Program Windows Media Player jest okresowo unowocześniany nowymi funkcjami i usprawnieniami wydajności. Odtwarzacz może sprawdzać aktualizacje automatycznie w odstępach wybranych przez użytkownika. Dostępność aktualizacji można także sprawdzać ręcznie. Aby dokonać aktualizacji odtwarzacza, użytkownik musi być zalogowany na komputerze jako administrator lub jako członek grupy administratorzy i komputer musi być podłączony do sieci Internet.

Pokaż wszystkie

Aby ręcznie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje

  • Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Sprawdź, czy są aktualizacje.

    Jeśli menu Pomoc nie jest widoczne, wyświetl menu klasyczne.

Aby ustalić częstotliwość automatycznego sprawdzania aktualizacji odtwarzacza

  1. Kliknij strzałkę pod kartą Teraz odtwarzane, a następnie kliknij polecenie Więcej opcji.

  2. Na karcie Odtwarzacz w polu Sprawdź, czy są aktualizacje kliknij wybrany interwał sprawdzania.