lub włożeniu dysku do stacji, wybierz pozycję Pytaj mnie za każdym razem. Aby za każdym razem automatycznie uruchamiać program, wybierz ten program.