Cofanie przywracania systemu

Jeśli okaże się, że próba rozwiązania problemu za pomocą funkcji Przywracanie systemu była nieskuteczna lub spowodowała pojawienie się innych problemów, operację przywracania można cofnąć. Po cofnięciu przywracania systemu można spróbować użyć innego punktu przywracania.

  1. Otwórz narzędzie Przywracanie systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij opcję Cofnij przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Przejrzyj wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

    Komputer uruchomi się ponownie. Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlone potwierdzenie, że proces cofania został zakończony.

Uwaga

  • W przypadku użycia funkcji Przywracanie systemu, kiedy komputer działa w trybie awaryjnym, operacji przywracania nie można cofnąć. Można jednak ponownie uruchomić funkcję Przywracanie systemu i wybrać inny punkt przywracania, jeśli istnieje.