Jeśli posiadasz urządzenie sprzętowe, które nie działa poprawnie lub instalowany program bądź gra wymagają sterowników nowszych niż obecnie zainstalowane, należy sprawdzić dostępność zaktualizowanych sterowników za pośrednictwem usługi Windows Update. Można również skonfigurować usługę Windows Update do automatycznego sprawdzania, czy są dostępne zalecane aktualizacje sterowników.

Trzecia możliwość to ręczna aktualizacja sterowników urządzenia.

Pokaż wszystkie

Aby zaktualizować sterowniki za pomocą usługi Windows Update

Z usługi Windows Update można skorzystać w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy są dostępne nowe sterowniki sprzętu. Następnie można je zainstalować. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Update. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W lewym okienku kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.

 3. Aby sprawdzić, czy są dostępne zaktualizowane sterowniki, kliknij łącze Wyświetl dostępne aktualizacje. Usługa Windows Update wyświetli listę zaktualizowanych sterowników dostępnych dla urządzeń zainstalowanych w komputerze.

 4. Jeśli są dostępne aktualizacje, kliknij sterownik, który ma zostać zainstalowany, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Konfigurowanie systemu Windows do sprawdzania, czy są dostępne zalecane aktualizacje

Jednak nawet jeśli usługa Windows Update jest skonfigurowana do automatycznego instalowania ważnych aktualizacji, może nie instalować niektórych zaktualizowanych sterowników posiadanego sprzętu, ponieważ nie wszystkie z nich są klasyfikowane jako ważne. Aby uzyskać wszystkie aktualizacje sterowników, należy włączyć pobieranie zalecanych aktualizacji. System Windows należy skonfigurować w następujący sposób:

 1. Otwórz okno Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając kolejno polecenia Wszystkie programy i Windows Update.
 2. W lewym okienku kliknij łącze Zmień ustawienia.

 3. Kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).

 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach, a następnie kliknij przycisk OK. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Obraz opcji służących do wybierania sposobu instalowania aktualizacji przez system Windows
  Aby zagwarantować pobieranie najnowszych sterowników dla posiadanego sprzętu, skonfiguruj system Windows do automatycznego pobierania zalecanych aktualizacji

Aby ręcznie zaktualizować sterowniki

Najlepszym rozwiązaniem jest automatyczne instalowanie sterowników sprzętu przez system Windows. Należy unikać ręcznego aktualizowania sterowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy system Windows nie może znaleźć sterownika danego urządzenia, a użytkownikowi udało się go uzyskać w inny sposób, lub jeśli pracownicy pomocy technicznej poprosili o zainstalowanie sterowników z dysku lub z witryny internetowej producenta urządzenia. Aby ręcznie zaktualizować sterownik, należy wykonać następujące czynności:

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W Menedżerze urządzeń znajdź urządzenie, którego sterownik ma zostać zaktualizowany, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę.

 3. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga

 • Informacje o drukarce nie są zawarte w Menedżerze urządzeń. Można sprawdzić, czy drukarka jest zainstalowana lub ręcznie zaktualizować sterownik w aplecie Drukarki w Panelu sterowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Dodawanie lub usuwanie drukarki.

 • Aby sprawdzić, czy posiadany sprzęt (lub sprzęt, który chcesz zakupić) jest zgodny z systemem Windows Vista, przejdź do witryny sieci Web z listą zgodności sprzętu dla systemu Windows Vista. Ta witryna sieci web zawiera obszerną listę komputerów i urządzeń, które zostały przetestowane pod kątem współpracy z systemem Windows Vista. Zawiera około trzydzieści kategorii urządzeń, które można przeszukiwać.