Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wyłączania komputera.

Pokaż wszystkie

Jak zamknąć (wyłączyć) komputer?

Domyślnie system Windows przełącza komputer w tryb oszczędzania energii nazywanym stanem uśpienia, gdy użytkownik użyje przycisku zasilania na komputerze. Dotyczy to zarówno fizycznego przycisku zasilania, jak i jego programowego odpowiednika, który można znaleźć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start.
Obraz przycisku zasilania gotowego do przełączenia komputera w stan uśpienia
Przycisk zasilania (uśpienia)

Stan uśpienia automatycznie zachowuje otwarte dokumenty i programy w pamięci i zamyka wszystkie nieistotne funkcje. (Migająca lub świecąca w innym kolorze lampka na obudowie komputera zwykle informuje, że komputer działa w stanie uśpienia). Zaletą uśpienia jest możliwość przywrócenia komputera do poprzedniego stanu w zaledwie kilka sekund oraz niskie zużycie energii elektrycznej zbliżone do lampki nocnej.

Aby jednak całkowicie wyłączyć zasilanie komputera, należy kliknąć strzałkę obok przycisku ZablokujObraz przycisku Zablokuj, a następnie kliknąć pozycję Zamknij. Wykonanie tej czynności powoduje zamknięcie wszystkich otwartych programów (użytkownik ma możliwość zapisania pracy), zamknięcie systemu Windows i wyłączenie zasilania komputera.

Aby zawsze po kliknięciu przycisku zasilania (lub naciśnięciu jego fizycznego odpowiednika) zamykać system Windows zamiast przełączać komputer w stan uśpienia, można zmienić domyślne ustawienie tego przycisku:

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Opcje zasilania.

 2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu dla wybranego planu.

 3. Na stronie Zmień ustawienia planu kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

 4. Na karcie Ustawienia zaawansowane rozwiń pozycję Przyciski zasilania i pokrywa, rozwiń pozycję Przycisk zasilania w menu Start, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, kliknij pozycję Używa baterii lub Jest podłączony (lub kliknij obie te pozycje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Uśpij, Hibernacja lub Zamknij.

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, kliknij pozycję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Uśpij, Hibernacja lub Zamknij.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Dlaczego komputer nie jest zamykany?

Czasami zamknięcie programu może się nie powieść. Z różnych przyczyn oprogramowanie czasami uniemożliwia prawidłowe zamknięcie systemu Windows. Gdy tak się dzieje, ekran ciemnieje, a system Windows informuje, które programy uniemożliwiają zamknięcie komputera. System Windows może także informować, dlaczego te programy uniemożliwiają zamknięcie komputera.

Na zaciemnionym ekranie są wyświetlane dwa przyciski: Zamknij system teraz i Anuluj. Kliknięcie przycisku Zamknij system teraz powoduje wymuszenie zakończenia działania wszystkich programów i ukończenie procesu zamykania komputera. Kliknięcie tego przycisku może jednak spowodować utratę wszystkich niezapisanych danych. Jeśli jakikolwiek program uniemożliwiający zamknięcie komputera zawiera dane, które powinny zostać zapisane, należy kliknąć przycisk Anuluj, aby powrócić do systemu Windows, i zapisać pracę.

Czasem trzeba zamknąć nieodpowiadający program ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zakończenie pracy programu, który nie odpowiada.

Jak działa przycisk Zablokuj?

Przycisk Zablokuj uniemożliwia innym osobom uzyskiwanie dostępu do komputera użytkownika i przeglądanie jego pracy. Stanowi on doskonałą metodę ochrony komputera, gdy użytkownik musi od niego się oddalić (na przykład gdy idzie do łazienki lub na obiad). Ponadto znacznie szybciej można zablokować komputer na krótki czas, a następnie go odblokować, niż go zamykać czy przełączać do trybu oszczędzania energii, takiego jak uśpienie.

Aby zablokować komputer, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij przycisk ZablokujObraz przycisku Zablokuj.

Po zablokowaniu komputera system Windows wyświetli ekran powitalny.

Obraz ekranu powitalnego
Ekran powitalny

Aby odblokować komputer i wznowić pracę, podaj swoje hasło. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu hasła, zobacz Ochrona komputera przy użyciu hasła.

Co to jest uśpienie?

Uśpienie to stan oszczędzania energii. Uśpienie powoduje zapisanie wszystkich otwartych dokumentów i programów oraz pozwala na szybkie (zwykle w ciągu kilku sekund) przywrócenie pełnej zdolności komputera do działania, gdy użytkownik chce powrócić do pracy. Przełączenie komputera w stan uśpienia przypomina wstrzymanie odtwarzania dysku w odtwarzaczu DVD: komputer natychmiast wstrzymuje wszelkie działania, pozostając gotowym do pracy w momencie wydania takiego polecenia przez użytkownika.

Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, kliknij przycisk zasilania w menu Start lub kliknij strzałkę obok przycisku ZablokujObraz przycisku Zablokuj.
Obraz pozycji Uśpij w menu przycisku Zablokuj
Pozycja Uśpij znajduje się w menu Zablokuj

Komputer przenośny na ogół można przełączyć w stan uśpienia, zamykając jego pokrywę. Niektóre komputery mają także fizyczny przycisk uśpienia na obudowie. Często znajduje się on obok przełącznika zasilania.

W zależności od ustawień zarządzania energią komputer może też automatycznie przechodzić do stanu uśpienia po pewnym czasie nieaktywności, aby zaoszczędzić energię. Aby dostosować te ustawienia, zobacz Zmienianie, tworzenie i usuwanie planów zasilania (schematów zasilania).

Gdy komputer jest w stanie uśpienia, lampki na jego obudowie mogą wolno migać lub świecić w innym kolorze. To całkowicie normalne zjawisko.

W przypadku większości komputerów w celu wznowienia pracy wystarczy nacisnąć przycisk zasilania. Mimo to nie wszystkie komputery zachowują się tak samo. W przypadku niektórych komputerów można wznowić pracę przez naciśnięcie klawiszy na klawiaturze, kliknięcie przycisku myszy lub - w przypadku komputerów przenośnych. - otwarcie pokrywy. Należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera lub przejść do witryny producenta w sieci Web.

Jeśli komputer ma nie być używany przez pewien czas, czy należy go zamknąć czy przełączyć w stan uśpienia?

Jeśli komputer ma nie być używany przez kilka godzin lub nawet przez całą noc, zwykle lepszym rozwiązaniem jest przełączenie go w stan uśpienia przez kliknięcie przycisku zasilania w menu Start lub zamknięcie pokrywy na komputerze przenośnym. (Niektóre komputery mają też dedykowany przycisk uśpienia na obudowie).

Poniżej podano kilka zalet przełączenia komputera w stan uśpienia względem jego zamknięcia:

 • Przełączenie komputera w stan uśpienia powoduje automatyczne zapisanie całej bieżącej pracy, w tym informacji o używanych programach, takich jak położenia i rozmiary okien.

 • Po wznowieniu działania komputera ze stanu uśpienia użytkownik nie musi ponownie uruchamiać programów ani ponownie otwierać plików, co jest konieczne w przypadku uruchamiania komputera po jego wcześniejszym zamknięciu.

 • System Windows zużywa trochę energii w trybie uśpienia, ale jest to bardzo mała ilość (około 10 procent energii normalnie zużywanej przez uruchomiony komputer). Komputer przenośny w trybie uśpienia zwykle zużywa od 1 do 2 procent energii baterii na godzinę.

 • Gdy system Windows działa w stanie uśpienia, może mimo to pobierać i instalować aktualizacje oraz wykonywać inne standardowe zadania konserwacyjne. Z tej przyczyny niektóre firmy wymagają, aby pracownicy po wyjściu z pracy przełączali komputery w stan uśpienia, zamiast je zamykać.

W niektórych sytuacjach należy jednak w pełni zamknąć komputer, na przykład przed zainstalowaniem nowej karty pamięci lub innego sprzętu. Komputer należy także zamknąć, gdy ma on nie być używany przez kilka dni lub dłuższy okres.

Czy dane są bezpieczne, gdy komputer jest w stanie uśpienia?

Tak. Gdy komputer przechodzi do stanu uśpienia, system Windows zapisuje wszystkie otwarte dokumenty i programy w pamięci. Jeśli komputer nie utraci nagle zasilania, bieżąca praca będzie bezpieczna.

Gdy podczas działania komputera przenośnego w stanie uśpienia poziom naładowania jego baterii spada krytycznie nisko, system Windows automatycznie zapisuje otwarte dokumenty i programy na dysku twardym i wyłącza komputer. Jest to stan oszczędzania energii nazywany hibernacją. Po ponownym włączeniu komputera system Windows potrzebuje trochę więcej czasu na wznowienie działania, ale cała bieżąca praca jest zapisana.

W celu ochrony komputerów stacjonarnych przed utratą danych w systemie Windows wprowadzono nową funkcję o nazwie uśpienie hybrydowe. Po przełączeniu komputera w stan uśpienia funkcja ta automatycznie zapisuje otwarte programy i dokumenty zarówno w pamięci, jak i na dysku twardym. W przypadku nagłej awarii zasilania system Windows może przywrócić bieżącą pracę z dysku.

Gdy uśpienie hybrydowe jest włączone, kliknięcie pozycji Uśpij w menu Start powoduje automatyczne przełączenie komputera w stan uśpienia hybrydowego. Gdy uśpienie hybrydowe jest wyłączone lub jeśli komputer nie obsługuje uśpienia hybrydowego, kliknięcie pozycji Uśpij powoduje przełączenie komputera w stan uśpienia.

Porada

Co to jest hibernacja?

Podobnie jak uśpienie, hibernacja to stan oszczędzania energii. Stan uśpienia powoduje zapisanie bieżących ustawień w pamięci i jest związane z niskim poborem energii, hibernacja natomiast powoduje zapisanie otwartych dokumentów i programów na dysku twardym, a następnie wyłączenie komputera. Spośród wszystkich stanów oszczędzania energii stosowanych w systemie Windows hibernacja zużywa najmniejszą ilość energii.

Aby przełączyć komputer w stan hibernacji, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij małą strzałkę obok przycisku ZablokujObraz przycisku Zablokuj, a następnie kliknij pozycję Hibernacja.

System Windows automatycznie przełącza komputer przenośny w tryb hibernacji, gdy poziom naładowania jego baterii spada krytycznie nisko.

Na komputerze przenośnym hibernację należy stosować wtedy, gdy wiadomo, że komputer nie będzie używany przez dłuższy czas i nie będzie możliwości naładowania baterii w tym czasie.

W przypadku większości komputerów w celu wznowienia pracy wystarczy nacisnąć przycisk zasilania. Mimo to nie wszystkie komputery zachowują się tak samo. W przypadku niektórych komputerów można wznowić pracę przez naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze, kliknięcie przycisku myszy lub - w przypadku komputerów przenośnych - otwarcie pokrywy. Należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera lub przejść do witryny producenta w sieci Web.

Co to jest uśpienie hybrydowe?

Uśpienie hybrydowe to inna nowa funkcja oszczędzania energii przeznaczona głównie dla komputerów stacjonarnych. Uśpienie hybrydowe powoduje zapisanie wszystkich otwartych dokumentów i programów w pamięci oraz na dysku twardym, a następnie przełączenie komputera w stan niskiego zużycia energii.

W przeciwieństwie do komputerów przenośnych komputery stacjonarne zwykle nie mają rezerwowego źródła zasilania w postaci baterii. Dlatego w przypadku nagłej awarii zasilania komputera stacjonarnego działającego w standardowym trybie uśpienia może wystąpić utrata danych.

Jeśli jednak jest włączone uśpienie hybrydowe, system Windows może przywrócić bieżącą pracę z dysku twardego. Na komputerach stacjonarnych uśpienie hybrydowe jest zwykle włączone domyślnie.

Gdy uśpienie hybrydowe jest włączone, kliknięcie pozycji Uśpij powoduje automatyczne przełączenie komputera w stan uśpienia hybrydowego. Gdy uśpienie hybrydowe jest wyłączone lub jeśli komputer nie obsługuje uśpienia hybrydowego, kliknięcie pozycji Uśpij powoduje przełączenie komputera w stan uśpienia.

Aby włączyć lub wyłączyć uśpienie hybrydowe:

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Opcje zasilania.

 2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu dla wybranego planu.

 3. Na stronie Zmień ustawienia planu kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

 4. Na stronie Ustawienia zaawansowane rozwiń pozycję Uśpienie, rozwiń pozycję Zezwalaj na stan uśpienia hybrydowego, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, kliknij pozycję Używa baterii lub Jest podłączony (lub kliknij obie te pozycje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Włączone.

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, kliknij pozycję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Włączone.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jaka jest różnica między uśpieniem i uśpieniem hybrydowym?

Uśpienie powoduje zapisanie wszystkich otwartych dokumentów i programów w pamięci, a następnie przełączenie komputera w stan niskiego zużycia energii. Uśpienie hybrydowe powoduje zapisanie wszystkich otwartych dokumentów i programów w pamięci oraz na dysku twardym, a następnie przełączenie komputera w stan niskiego zużycia energii.

Zaletą uśpienia hybrydowego jest to, że w przypadku awarii zasilania system Windows może przywrócić bieżącą pracę z dysku twardego. Jeśli wystąpi awaria zasilania, gdy bieżąca praca jest zapisana tylko w pamięci, praca ta zostanie utracona.

Jak wznowić działanie komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji?

W przypadku większości komputerów w celu wznowienia pracy wystarczy nacisnąć przycisk zasilania. Mimo to nie wszystkie komputery zachowują się tak samo. W przypadku niektórych komputerów można wznowić pracę przez naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze, kliknięcie przycisku myszy lub - w przypadku komputerów przenośnych - otwarcie pokrywy. Należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera lub przejść do witryny producenta w sieci Web.

Czy uśpienie doprowadzi ostatecznie do wyczerpania baterii komputera przenośnego?

Nie. Uśpienie wymaga niezwykle małej ilości energii - zbliżonej do używanej przez lampkę nocną. Gdy poziom naładowania baterii komputera przenośnego spada krytycznie nisko, system Windows zapisuje wszystkie otwarte dokumenty i programy, w tym informacje o używanych programach, na dysku twardym, a następnie zamyka komputer, aby zapobiec całkowitemu wyczerpaniu baterii.

Jak zapobiec automatycznemu przełączaniu komputera w stan uśpienia lub hibernacji?

Można dostosować czas oczekiwania przed przełączeniem komputera w stan uśpienia lub hibernacji albo całkowicie wyłączyć to przełączanie. Należy zachować ostrożność: na komputerze przenośnym zasilanym z baterii wyłączenie uśpienia lub hibernacji może spowodować utratę danych w przypadku wyczerpania baterii. Oto sposób wyłączenia przełączania komputera w tryb oszczędzania energii:

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Opcje zasilania.

 2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu dla wybranego planu.

 3. Na stronie Zmień ustawienia planu kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

 4. Na karcie Ustawienia zaawansowane rozwiń pozycję Uśpienie, rozwiń pozycję Uśpij po, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, kliknij pozycję Używa baterii lub Jest podłączony (lub kliknij obie te pozycje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Nigdy.

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, kliknij pozycję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Nigdy.

 5. Rozwiń pozycję Hibernacja po, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, kliknij pozycję Używa baterii lub Jest podłączony (lub kliknij obie te pozycje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Nigdy.

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, kliknij pozycję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Nigdy.

 6. Jeśli również ekran ma pozostawać włączony, rozwiń pozycję Ekran, rozwiń pozycję Wyłącz ekran po, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, kliknij pozycję Używa baterii lub Jest podłączony (lub kliknij obie te pozycje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Nigdy.

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, kliknij pozycję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Nigdy.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Co się stało z pozycjami Uruchom ponownie i Zamknij z systemu Windows XP?

Pozycje Uruchom ponownie i Zamknij są teraz dostępne w menu przycisku Zablokuj. Aby wyświetlić te pozycje, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku ZablokujObraz przycisku Zablokuj.
Obraz pozycji Zamknij w menu przycisku Zablokuj
Menu przycisku Zablokuj zawiera kilka pozycji umożliwiających zamknięcie systemu

Za pomocą tego menu można też się wylogować, zablokować komputer, uruchomić ponownie komputer lub przełączyć użytkowników bez wylogowywania się, używając funkcji szybkiego przełączania użytkowników.

Czy można zmienić działanie wykonywane po kliknięciu przycisku zasilania na komputerze?

Domyślnie po kliknięciu przycisku zasilania system Windows przełącza komputer w stan uśpienia. Można jednak zmienić to ustawienie domyślne tak, aby kliknięcie tego przycisku powodowało przełączenie komputera w stan uśpienia lub hibernacji albo zamknięcie komputera. (Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną także zastosowane do fizycznego przycisku zasilania na obudowie komputera). Aby zmienić to ustawienie domyślne:

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Opcje zasilania.

 2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu dla wybranego planu.

 3. Na stronie Zmień ustawienia planu kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

 4. Na karcie Ustawienia zaawansowane rozwiń pozycję Przyciski zasilania i pokrywa, rozwiń pozycję Przycisk zasilania w menu Start, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, kliknij pozycję Używa baterii lub Jest podłączony (lub kliknij obie te pozycje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Uśpij, Hibernacja lub Zamknij.

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, kliknij pozycję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Uśpij, Hibernacja lub Zamknij.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Dlaczego opcje uśpienia lub hibernacji nie są widoczne na komputerze?

Jeśli nie widać opcji uśpienia, komputer może nie obsługiwać tego stanu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego nie jest dostępne uśpienie?

Jeśli brakuje opcji hibernacji, administrator systemu mógł ją wyłączyć lub może być włączone uśpienie hybrydowe.