Rozwiązywanie problemów z programem Poczta systemu Windows

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących programu Poczta systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Nie mogę odebrać poczty e‑mail.

Istnieje kilka możliwości:

 • Upewnij się, że połączenie z Internetem jest prawidłowo skonfigurowane, uruchamiając przeglądarkę sieci Web i otwierając witrynę sieci Web. Jeśli nie można połączyć się ze stroną sieci web, połączenie internetowe może nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z połączeniem internetowym, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z siecią i połączeniem internetowym.

 • Jeśli jest to pierwsza próba odebrania poczty z tego konta e‑mail na tym komputerze, program Poczta systemu Windows mógł nie zostać prawidłowo skonfigurowany i nie może uzyskać dostępu do konta. Sprawdź właściwości konta e‑mail i upewnij się, że informacje o koncie zostały wprowadzone poprawnie.

  Aby sprawdzić informacje o koncie e‑mail

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Znajdź informacje o koncie podane przez dostawcę usługi poczty e‑mail. Jeśli potrzebujesz pomocy, aby odnaleźć te informacje, zobacz temat Gdzie można znaleźć informacje o koncie e‑mail.

  3. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

  4. W obszarze Poczta kliknij konto e‑mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  5. Kliknij kartę Serwery. Sprawdź, czy wszystkie wpisy w obszarach Informacje o serwerze i Serwer poczty przychodzącej odpowiadają informacjom otrzymanym od dostawcy konta e‑mail.

   Uwaga

   • Jeśli wszystkie te informacje są poprawne, niepoprawne mogą być ustawienia dotyczące uwierzytelniania hasła. Zaznacz pole wyboru Zaloguj, używając bezpiecznego uwierzytelniania hasła, a jeśli to pole jest już zaznaczone, wyczyść je.

  6. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Konta internetowe.

  7. Kliknij przycisk Wyślij/Odbierz, aby spróbować odebrać pocztę e‑mail ponownie.

 • Jeśli informacje o koncie są poprawne, ale nadal nie można wysłać ani odebrać poczty, może być konieczne skonfigurowanie programu Poczta systemu Windows tak, aby używał bezpiecznego połączenia z serwerem poczty e‑mail.

  Aby włączyć bezpieczne połączenie z serwerem poczty e‑mail

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

  3. W obszarze Poczta kliknij konto e‑mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  4. Kliknij kartę Zaawansowane.

   • Jeśli masz problemy z odebraniem poczty e‑mail, w obszarze Poczta przychodząca zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

   • Jeśli masz problemy z wysłaniem poczty e‑mail, w obszarze Poczta wychodząca zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

   Uwaga

   • Jeśli w informacjach o konfiguracji otrzymanych od dostawcy poczty e‑mail podano, że wymagana jest zmiana numerów portu bezpiecznego połączenia, wprowadź numery portów podane przez dostawcę w polu Poczta przychodząca dla portu poczty przychodzącej i Poczta wychodząca dla portu poczty wychodzącej.

  5. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Konta internetowe.

  6. Kliknij przycisk Wyślij/Odbierz, aby spróbować odebrać pocztę e‑mail ponownie.

 • Jeśli korzystasz z sieci firmowej, dostęp do dostawcy poczty e‑mail może być blokowany przez firmową zaporę. Aby dowiedzieć się, czy możliwa jest zmiana ustawień zapory lub czy dostępne jest oprogramowanie klienckie umożliwiające dostęp do konta e‑mail, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Mogę odbierać wiadomości e‑mail, ale nie mogę ich wysyłać.

Jeśli można odbierać wiadomości e‑mail, ale nie można ich wysyłać, program Poczta systemu Windows nie może połączyć się z serwerem poczty wychodzącej, który służy do wysyłania wiadomości. Typowe możliwości działania to:

 • Jeśli wysłanie wiadomości e‑mail za pomocą programu Poczta systemu Windows nigdy nie było możliwe, konto e‑mail użytkownika prawdopodobnie nie zostało prawidłowo skonfigurowane. Najpierw wykonaj kroki mające na celu sprawdzenie poprawności informacji o koncie e‑mail, opisane w sekcji „Nie mogę odebrać poczty e‑mail” tego tematu pomocy. Jeśli informacje o koncie e‑mail zostały wprowadzone poprawnie, konieczna może być zmiana ustawień uwierzytelniania, tak aby podczas wysyłania poczty użytkownik logował się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Sprawdź u dostawcy poczty e‑mail, czy uwierzytelnianie podczas wysyłania poczty jest wymagane.

  Aby używać uwierzytelniania podczas wysyłania poczty e‑mail

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

  3. W obszarze Poczta kliknij konto e‑mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  4. Kliknij kartę Serwery, a następnie w obszarze Serwer poczty wychodzącej zaznacz pole wyboru Serwer wymaga uwierzytelnienia.

  5. Jeśli informacje o koncie używane do wysyłania wiadomości e‑mail nie są takie same jak używane do odbierania wiadomości, kliknij przycisk Ustawienia, kliknij opcję Zaloguj używając, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do wysyłania wiadomości e‑mail.

 • Wielu usługodawców internetowych wymaga, aby użytkownik był bezpośrednio połączony z ich siecią, aby mógł korzystać z ich serwerów poczty wychodzącej e‑mail. Jeśli użytkownik posługuje się komputerem przenośnym i łączy się z Internetem za pośrednictwem innego usługodawcy internetowego (na przykład za pomocą połączenia bezprzewodowego w hotelu), może się okazać, że pocztę e‑mail można odbierać, ale nie wysyłać. Niektórzy usługodawcy umożliwiają wysyłanie poczty e‑mail za pośrednictwem innego dostawcy po uwierzytelnieniu się użytkownika podczas wysyłania. Wykonaj powyższe kroki, aby używać uwierzytelniania podczas wysyłania poczty e‑mail. Jeśli usługodawca internetowy użytkownika tego nie umożliwia, należy sprawdzić nazwę serwera poczty wychodzącej usługodawcy, z którego sieci obecnie korzystamy, a następnie zmienić ustawienia w programie Poczta systemu Windows, tak aby go użyć.

  Aby zmienić ustawienia serwera poczty wychodzącej

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

  3. W obszarze Poczta kliknij konto e‑mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  4. Kliknij kartę Serwery, a następnie wprowadź nazwę nowego serwera poczty w polu Poczta wychodząca (SMTP).

  5. Jeśli nowy serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania, w obszarze Serwer poczty wychodzącej zaznacz pole wyboru Serwer wymaga uwierzytelnienia.

  6. Kliknij pozycję Ustawienia, kliknij opcję Zaloguj używając, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło serwera poczty wychodzącej.

Nie mogę otworzyć ani zapisać załączonego pliku.

Program Poczta systemu Windows blokuje dostęp do niektórych typów załączników, które mogą być szkodliwe dla komputera. Aby uzyskać instrukcje dotyczące dostępu do zablokowanych plików, zobacz temat Dlaczego nie mogę wyświetlić załącznika w programie Poczta systemu Windows?

W odebranej wiadomości nie działają łącza.

Jeśli program Poczta systemu Windows uzna, że wiadomość e‑mail może kierować do witryny wyłudzającej informacje, blokuje dostęp do wszystkich łącz we wiadomości. Jeśli wiadomość z całą pewnością jest wiarygodna i chcesz uaktywnić zawarte w niej łącza, otwórz wiadomość, a następnie na pasku informacji kliknij przycisk Odblokuj, co spowoduje uaktywnienie łącz we wiadomości.

Nie mogę sprawdzić pisowni w moich wiadomościach.

Przed sprawdzeniem pisowni w wiadomości należy wybrać używany język.

Aby wybrać język modułu sprawdzania pisowni

 1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

 2. Kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Pisownia.

 3. W obszarze Język z listy rozwijanej wybierz język, którego chcesz używać (angielski, francuski, niemiecki lub hiszpański).

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Chociaż język angielski jest wyświetlany jako domyślny, aby go użyć, należy go najpierw wybrać.

Po kliknięciu łącza e‑mail w przeglądarce sieci Web zamiast programu Poczta systemu Windows otwarty zostaje inny program poczty e‑mail.

To oznacza, że jako domyślny program poczty e‑mail jest ustawiony inny program. Jeśli chcesz, aby wiadomości były otwierane w programie Poczta systemu Windows, musisz ustawić program Poczta systemu Windows jako domyślny program poczty e‑mail.

Aby ustawić program Poczta systemu Windows jako domyślny program poczty e‑mail

 1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij przycisk Ustaw jako domyślny obok napisu Ta aplikacja NIE jest domyślnym programem poczty. Jeśli przycisk Ustaw jako domyślny nie jest dostępny, program Poczta systemu Windows jest już ustawiony jako domyślny program poczty e‑mail.

Podczas wyszukiwania wiadomości e‑mail nie wszystkie wiadomości odpowiadające kryteriom wyszukiwania są wyświetlane w wynikach.

Po pobraniu wiadomości przez program Poczta systemu Windows adresy e‑mail i tytuł wiadomości są automatycznie dodawane do indeksu wyszukiwania. Jednak treść wiadomości jest indeksowana razem z innymi plikami programu Poczta systemu Windows i może nie zostać dodana do indeksu natychmiast. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie uruchomić wyszukiwanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat indeksowania plików w systemie Windows, zobacz temat Poprawianie wyszukiwania systemu Windows za pomocą indeksu: często zadawane pytania.

Program Poczta systemu Windows przeszukuje tylko obecnie wybrany folder wiadomości. Jeśli wybrany jest na przykład folder Elementy wysłane, wiadomości znajdujące się w folderach Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza i innych nie zostaną uwzględnione w wynikach wyszukiwania.