Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem wideo w programie Windows Media Center

Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z odtwarzaniem wideo w programie Windows Media Center.

Pokaż wszystkie

Dlaczego nie mogę odtworzyć pliku wideo?

Odtwarzanie wideo może być niemożliwe z jednej z następujących przyczyn:

  • Plik jest uszkodzony lub zapisany w nieobsługiwanym formacie. Spróbuj otworzyć plik w programie do edycji wideo i ponownie zapisać go w obsługiwanym formacie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów plików wideo obsługiwanych przez program Windows Media Center, zobacz Typy plików obsługiwanych przez program Windows Media Center.

  • Mógł wystąpić problem z koderem-dekoderem wymaganym do odtworzenia pliku. Jeśli spróbujesz otworzyć plik wideo w programie Windows Media Player, odpowiedni koder-dekoder może zostać pobrany automatycznie. Aby uzyskać informacje dotyczące koderów-dekoderów, zobacz Kodery-dekodery: często zadawane pytania. Aby uruchomić program Windows Media Player, wykonaj następujące czynności:

    1. Na ekranie Start w programie Windows Media Center za pomocą myszy kliknij przycisk Minimalizuj  Obraz przycisku Minimalizuj. .
    2. Kliknij przycisk Start  Obraz przycisku Start na pasku zadań na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Windows Media Player.

Dlaczego nie mogę przewijać szybko do przodu ani przewijać do tyłu?

Nie wszystkie formaty wideo obsługują funkcję przewijania szybko do przodu i do tyłu.

Dlaczego nie mogę znaleźć pobranego pliku wideo?

Znalezienie pliku wideo pobranego do komputera z programem Windows Media Center może być niemożliwe z jednej z następujących przyczyn:

  • Plik wideo został pobrany do folderu, którego program Windows Media Center nie monitoruje w celu wyszukania zawartości wideo. Jeżeli plik wideo został pobrany z witryny sieci Web, pojawi się monit o określenie lokalizacji, do której ten plik wideo ma zostać skopiowany. Jeżeli pliki wideo są systematycznie pobierane do określonego folderu, program Windows Media Center może ten folder monitorować, dzięki czemu wszystkie pliki wideo pobrane do danego folderu są automatycznie dodawane do biblioteki wideo programu Windows Media Center. Zobacz Dodawanie cyfrowych plików multimedialnych, aby dowiedzieć się, co należy zrobić w celu monitorowania określonego folderu przez program Windows Media Center.

  • Program Windows Media Center nie ma kodera-dekodera dla tego pliku wideo. Jeżeli program Windows Media Center nie ma kodera-dekodera, nie może rozpoznać pliku wideo ani wyświetlić go w obszarze Obrazy i wideo. Jeśli spróbujesz otworzyć plik w programie Windows Media Player, koder-dekoder może zostać pobrany automatycznie.

  • Nie można wyświetlać pliku wideo w programie Windows Media Center i plik musi być odtwarzany za pomocą oprogramowania wideo, dla którego został pobrany.

  • Plik wideo jest chroniony, a prawa użytkowania treści multimedialnej pliku wygasły lub wystąpił problem. W niektórych przypadkach konieczne jest pobranie za pomocą programu Windows Media Player zaktualizowanych praw użytkowania treści multimedialnej plików wideo pobranych ze sklepów internetowych. Aby uzyskać informacje dotyczące praw użytkowania treści multimedialnej, zobacz temat Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM) w programie Windows Media Player: często zadawane pytania.