Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym w programie Windows Media Center

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów z podłączeniem komputera do Internetu.

Pokaż wszystkie

Jak mogę potwierdzić dostępność połączenia internetowego?

Aby skonfigurować przewodnik lub aktualizować programy telewizyjne w przewodniku, komputer musi być podłączony do Internetu. Jeżeli podczas konfigurowania przewodnika lub podczas próby pobrania programu telewizyjnego w przewodniku zostanie wyświetlony komunikat, że połączenie internetowe nie zostało wykryte, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeżeli połączenie internetowe zostało skonfigurowane, ale program Windows Media Center ma problemy z jego wykryciem, spróbuj połączyć się z Internetem ręcznie. (Na ekranie Start programu Windows Media Center przewiń do kategorii Zadania, kliknij kolejno polecenia ustawienia, Ogólne, Konfiguracja programu Windows Media Center, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj połączenie internetowe. Zostanie wyświetlony monit o przeprowadzenie procesu instalacji).

 • Jeżeli połączenie internetowe nie zostało skonfigurowane, użyj opcji Kreator łączenia z Internetem w systemie Windows Vista. Aby utworzyć nowe połączenie internetowe, zobacz Łączenie się z Internetem.

Jak mogę sprawdzić, czy moje połączenie internetowe działa?

Jeżeli w czasie konfigurowania programu Windows Media Center lub pobierania programów telewizyjnych w przewodniku wykonasz test połączenia internetowego i otrzymasz powiadomienie „Test ukończony niepomyślnie”, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, czy kabel telefoniczny, kabel sieci Ethernet lub kabel koncentryczny, używany do wykonania połączenia internetowego jest pewnie podłączony zarówno od strony źródła sygnału, jak i komputera.

 • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby upewnić się, czy nie doszło do przerw w dostarczaniu usług lub aby sprawdzić, czy w celu rozwiązania problemów usługodawca internetowy może zaproponować jakieś czynności, które możesz wykonać.

 • Upewnij się, czy połączenie internetowe jest chronione zapisanym hasłem, które jest dostępne innym osobom korzystającym z danego komputera. Upewnij się również, czy nazwa użytkownika i hasło zapisane dla połączenia internetowego są prawidłowe.

 • Ręcznie sprawdź łączność z Internetem, otwierając przeglądarkę i przechodząc do znanej witryny sieci Web, takiej jak http://www.microsoft.com. Jeżeli witryna, o której wiadomo, że jest dostępna, nie uruchamia się, oznacza to problemy z połączeniem.

 • Jeżeli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy lub zapory, upewnij się, czy wszystkie porty zostały skonfigurowane tak, aby możliwe było uzyskiwanie połączenia za pomocą programu Windows Media Center. W zależności od typu używanej sieci ustawienia te mogą być różne. Jeżeli nie masz pewności, w jaki sposób sprawdzić ustawienia serwera proxy lub zapory, możesz skontaktować się z administratorem sieci lub usługodawcą internetowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia programu Internet Explorer oraz Zapora systemu Windows.

 • Sprawdź nazwę użytkownika i hasło dla domyślnego połączenia internetowego.

  Jeżeli program Windows Media Center nie może nawiązać połączenia z Internetem ze względu na błąd uwierzytelniania, upewnij się, czy dla używanego połączenia zapisano prawidłową nazwę użytkownika i hasło oraz czy są one dostępne dla wszystkich użytkowników.

 • Sprawdź ustawienia zapory i serwera proxy dla domyślnego połączenia internetowego.

  Jeżeli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy lub zapory, upewnij się, czy wszystkie porty zostały skonfigurowane, tak aby możliwe było uzyskiwanie połączenia za pomocą programu Windows Media Center. W zależności od typu używanej sieci ustawienia te mogą być różne dla różnych osób. Jeżeli nie masz pewności, jakie są prawidłowe ustawienia serwera proxy lub zapory, konieczne może być skontaktowanie się z administratorem sieci lub usługodawcą internetowym. Aby sprawdzić ustawienia zapory lub serwera proxy, zobacz Zapora systemu Windows lub Zmienianie ustawień serwera proxy w programie Internet Explorer.

Co się stanie, jeżeli moje połączenie nie jest już prawidłowe?

Jeżeli otrzymasz powiadomienie, że program Windows Media Center nie może połączyć się z Internetem, ponieważ telefoniczne połączenie z Internetem nie jest już prawidłowe, konieczne będzie wybranie nowego połączenia internetowego dla programu Windows Media Center. Lub, jeżeli nie masz dostępu do innego połączenia, możesz skonfigurować nowe połączenie internetowe. Aby skonfigurować połączenie za pomocą opcji Kreator łączenia z Internetem, zobacz Łączenie się z Internetem.

Aby skonfigurować inne połączenie internetowe dla programu Windows Media Center, na ekranie Start przewiń do kategorii Zadania i kliknij kolejno polecenia ustawienia, Ogólne, Konfiguracja programu Windows Media Center, a następnie kliknij polecenieKonfiguruj połączenie internetowe.

Co zrobić, jeżeli nie ma sygnału wybierania?

Jeżeli program Windows Media Center nie może wykryć sygnału wybierania, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, czy kable telefoniczny jest podłączony do modemu w komputerze i do ściennego gniazdka telefonicznego.

 • Upewnij się, czy linia telefoniczna nie jest zajęta.

 • Upewnij się, czy usługa telefoniczna działa. Podłącz telefon do tego samego gniazdka telefonicznego, które jest używane przez komputer i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

Jak skonfigurować połączenie telefoniczne dla programu Windows Media Center?

Aby skonfigurować telefoniczne połączenie internetowe, można użyć Kreatora łączenia z Internetem w systemie Windows Vista. Po skonfigurowaniu telefonicznego połączenia internetowego można korzystać z tego połączenia w programie Windows Media Center w celu pobierania najnowszych informacji programu Windows Media Center, takich jak zaktualizowane programy telewizyjne w przewodniku.

Aby skonfigurować telefoniczne połączenie internetowe do użycia w programie Windows Media Center

 1. Otwórz Kreatora łączenia z Internetem, klikając przycisk Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję Sieć i Internet, klikając pozycję Centrum sieci i udostępniania i klikając pozycję Skonfiguruj połączenie lub sieć.

 2. Na stronie Wybierz opcję połączenia kliknij opcję Skonfiguruj połączenie telefoniczne, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) wprowadź odpowiednie informacje, takie jak numer telefonu i nazwa użytkownika.

 4. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie zaznacz pole wyboru Zapamiętaj to hasło.

 5. W polu Nazwa połączenia wpisz nazwę połączenia telefonicznego.

  Jest to nazwa połączenia wyświetlana w programie Windows Media Center.

 6. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby używać telefonicznego połączenia internetowego w celu łączenia się z Internetem w programie Windows Media Center

 1. Uruchom program Windows Media Center, klikając przycisk Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Media Center.

 2. Na ekranie Start programu Windows Media Center przewiń do kategorii Zadania, kliknij kolejno pozycje Ustawienia, Ogólne, Konfiguracja programu Windows Media Center, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj połączenie internetowe.

 3. Na ekranie Konfigurowanie połączenia internetowego kliknij przycisk Dalej.

 4. W obszarze Czy masz zawsze włączone połączenie internetowe kliknij opcję Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na ekranie Wybieranie połączenia wybierz utworzone telefoniczne połączenie internetowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na ekranie Połączenie internetowe jest skonfigurowane kliknij przycisk Testuj. Po ukończeniu testu kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.