Rozwiązywanie problemów z Panelem wprowadzania na komputerze typu Tablet

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących Panelu wprowadzania na komputerze typu Tablet.

Pokaż wszystkie

Panel wprowadzania niepoprawnie rozpoznaje napisany tekst.

 • Użyj narzędzia personalizacji rozpoznawania pisma ręcznego, aby nauczyć aparat rozpoznawania pisma ręcznego swojego sposobu pisania.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Personalizacja pisma ręcznego na komputerze typu Tablet.

 • Jeśli piszesz w takich językach, jak japoński, chiński tradycyjny, chiński uproszczony czy koreański, to nazwiska lub nazwy ulic i parków mogą nie być poprawnie rozpoznawane w Panelu wprowadzania, dopóki nie zostanie włączone rozpoznawanie pisma ręcznego dla rzadko używanych znaków chińskich, Kanji lub Hanja.

  Aby włączyć rozpoznawanie pisma ręcznego dla rzadko używanych znaków języka chińskiego, Kanji i Hanja, wybierz menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Opcje. Wybierz kartę Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Rozpoznaj rzadko używane znaki języka chińskiego, Kanji i Hanja podczas konwertowania pisma ręcznego na tekst.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania skuteczności rozpoznawania pisma ręcznego, zobacz Strategie zwiększania skuteczności rozpoznawania pisma ręcznego.

Ikona Panelu wprowadzania nie jest wyświetlana obok obszaru wprowadzania tekstu.

 • W Panelu wprowadzania wybierz menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Opcje. Wybierz kartę Otwieranie i sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Przy wprowadzaniu za pomocą pióra cyfrowego pokaż ikonę Panelu wprowadzania obok obszaru wprowadzania tekstu, jeśli to możliwe.

 • Ikona Panelu wprowadzania nie jest wyświetlana obok wszystkich obszarów wprowadzania tekstu. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, zamiast niej użyj karty Panel wprowadzania.

 • Panel wprowadzania jest niedostępny, jeśli do połączenia z komputerem typu Tablet jest używany pulpit zdalny.

 • Administrator systemu mógł wyłączyć wyświetlanie ikony Panelu wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego system Windows nie pozwala mi zmienić ustawienia systemowego?.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ikony Panelu wprowadzania, zobacz Otwieranie i przenoszenie Panelu wprowadzania na komputerze typu Tablet.

Ikona Panelu wprowadzania nie jest wyświetlana przy krawędzi ekranu.

 • W Panelu wprowadzania wybierz menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Opcje. Wybierz kartę Otwieranie i sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Pokaż kartę Panel wprowadzania.

 • Karta Panel wprowadzania nie jest widoczna, jeśli program został uruchomiony w trybie pełnoekranowym. Jeśli są uruchomione niektóre programy, takie jak sesja pulpitu zdalnego z komputera typu Tablet, karta jest wyświetlana po przeniesieniu pióra cyfrowego blisko krawędzi ekranu. W przypadku innych programów, takich jak niektóre gry i filmy, karta Panel wprowadzania nie jest wyświetlana, dopóki program działa w trybie pełnoekranowym.

 • Panel wprowadzania jest niedostępny, jeśli do połączenia z komputerem typu Tablet z komputera stacjonarnego lub przenośnego jest używany pulpit zdalny.

 • Administrator systemu mógł wyłączyć wyświetlanie ikony Panelu wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego system Windows nie pozwala mi zmienić ustawienia systemowego?.

Aby uzyskać więcej informacji na temat karty Panel wprowadzania, zobacz Otwieranie i przenoszenie Panelu wprowadzania na komputerze typu Tablet.

Ikona Panelu wprowadzania nie jest wyświetlana na pasku zadań systemu Windows.

Domyślnie ikona Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet nie jest wyświetlana na pasku zadań.

Aby ikona była wyświetlana na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie wybierz polecenie Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet.

Gesty wykreślania nie działają w Panelu wprowadzania.

 • W Panelu wprowadzania wybierz menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Opcje. Wybierz kartę Gesty i sprawdź, czy wybrano opcję Wszystkie gesty wykreślania i przekreślania.

 • Administrator systemu mógł wyłączyć gesty wykreślania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego system Windows nie pozwala mi zmienić ustawienia systemowego?.

Aby uzyskać więcej informacji o gestach, zobacz temat Jak korzystać z gestów w Panelu wprowadzania na komputerze typu Tablet?.

W czasie pisania w Panelu wprowadzania czasami znika pismo odręczne.

Nowe elastyczne gesty wykreślania mogą kolidować z indywidualnym stylem pisania, jeśli zauważasz, że pismo odręczne czasami znika z konsoli do pisania lub konsoli znaków. Sytuacja taka jest bardzo prawdopodobna, jeśli pisząc literę T używasz długich pociągnięć piórem lub jeśli stosowany styl pisania ma dużo pętli.

Aby wyłączyć elastyczne gesty wykreślania, w Panelu wprowadzania wybierz menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Opcje. Wybierz kartę Gesty, a następnie zaznacz opcję Tylko gest wykreślania w kształcie litery Z, który był dostępny w systemie Microsoft Windows XPTablet PC Edition lub Bez gestów wykreślania i przekreślania.

Aby uzyskać więcej informacji o gestach wykreślania, zobacz temat Jak korzystać z gestów w Panelu wprowadzania na komputerze typu Tablet?.

Nie można zmienić niektórych ustawień w oknie dialogowym Opcje Panelu wprowadzania.

Administrator systemu mógł zmienić niektóre ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego system Windows nie pozwala mi zmienić ustawienia systemowego?.

Nie można dodać wyrazu do słownika rozpoznawania pisma ręcznego.

W celu ochrony haseł użytkownika opcja Dodaj do słownika jest niedostępna, jeśli punkt wstawiania znajduje się w polu hasła.

Znaki Hiragana nie są wyświetlane na klawiaturze programowej lub brakuje klawiszy na klawiaturze programowej, gdy wybrano stosowanie języka japońskiego.

Być może nie został zainstalowany poprawny sterownik klawiatury w układzie japońskim. Spróbuj zainstalować sterownik klawiatury w układzie japońskim 106, taki jak sterownik klawiatury Microsoft USB Office Keyboard (106/109).

Ostrzeżenie

 • Zainstalowanie tego sterownika może zmienić sposób działania klawiatury standardowej na komputerze typu Tablet.

Aby zainstalować sterownik klawiatury Microsoft USB Office Keyboard (106/109)

 1. Wybierz przycisk StartObraz przycisku Uruchom, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. Wybierz polecenie Sprzęt i dźwięk.

 3. Wybierz opcję Klawiatura.

 4. W oknie dialogowym Właściwości klawiatury wybierz kartę Sprzęt, a następnie wybierz przycisk Właściwości.

 5. W oknie dialogowym Właściwości klawiatury wybierz przycisk Zmień ustawienie.

 6. W oknie dialogowym dotyczącym właściwości klawiatury wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz przycisk Aktualizuj sterownik.

 7. Na stronie W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika wybierz opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

 8. Na stronie Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze wybierz opcję Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze.

 9. Na stronie Wybierz sterownik, który chcesz zainstalować dla tego sprzętu wyczyść pole wyboru Pokaż zgodny sprzęt.

 10. W obszarze Producent wybierz pozycję Microsoft.

 11. W obszarze Model wybierz pozycję Klawiatura Microsoft USB Office Keyboard (106/109), a następnie wybierz przycisk Dalej.

 12. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o aktualizacji sterownika wybierz przycisk Tak.

 13. Na stronie System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika wybierz przycisk Zamknij.

 14. Aby zmiany zostały wprowadzone, uruchom ponownie komputer typu Tablet.