Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows Vista

W tym artykule opisano opcje instalacji dostępne podczas uaktualniania systemu Windows XP do systemu Windows Vista. Sposób przeprowadzenia uaktualniania zależy od odpowiedzi na następujące trzy pytania:

  • Czy masz kopię uaktualnienia, czy pełnego produktu systemu Windows Vista? Jest to opisane na przedniej części pudełka z systemem Windows Vista i na potwierdzeniu sprzedaży w trybie online.

    Za pomocą kopii uaktualnienia system Windows Vista można zainstalować tylko wtedy, gdy użytkownik ma już własną zgodną, licencjonowaną wersję systemu Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista. W przypadku pełnej wersji można przeprowadzić uaktualnienie tam, gdzie jest to możliwe, lub instalację systemu Windows Vista od podstaw, nawet jeśli na komputerze nie jest zainstalowany żaden system operacyjny.

  • Czy obecnie zainstalowana na komputerze wersja systemu Windows umożliwia przeprowadzenie uaktualnienia do zakupionego wydania Windows Vista? Tabela przedstawiona w dalszej części tego tematu pomoże w podjęciu decyzji, czy przeprowadzić uaktualnienie czy instalację od podstaw.

  • Czy chcesz zachować pliki osobiste, ustawienia i programy?

    Przeprowadzenie uaktualnienia umożliwia zachowanie plików osobistych, ustawień i programów. Przeprowadzenie instalacji systemu Windows Vista od podstaw nie powoduje zachowania plików osobistych, ustawień ani programów. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu przywracania plików po instalacji od podstaw, przejdź do artykułu Jak przywrócić pliki osobiste po przeprowadzeniu instalacji niestandardowej (strona może być w języku angielskim) w sieci web.

Należy także określić, czy zainstalować 32-bitową czy 64-bitową wersję systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

Ostrzeżenia

  • W przypadku kopii uaktualnienia 32-bitowej wersji systemu Windows Vista uaktualnienie należy rozpocząć przy uruchomionej istniejącej wersji systemu Windows.

  • W przypadku użycia kopii uaktualnienia 64-bitowej wersji systemu Windows Vista w celu uaktualnienia 64-bitowej wersji systemu Windows XP Professional należy wykonać instalację systemu Windows Vista od podstaw.

Aby uzyskać instrukcje uaktualnienia lub instalacji od podstaw, zobacz Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania i uaktualniania 32-bitowych wersji systemu Windows, przejdź do tematu Opcje instalacji systemu Windows Vista (tylko wersje 32-bitowe) w wersjach przeznaczonych dla klientów indywidualnych w sieci web.

Jakie są dostępne opcje instalacji?

W poniższych tabelach przedstawiono opcje instalacji dostępne przy uaktualnianiu z systemu Windows XP do systemu Windows Vista.

Windows XP Home Edition do systemu Czynność
Windows XP Home Edition do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Home Edition do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Home Edition do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Home Edition do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Home Edition do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional (wersje 32-bitowe) do systemu Czynność
Windows XP Professional (wersje 32-bitowe) do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional (wersje 32-bitowe) do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional (wersje 32-bitowe) do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Professional (wersje 32-bitowe) do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Professional (wersje 32-bitowe) do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional x64 Edition do systemu Czynność
Windows XP Professional x64 Edition do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional x64 Edition do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional x64 Edition do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional x64 Edition do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Professional x64 Edition do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Tablet PC Edition do systemu Czynność
Windows XP Tablet PC Edition do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Tablet PC Edition do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Tablet PC Edition do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Tablet PC Edition do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Tablet PC Edition do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2002 Edition do systemu Czynność
Windows XP Media Center 2002 Edition do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2002 Edition do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2002 Edition do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2002 Edition do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2002 Edition do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2004 Edition do systemu Czynność
Windows XP Media Center 2004 Edition do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2004 Edition do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Media Center 2004 Edition do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2004 Edition do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Media Center 2004 Edition do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2005 Edition do systemu Czynność
Windows XP Media Center 2005 Edition do systemu

Windows Vista Home Basic

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2005 Edition do systemu

Windows Vista Home Premium

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Media Center 2005 Edition do systemu

Windows Vista Business

Czynność

Instalacja od podstaw

Windows XP Media Center 2005 Edition do systemu

Windows Vista Ultimate

Czynność

Uaktualnienie

Windows XP Media Center 2005 Edition do systemu

Windows Vista (wersje 64-bitowe)

Czynność

Instalacja od podstaw

Przed przystąpieniem do uaktualniania należy sprawdzić zgodność sprzętu

Przed przystąpieniem do uaktualniania należy sprawdzić zgodność sprzętu. Przejdź do strony Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista w witrynie firmy Microsoft w sieci web. Alternatywnie można uruchomić Doradcę uaktualnienia podczas uaktualniania, klikając polecenie Sprawdź zgodność w trybie online na stronie Instalowanie systemu Windows.

Uaktualnianie systemu Windows XP Home Edition do systemu Windows Vista (wersja 32-bitowa)

Jeśli obecnie jest zainstalowany system Windows XP Home Edition, można przeprowadzić uaktualnienie lub instalację od podstaw, aby zainstalować następujące wydania systemu Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business i Ultimate.

Uaktualnianie systemu Windows XP Professional do systemu Windows Vista (wersja 32-bitowa)

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Professional, można wykonać uaktualnienie do systemu Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate. Można wykonać instalację od podstaw następujących wersji systemu Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business i Ultimate.

Uaktualnianie systemu Windows XP Tablet PC Edition do systemu Windows Vista (wersja 32-bitowa)

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Tablet PC Edition, można wykonać uaktualnienie do systemu Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate. Można wykonać instalację od podstaw następujących wydań systemu Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business i Ultimate.

Uaktualnianie systemu Windows XP Media Center Edition do systemu Windows Vista (wersja 32-bitowa)

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows XP Media Center Edition 2005, można wykonać uaktualnienie do systemu Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Media Center Edition 2002 Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows XP Media Center Edition 2005, można wykonać instalację od podstaw następujących wydań systemu Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business i Ultimate.

Uaktualnianie 64-bitowej wersji systemu Windows XP Professional do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista

Można użyć kopii uaktualnienia 64-bitowej wersji systemu Windows Vista. W tym celu należy wykonać instalację od podstaw.

Aby uzyskać instrukcje wykonywania instalacji od podstaw, zobacz Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania i uaktualniania 64-bitowych wersji systemu Windows, przejdź do tematu Opcje instalacji dla 64-bitowych konsumenckich wersji systemu Windows Vista w sieci web.

Uaktualnianie 32-bitowej wersji systemu Windows XP do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista

Nie można wykonać uaktualnienia 32-bitowej wersji systemu Windows XP do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista. Jednak można użyć kopii uaktualnienia systemu Windows Vista w celu wykonania instalacji od podstaw 64-bitowej wersji systemu Windows Vista.

Aby uzyskać instrukcje wykonywania instalacji od podstaw, zobacz Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania i uaktualniania 64-bitowych wersji systemu Windows, przejdź do tematu Opcje instalacji dla 64-bitowych konsumenckich wersji systemu Windows Vista w sieci web.

Ostrzeżenie

  • Instalację należy rozpocząć od włożenia dysku DVD z 64-bitową wersją systemu Windows Vista do stacji dysków DVD komputera. Następnie należy ponownie uruchomić komputer. Instalację 64-bitowego systemu Windows Vista należy uruchomić z dysku 64-bitowego systemu Windows Vista, ponieważ program instalacyjny systemu Windows nie uruchomi się w 32-bitowej wersji systemu Windows.