Kiedy program Windows Defender jest włączony, użytkownik będzie powiadamiany za pomocą alertów w przypadku, gdy program szpiegujący lub inne potencjalnie niepożądane oprogramowanie podejmie próbę instalacji bądź uruchomienia na komputerze, albo próbę dokonania zmian ważnych ustawień systemu Windows. Jeśli użyte zostaną ustawienia domyślne, program Windows Defender będzie również sprawdzał dostępność nowych definicji, regularnie skanował w poszukiwaniu programów szpiegujących oraz innego potencjalnie niepożądanego oprogramowania oraz automatycznie usuwał wszystkie znalezione złośliwe programy.

  1. Otwórz program Windows Defender, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Defender.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  3. W obszarze Opcje administratora zaznacz lub wyczyść pole wyboru Używaj programu Windows Defender, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.