Konfiguracja systemu to zaawansowane narzędzie pomocne w identyfikacji problemów, które mogą mieć wpływ na poprawne uruchamianie systemu Windows. System Windows można uruchomić z wyłączonymi typowymi usługami i programami startowymi, a następnie włączać je pojedynczo. Jeżeli problem nie wystąpi, kiedy usługa jest wyłączona, ale występuje kiedy usługa jest włączona, może to oznaczać, że powoduje go usługa.

Funkcją narzędzia konfiguracji systemu jest znajdowanie i izolowanie problemów, ale nie ma pełnić roli programu do zarządzania elementami grupy Autostart. Aby trwale usunąć lub wyłączyć programy lub usługi, które są uruchamiane automatycznie, zobacz temat Odinstalowywanie lub zmienianie programu.

W poniższej tabeli opisano karty i opcje, które są dostępne w narzędziu Konfiguracja systemu:

Karta Opis
Karta

Ogólne

Opis

Wyświetla listę możliwości dla trybów konfiguracji uruchamiania:

 • Uruchamianie normalne. Uruchamianie systemu Windows w zwykły sposób. Tego trybu należy używać do uruchamiania systemu Windows po zakończeniu używania pozostałych dwóch trybów do rozwiązywania problemów.

 • Uruchamianie diagnostyczne. Uruchamianie systemu Windows tylko z podstawowymi usługami i sterownikami. Ten tryb pomaga wykluczyć problem z podstawowymi plikami systemu Windows.

 • Uruchamianie selektywne. Uruchamianie systemu Windows z podstawowymi usługami i sterownikami oraz innymi zaznaczonymi usługami i programami startowymi.

Karta

Rozruch

Opis

Wyświetlanie opcji konfiguracji dla systemu operacyjnego i zaawansowanych ustawień debugowania, obejmujących:

 • Bezpieczny rozruch: minimalny. Uruchamianie graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows (Eksploratora Windows) w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi. Sieć jest wyłączona.

 • Bezpieczny rozruch: powłoka alternatywna. Uruchamianie wiersza polecenia systemu Windows w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi. Sieć i graficzny interfejs użytkownika są wyłączone.

 • Bezpieczny rozruch: Naprawa usługi Active Directory. Uruchamianie graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi i usługą Active Directory.

 • Bezpieczny rozruch: Sieć. Uruchamianie graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi. Sieć jest włączona.

 • Rozruch bez interfejsu GUI. Ekran powitalny systemu Windows nie jest wyświetlany przy rozruchu.

 • Dziennik rozruchu. Przechowuje wszystkie informacje z procesu rozruchu w pliku %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Podstawowy tryb wideo. Uruchamianie graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows w minimalnym trybie VGA. Ładowane są standardowe sterowniki VGA, a nie sterowniki ekranu dla sprzętu wideo komputera.

 • Informacje o rozruchu systemu operacyjnego. Wyświetlanie nazw sterowników ładowanych podczas procesu rozruchu.

 • Wszystkie ustawienia rozruchu jako trwałe. Nie śledzi zmian wprowadzonych w narzędziu konfiguracji systemu. Opcje można zmienić później przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu, ale trzeba je zmienić ręcznie. Kiedy ta opcja jest zaznaczona, nie można cofnąć zmian przez zaznaczenie pozycji Uruchamianie normalne na karcie Ogólne.

Karta

Usługi

Opis

Wyświetlanie wszystkich usług, które są uruchamiane przy rozruchu komputera wraz z ich obecnym stanem (Uruchomiono lub Zatrzymano). Karta Usługi umożliwia włączanie lub wyłączanie poszczególnych usług podczas uruchamiania w celu zidentyfikowania usług, które mogą przyczyniać się do problemów z uruchamianiem.

Zaznacz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby wyświetlić na liście tylko aplikacje innych producentów. Wyczyść pole wyboru dla usługi, aby ją wyłączyć podczas następnego rozruchu. Jeżeli została zaznaczona pozycja Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne, trzeba wybrać pozycję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne lub zaznaczyć pole wyboru usługi, aby uruchomić ją ponownie podczas rozruchu.

Ostrzeżenie

 • Wyłączanie usług, które są normalnie uruchamiane podczas rozruchu może spowodować nieprawidłowe działanie pewnych programów lub niestabilność systemu. Nie należy wyłączać usług na liście, jeśli nie ma pewności, że nie są one wymagane do działania komputera. Zaznaczenie pozycji Wyłącz wszystkie nie wyłączy niektórych bezpiecznych usług firmy Microsoft wymaganych do uruchomienia systemu operacyjnego.

Karta

Uruchamianie

Opis

Wyświetla aplikacje, które są uruchamiane podczas rozruchu komputera, razem z nazwą wydawcy, ścieżką do pliku wykonywalnego i lokalizacją klucza rejestru lub skrótem, który powoduje uruchomienie aplikacji.

Wyczyść pole wyboru dla elementu startowego, aby wyłączyć go przy następnym rozruchu. Jeżeli została zaznaczona pozycja Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne, trzeba wybrać pozycję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne lub zaznaczyć pole wyboru elementu startowego, aby uruchomić go ponownie podczas rozruchu.

Jeżeli zachodzi podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa aplikacji, należy sprawdzić kolumnę Polecenie, aby przeanalizować ścieżkę do pliku wykonywalnego.

Uwaga

 • Wyłączenie aplikacji, które są normalnie uruchamiane podczas rozruchu, może powodować wolniejsze uruchamianie aplikacji lub ich nieprawidłowe działanie.

Karta

Narzędzia

Opis

Przydatna lista narzędzi diagnostycznych i innych zaawansowanych narzędzi, które można uruchamiać.

Pokaż wszystkie

Aby uruchomić system Windows w trybie Uruchamianie diagnostyczne

 1. Otwórz narzędzie Konfiguracja systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne, a następnie dwukrotnie klikając polecenie Konfiguracja systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij kartę Ogólne, kliknij pozycję Uruchamianie diagnostyczne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Jeżeli problem wystąpi, mogą być uszkodzone podstawowe pliki systemu Windows lub sterowniki. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows informacje na temat narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia.

  Jeżeli problem nie wystąpi, użyj trybu Uruchamianie selektywne, aby spróbować znaleźć problem przez włączanie i wyłączanie poszczególnych usług i programów startowych.

Aby uruchomić system Windows w trybie Uruchamianie selektywne

 1. Otwórz narzędzie Konfiguracja systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne, a następnie dwukrotnie klikając polecenie Konfiguracja systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij kartę Ogólne, kliknij przycisk Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pola wyboru Załaduj usługi systemowe i Załaduj elementy startowe.

 3. Zaznacz pole wyboru Załaduj usługi systemowe, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 4. Jeżeli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu komputera, w razie potrzeby należy wykonać jedno lub oba poniższe zadania:

  Zidentyfikuj usługę systemową, która powoduje problem

  1. Kliknij kartę Usługi, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, zaznacz pole wyboru dla pierwszej usługi na liście, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeżeli problem nie wystąpił, można wyeliminować pierwszą usługę jako przyczynę problemu.

  2. Po zaznaczeniu pierwszej usługi zaznacz pole wyboru drugiej usługi i uruchom ponownie komputer.

  3. Powtarzaj proces, dopóki problem nie zostanie odtworzony. Jeżeli odtworzenie problemu nie powiedzie się, można wyeliminować usługi systemowe jako przyczynę problemu. Wykonaj następującą czynność:

  Zidentyfikuj element startowy, który jest przyczyną problemu

  1. Kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Załaduj elementy startowe.

  2. Kliknij kartę Autostart, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, zaznacz pole wyboru dla pierwszego elementu grupy Autostart na liście, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeżeli problem nie wystąpi, można wyeliminować pierwszy element startowy jako przyczynę problemu.

  3. Po zaznaczeniu pierwszego elementu grupy Autostart zaznacz pole wyboru drugiego elementu, a następnie uruchom ponownie komputer. Powtarzaj proces, dopóki problem nie zostanie odtworzony.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w witrynie firmy Microsoft dla specjalistów IT.