Rozwiązywanie problemów z kartą sieciową

Jeśli nie można połączyć się z siecią, to być może występuje problem z kartą sieciową. Poniżej przedstawiono najczęstsze przyczyny problemów z kartą sieciową i ich rozwiązania.

W przypadku problemów z połączeniem ze spotkaniem programu Miejsce spotkań w systemie Windows należy wyszukać w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows tematu „Rozwiązywanie problemów z programem Miejsce spotkań w systemie Windows”.

Pokaż wszystkie

Karta sieciowa jest wyłączona.

Aby włączyć kartę sieciową:

  1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty sieciowej, a następnie kliknij polecenie Włącz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Karta sieciowa powinna zostać zresetowana.

Aby zresetować kartę sieciową:

  1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty sieciowej, a następnie kliknij polecenie Wyłącz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty sieciowej, a następnie kliknij polecenie Włącz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Karta została zresetowana. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią lub ruchom Diagnostykę sieci, aby sprawdzić, czy karta sieciowa działa prawidłowo.

Otwórz narzędzie Diagnostyka sieci, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień, a następnie klikając polecenie Diagnozuj połączenie internetowe.

Brak sterownika karty sieciowej, sterownik nie działa lub jest nieaktualny.

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

Jeżeli po zresetowaniu karty sieciowej nadal nie można połączyć się z siecią, konieczna może być aktualizacja sterownika karty. (Aktualizacja sterownika może rozwiązać problemy z brakującymi lub uszkodzonymi sterownikami, jak również ze sterownikami przestarzałymi.) Aby aktualizować sterownik karty sieciowej, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy używaną kartę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

    Jeżeli system Windows nie może znaleźć sterownika w komputerze i nie ma połączenia z Internetem, konieczny może być kontakt z producentem karty sieciowej lub komputera w celu uzyskania sterownika. Zapoznaj się z informacjami dołączonymi do karty sieciowej lub komputera, aby sprawdzić, czy dostarczono dysk ze sterownikami.

Po aktualizacji sterownika spróbuj ponownie połączyć się z siecią lub uruchom Diagnostykę sieci, aby sprawdzić, czy karta została zaktualizowana.

Otwórz narzędzie Diagnostyka sieci, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień, a następnie klikając polecenie Diagnozuj połączenie internetowe.

Karta sieciowa powinna zostać zamieniona.

Jeżeli po zresetowaniu karty sieciowej i zaktualizowaniu sterowników Diagnostyka sieci nadal wskazuje problem z kartą sieciową, spróbuj zamienić kartę. Kup nową kartę sieciową i zainstaluj ją na komputerze, wykonując instrukcje producenta, lub zwróć się o dokonanie zamiany do pracownika obsługi technicznej.