Rozwiązywanie problemów z interfejsem Windows Aero

Windows Aero‌ to atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika systemu Windows Vista. Jego cechy charakterystyczne to przezroczystość przypominająca szkło, subtelne animacje okien i ich nowa kolorystyka.

Obraz przezroczystego okna
Przezroczyste okno

W celu automatycznego zdiagnozowania i rozwiązania problemów z efektami interfejsu Aero w systemie Windows Vista można uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów. W tym celu przejdź do artykułu opisującego sytuację, w której efekty wizualne w trybie Windows Aero Glass nie działają lub nie są wyświetlane Obraz przycisku Napraw w witrynie firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknij polecenie Uruchom teraz.

Poniżej przedstawiono kilka innych rozwiązań problemów występujących podczas pracy z interfejsem Windows Aero.

Pokaż wszystkie

Które wersje systemu Windows Vista zawierają interfejs Aero?

Następujące wersje zawierają interfejs Aero:

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate. System Windows XP ani wcześniejsze wersje systemu Windows nie zawierają interfejsu Aero.

Aby dowiedzieć się, która wersja systemu Windows Vista jest uruchomiona na komputerze, wykonaj następujące czynności:

Otwórz aplet System Windows — Zapraszamy!, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie System Windows — Zapraszamy!

Nazwa używanej wersji systemu Windows Vista jest wyświetlana w obszarze szczegółów komputera w pobliżu górnej części okna.

Mam odpowiednią wersję systemu Windows Vista, ale nie mogę uruchomić interfejsu Aero. Co należy zrobić?

Należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do uruchamiania interfejsu Aero:

 • procesor: 1 GHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)

 • 1 gigabajt (GB) pamięci RAM

 • karta graficzna wyposażona w 128 megabajtów (MB) pamięci

Interfejs Aero wymaga również procesora graficznego klasy DirectX 9, obsługującego sterownik Windows Display Driver Model, sprzętowy program do cieniowania pikseli w wersji 2.0 oraz 32-bitowy kolor piksela.

Dla uzyskania jak najlepszych wyników wskazane jest również spełnienie poniższych wymagań dotyczących procesora graficznego:

 • 64 MB pamięci graficznej do obsługi jednego monitora o rozdzielczości mniejszej niż 1 310 720 pikseli (na przykład 17-calowego monitora płaskoekranowego LCD o rozdzielczości 1280 × 1024)

 • 128 MB pamięci graficznej do obsługi jednego monitora o rozdzielczości od 1 310 720 do 2 304 000 pikseli (na przykład 21,1-calowego monitora płaskoekranowego LCD o rozdzielczości maksymalnej 1600 × 1200)

 • 256 MB pamięci graficznej do obsługi jednego monitora o rozdzielczości większej niż 2 304 000 pikseli (na przykład 30-calowego monitora płaskoekranowego z panoramicznym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości maksymalnej 2560 × 1600)

Mój komputer spełnia wymagania minimalne, ale mimo to nie mogę korzystać z interfejsu Windows Aero‌. Czy mogę coś z tym zrobić?

Tak. Upewnij się, że ustawiony jest kolor 32-bitowy, częstotliwość odświeżania ekranu większa niż 10 herców (Hz), kompozycja jest ustawiona na Windows Vista, schemat kolorów na Windows Aero‌, a przezroczystość okien jest włączona.

Aby wybrać 32-bitowy tryb kolorów

 1. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.

 2. W obszarze Kolory kliknij opcję‍ Najwyższa (32 bity), a następnie kliknij przycisk OK. (Jeżeli nie można wybrać 32-bitowej głębi kolorów, należy sprawdzić, czy wybrana jest maksymalna dostępna rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie).

Aby ustawić częstotliwość odświeżania monitora

Wiele monitorów charakteryzuje minimalna częstotliwość odświeżania (np. 60 Hz) wystarczająca do obsługi interfejsu Aero. Jeśli jednak można ustawić niższą częstotliwość, należy wybrać wartość wyższą niż 10 Hz.

 1. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

 3. Kliknij kartę Monitor, a następnie kliknij częstotliwość odświeżania wyższą niż 10 Hz.

 4. Kliknij polecenie Zastosuj. Dostosowanie monitora do nowych parametrów może chwilę potrwać. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zachować zmiany, kliknij przycisk Tak. Jeżeli zostanie wyświetlony ten komunikat i nie zastosujesz zmian w ciągu piętnastu sekund, zostaną przywrócone oryginalne ustawienia częstotliwości odświeżania.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Zmiany częstotliwości odświeżania mają wpływ na wszystkich użytkowników logujących się na komputerze.

Aby zmienić kompozycję pulpitu na Windows Vista

 1. Otwórz aplet Ustawienia kompozycji, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Kompozycja.

 2. Na liście Kompozycja kliknij pozycję Windows Vista, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zmienić schemat kolorów na Windows Aero‌

 1. Otwórz okno Ustawienia wyglądu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Schemat kolorów. Jeśli okno dialogowe Ustawienia wyglądu nie zostanie wyświetlone, u dołu strony kliknij polecenie Otwórz właściwości wyglądu klasycznego.

 2. Na liście Schemat kolorów kliknij pozycję Windows Aero‌, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby włączyć przezroczystość ramki okna

Aby włączyć przezroczystość ramek okien, najpierw należy ustawić schemat kolorów na‌ Windows Aero‌.

 1. Otwórz aplet Personalizacja, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Personalizacja.

 2. Kliknij opcję Kolor i wygląd okien.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz przezroczystość.

Uwaga

 • Jeśli jest wyświetlone okno dialogowe Ustawienia wyglądu zamiast okna Kolor i wygląd okien, kompozycja może nie być ustawiona na Windows Vista, schemat kolorów może nie być ustawiony na Windows Aero‌ albo komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych umożliwiających uruchamianie interfejsu Windows Aero‌.

Po zainstalowaniu nowej karty wideo spełniającej wymagania niezbędne do uruchomienia interfejsu Aero nadal nie mogę korzystać z interfejsu Aero. Czy mogę coś z tym zrobić?

Tak. Jeśli karta graficzna i sterownik zostały zainstalowane po pierwszej konfiguracji systemu Windows Vista, w zależności od producenta może być konieczna aktualizacja wyniku klasyfikacji wydajności komputera, co automatycznie włączy interfejs Aero.

Aby zaktualizować wynik klasyfikacji wydajności komputera

 1. Otwórz aplet Informacje wydajności i narzędzia, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Informacje wydajności i narzędzia.

 2. Kliknij przycisk Aktualizuj mój wynik. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Czy muszę zaktualizować sterownik karty graficznej, aby korzystać z interfejsu Aero?

Być może. Producenci kart wideo często wydają aktualizacje swoich sterowników w celu zwiększenia wydajności lub naprawienia problemów dotyczących zgodności. Aby uzyskać najnowszy sterownik, odwiedź sekcję obsługi technicznej w witrynie producenta karty wideo w sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Uruchamiam interfejs Aero na komputerze przenośnym i nie zawsze mogę uruchomić tryb Aero Glass. Czy mogę coś z tym zrobić?

Tak. Jeśli jest włączony plan Oszczędzanie energii, system Windows czasami wyłącza efekt przezroczystości. Aby temu zapobiec, można się przełączyć na zrównoważony plan zasilania.

Aby zmienić istniejący plan zasilania

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Opcje zasilania.

 2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij opcję Zrównoważony.

Dlaczego interfejs Aero czasami przestaje działać?

Niektóre starsze programy mogą być niezgodne z interfejsem Aero. Po uruchomieniu takiego programu interfejs Aero może przestać działać na czas pracy programu. Zamknięcie programu powinno przywrócić pełną funkcjonalność interfejsu Aero. Aby uniknąć tego problemu, dowiedz się od producenta programu, czy jest dostępna jego wersja zgodna z systemem Windows Vista.

Czy można wyłączyć interfejs Aero?

Tak. Jeśli w czasie korzystania ze schematu kolorów interfejsu Aero jakość wyświetlania jest niska, spróbuj zmienić schemat kolorów na inny, na przykład na podstawowy schemat systemu Windows Vista, aby sprawdzić, czy wydajność się polepszy.

 1. Otwórz okno Ustawienia wyglądu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Schemat kolorów. Jeśli okno dialogowe Ustawienia wyglądu nie zostanie wyświetlone, u dołu strony kliknij polecenie Otwórz właściwości wyglądu klasycznego.

 2. Na liście Schemat kolorów wybierz inny schemat, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak uzyskać interfejs Aero w systemie Windows Server 2008?

Aby włączyć schemat kolorów Aero w systemie Windows Server 2008, zainstaluj funkcję Środowisko pulpitu, włącz usługę Kompozycje, wybierz kompozycję Windows Vista, a następnie wybierz schemat kolorów Windows Aero‌.

Uwaga

 • Używanie interfejsu Aero może wymagać zaktualizowania sterownika karty wideo. Jeśli sprzęt zainstalowany w komputerze nie obsługuje interfejsu Aero, można wybrać podstawowy schemat kolorów systemu Windows Vista, który nie używa przezroczystości ani innych efektów interfejsu Aero.

Aby zainstalować dodatek Środowisko pulpitu w systemie Windows Server 2008

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij opcję Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. W sekcji Podsumowanie funkcji kliknij pozycję Dodaj funkcję.

 4. Zaznacz pole wyboru Środowisko pulpitu i kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj. Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Aby włączyć usługę Kompozycje w systemie Windows Server 2008

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Kompozycje.

 3. Na liście Typ uruchomienia wybierz pozycję Automatycznie, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 4. W obszarze Stan usługi kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wybrać kompozycję Windows Vista

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Spersonalizuj.

 2. Kliknij pozycję Kompozycje.

 3. Na liście Kompozycja kliknij pozycję Windows Vista, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wybrać schemat kolorów Aero

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Spersonalizuj.

 2. Kliknij opcję Kolor i wygląd okien.

 3. Na liście Schemat kolorów kliknij pozycję Windows Aero‌, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli na liście nie ma pozycji Windows Aero, upewnij się, czy komputer obsługuje interfejs Aero oraz czy są zainstalowane najnowsze sterowniki karty graficznej.