Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Aby rozwiązać problem z połączeniem sieciowym, wypróbuj najpierw te kroki:

 1. Otwórz narzędzie Diagnostyka sieci, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień, a następnie klikając polecenie Diagnozuj połączenie internetowe.

 2. Upewnij się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone.

 3. Jeśli próbujesz połączyć się z innym komputerem, upewnij się, że ten komputer jest włączony i że w sieci włączono udostępnianie plików i drukarek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sieć komputerów domowych pracujących pod kontrolą różnych wersji systemu Windows .

 4. Jeśli problem powstał po zainstalowaniu nowego oprogramowania, sprawdź, czy ustawienia połączenia nie zostały zmienione.

  Aby sprawdzić ustawienia połączenia

  1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

  2. Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, poszukaj konkretnego problemu w poniższej tabeli.

Problem
Możliwe rozwiązania

Nie można połączyć się z innymi komputerami lub udostępniać plików i drukarek w sieci domowej

 • Upewnienie się, że jest włączone odnajdowanie sieci.

  Aby włączyć odnajdowanie sieci

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

  2. Jeśli odnajdowanie sieci jest wyłączone, kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki, aby rozwinąć sekcję, kliknij pozycję Włącz odnajdowanie sieci, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwaga

  • Odnajdowanie sieci jest domyślnie wyłączone dla sieci publicznych. Innym sposobem włączenia odnajdowania sieci jest zmiana typu lokalizacji sieciowej na prywatną. Aby dowiedzieć się, jak zmienić typ lokalizacji sieciowej, zobacz Wybieranie lokalizacji sieciowej.

 • Upewnij się, że pliki lub drukarki zostały udostępnione.

  Aby udostępnić pliki i drukarki

  Aby udostępnić pliki: kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki w celu rozwinięcia sekcji Udostępnianie plików, kliknij pozycję Włącz udostępnianie plików, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  Aby udostępnić pliki za pomocą folderu publicznego: kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki w celu rozwinięcia sekcji Udostępnianie folderu publicznego, kliknij pozycję Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać pliki lub Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać, zmieniać i tworzyć pliki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  Aby udostępnić drukarkę: kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki w celu rozwinięcia sekcji Udostępnianie drukarki, kliknij pozycję Włącz udostępnianie drukarek, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Wykonaj te czynności na swoim komputerze oraz na każdym komputerze w sieci z systemem Windows Vista , z którym chcesz się łączyć.

 • Jeśli jest włączone udostępnianie chronione hasłem, masz dwie opcje.

  Więcej informacji

  Jeśli jest włączone udostępnianie chronione hasłem, możesz utworzyć identyczne konta użytkownika na wszystkich komputerach w grupie roboczej (zalecane). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika. Możesz też wyłączyć udostępnianie chronione hasłem.

  Aby wyłączyć udostępnianie chronione hasłem

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

  2. W obszarze Udostępnianie i odnajdowanie kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki obok sekcji Udostępnianie chronione hasłem.
  3. Kliknij opcję Wyłącz udostępnianie chronione hasłem, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 • Upewnij się, że na komputerze, z którym chcesz się połączyć, istnieje co najmniej jeden folder udostępniony.

 • Upewnij się, że wszystkie komputery znajdują się w tej samej grupie roboczej. Zobacz Przyłączanie się do grupy roboczej lub jej tworzenie.

 • Oprócz włączenia udostępniania plików upewnij się, że dla folderu lub drukarki są ustawione właściwości udostępniania.

  Więcej informacji

  Proces udostępniania plików i drukarek składa się z dwóch części: najpierw należy włączyć udostępnianie, tak jak to opisano powyżej, a następnie należy ustawić właściwości udostępniania dla danego elementu lub przenieść go do folderu publicznego, aby inne osoby miały do niego dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików i drukarek w systemie Windows Vista w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

 • Odwiedź witrynę sieci Web producenta używanego routera, aby pobrać i zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe dla tego routera.

Nie można połączyć się z siecią domową (połączenie bezprzewodowe)

 • Upewnij się, że router i modem są włączone.

 • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, upewnij się, że przełącznik karty sieci bezprzewodowej (z przodu, z boku lub z tyłu tego komputera) jest włączony.

 • Jeśli system Windows nie wykrywa sieci, która powinna być w zasięgu komputera, wyszukaj w Pomocy i obsłudze technicznej hasło „rozwiązywanie problemów ze znajdowaniem sieci bezprzewodowych”.

 • Upewnij się, że karta sieciowa działa poprawnie.

  Aby zweryfikować poprawność działania karty sieciowej

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Rozwiń sekcję Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy używaną kartę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. W obszarze Stan urządzenia sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.

 • Pobierz z witryny producenta w sieci Web najnowszą wersję sterownika karty sieciowej i zainstaluj go.

 • Wyczyść pamięć podręczną rozpoznawania nazw DNS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System DNS (Domain Name System): często zadawane pytania.

Nie można połączyć się z siecią domową (połączenie przewodowe)

 • Upewnij się, że router i modem są włączone.

 • Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do karty sieciowej w komputerze.

  Ilustracja kabla Ethernet
  Kabel Ethernet
 • Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest uszkodzony. Można to sprawdzić, używając innego kabla, sprawdzonego w działaniu.

 • Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do właściwego portu routera.

  Więcej informacji

  Kabel Ethernet łączący komputer z routerem nie powinien być podłączony do portu oznaczonego jako „uplink”, „WAN” ani „Internet”. W niektórych routerach port obok portu „uplink” jest wyłączony, dlatego spróbuj użyć innego portu.

 • Mogły wystąpić problemy z kartą sieciową. Sprawdź połączenie z siecią lokalną (LAN).

  Aby sprawdzić połączenie z siecią LAN

  Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

  Ikona sieci(Obraz ikony sieci zmienia się w zależności od stanu połączenia sieci LAN i zwraca informacje pozwalające stwierdzić, czy karta działa poprawnie. Ikona stanu jest również wyświetlana w obszarze powiadomień, jeśli kabel sieci LAN jest niepodłączony.
 • Upewnij się, że karta sieciowa działa poprawnie.

  Aby zweryfikować poprawność działania karty sieciowej

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Rozwiń sekcję Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy używaną kartę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. W obszarze Stan urządzenia sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.

 • Pobierz z witryny producenta w sieci Web najnowszą wersję sterownika karty sieciowej i zainstaluj go.

 • Wyczyść pamięć podręczną rozpoznawania nazw DNS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System DNS (Domain Name System): często zadawane pytania.

Nie pamiętam klucza sieciowego

Jeśli nie pamiętasz klucza sieciowego, a nikt inny go nie zna, konieczne jest ponowne skonfigurowanie routera bezprzewodowego. Zobacz Konfigurowanie routera bezprzewodowego.

Połączenie sieciowe jest niestabilne (czasami jest nieoczekiwanie rozłączane)

 • We właściwościach karty sieciowej wyłącz opcję oszczędzania energii.

  Aby wyłączyć opcję oszczędzania energii

  1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

  2. Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Na karcie Sieć kliknij przycisk Konfiguruj.

  4. Na karcie Zarządzanie energią wyczyść zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii, a następnie kliknij przycisk OK.

Połączenie sieciowe jest zbyt wolne

 • Przejdź do witryny producenta w sieci Web, aby sprawdzić, czy są dostępne nowsze sterowniki do karty sieciowej.

 • Upewnij się, że są zainstalowane najnowsze dodatki Service Pack dla systemu Windows Vista.

 • Spróbuj wyłączyć automatyczne strojenie.

  Aby wyłączyć automatyczne strojenie

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start.
  2. W polu wyszukiwania wpisz wiersz polecenia.

  3. Na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  4. Wpisz polecenie netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  5. Uruchom ponownie komputer.

  (Aby ponownie włączyć automatyczne strojenie, wpisz polecenie netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal, a następnie naciśnij klawisz ENTER).

 • Upewnij się, że możliwości routera i karty sieciowej są zgodne.

  Więcej informacji

  Jeśli na przykład karta sieciowa używa łączności Gigabit Ethernet, ale router używa łączności 10/100, szybkość transmisji danych w sieci będzie mniejsza. Aby zwiększyć szybkość, trzeba wymienić wolniejsze z urządzeń.

 • Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj zmodyfikować ustawienie sterowania przepływem.

  Aby zmodyfikować ustawienie sterowania przepływem

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Sterowanie przepływem.

  4. W obszarze Wartość wybierz pozycję Odbieranie i wysyłanie włączone (ta pozycja ma niekiedy nazwę Automatycznie lub WSTRZYMAJ odbiór/wysyłanie), a następnie kliknij przycisk OK.

Nie można połączyć się z siecią w miejscu pracy z domu (lub innego miejsca) przez połączenie VPN

 • Upewnij się, że została wpisana dokładna nazwa serwera wirtualnej sieci prywatnej (VPN) podana przez administratora sieci.

 • Upewnij się, że masz aktywne połączenie internetowe.

 • Jeśli modem jest zewnętrzny, sprawdź, czy zostało włączone jego zasilanie.

 • Sprawdź ustawienia szyfrowania.

  Więcej informacji

  Jeśli jest wyświetlany komunikat „Komputer lokalny nie obsługuje szyfrowania” (kod błędu 741), być może używana przez komputer metoda szyfrowania nie jest zgodna z metodą używaną przez serwer sieci VPN. Zmień ustawienia szyfrowania tak, aby komputer używał zalecanego algorytmu 3DES.

  Aby zmienić ustawienia szyfrowania

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

  2. Kliknij pozycję Połącz z siecią.

  3. Kliknij połączenie VPN prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij pozycję Zaawansowane (ustawienia niestandardowe), a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

  5. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń w obszarze Szyfrowanie danych wybierz pozycję Najmocniejsze szyfrowanie (rozłącz, jeśli serwer odmawia), a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Połącz, aby jeszcze raz spróbować się połączyć.

 • Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Więcej informacji

  Istnieje wiele innych możliwych przyczyn problemów, na przykład brak wystarczających uprawnień dotyczących połączenia i domeny czy problemy z certyfikatami, z klientem serwera proxy Winsock, z rozpoznawaniem DNS i z serwerami, a także problemy powiązane z oprogramowaniem udostępnianym w miejscu pracy. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych problemów, skontaktuj się z administratorem sieci.

Nie można skonfigurować połączenia przychodzącego

Aby skonfigurować połączenie przychodzące

 1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

 2. Jeśli nie widać menu Plik, naciśnij klawisz ALT.

 3. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Nowe połączenie przychodzące. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Nie można udostępnić katalogu głównego dysku

Aby udostępnić katalog główny dysku

 1. Otwórz folder Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, a następnie kliknij polecenie Udostępnij.

 3. W oknie dialogowym właściwości dysku kliknij pozycję Udostępnianie zaawansowane. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie zaawansowane zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder, wpisz nazwę udziału, a następnie kliknij przycisk OK..

Uwagi

 • Inaczej niż we wcześniejszych wersjach systemu Windows, nie można udostępniać katalogu głównego dysku, dodając po jego literze znak dolara. Na przykład nie można udostępnić katalogu głównego na dysku C pod nazwą „C$”, ale można go udostępnić pod nazwą „C” lub dowolną inną nazwą.

 • Z uwagi na bezpieczeństwo zaleca się, aby udostępniać wyłącznie wybrane foldery, a nie całe dyski.

W sieci istnieje zduplikowany adres IP

Potrzebuję zaawansowanych informacji na temat rozwiązywania problemów z siecią