Używanie dzienników zdarzeń Diagnostyka sieci systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

Po uruchomieniu Diagnostyki sieci systemu Windows wykryte problemy, wraz z rozwiązaniami, wyświetlane są w oknie dialogowym Diagnostyka sieci systemu Windows. Jeżeli dostępne są bardziej szczegółowe lub techniczne informacje dotyczące problemu i potencjalnego rozwiązania, zapisywane są one w co najmniej jednym dzienniku zdarzeń. Administratorzy sieci oraz personel pomocy technicznej mogą korzystać z informacji w dziennikach zdarzeń podczas analizy problemów z łącznością lub przy interpretacji wniosków.

Dzienniki zdarzeń Diagnostyki sieci są widoczne w Podglądzie zdarzeń. Dzienniki zdarzeń są zapisywane jako zdarzenia systemowe w folderze Dzienniki systemu Windows, a identyfikator zdarzenia to 6100.

  1. Otwórz Podgląd zdarzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne, a następnie dwukrotnie klikając polecenie Podgląd zdarzeń.  Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

    Zdarzenie powinny być filtrowane, tak aby wyświetlane były tylko zdarzenia z Diagnostyki sieci.

  2. Kliknij dwukrotnie zdarzenie, aby je otworzyć.

    W polu Opis problemy są oznaczone jako główne przyczyny, a rozwiązania jako opcje naprawy.

Praca ze zdarzeniami diagnostyki sieci beprzewodowej

Jeżeli w czasie Diagnostyki sieci zostanie wykryty problem z siecią bezprzewodową, informacja zapisywana jest w dziennikach zdarzeń jako zdarzenia klasy pomocy lub zdarzenia informacyjne. Na sesję diagnostyczną może przypadać jedno lub więcej zdarzeń klasy pomocy, ale tylko jedno zdarzenie informacyjne.

  • Zdarzenia klasy pomocy. Zdarzenia te udostępniają podsumowanie wyników diagnostyki i mogą zawierać informacje wyświetlane już w oknie dialogowym Diagnostyka sieci systemu Windows, ale również dostarczają informacje dodatkowe przydatne w rozwiązywaniu problemów, takie jak informacje o diagnozowanym połączeniu, o wynikach diagnostyki oraz o możliwościach diagnozowanej sieci i karty bezprzewodowej.

  • Zdarzenia informacyjne. Zdarzenia te mogą dostarczać informacji o diagnozowanym połączeniu, ustawieniach sieci bezprzewodowej w komputerze i w sieci, widocznych sieciach i routerach lub punktach dostępu w czasie diagnostyki, listę preferowanych sieci bezprzewodowych komputera, historię połączeń oraz statystyki połączeń, takie jak statystyka pakietów i historia roamingu. Udostępniają również podsumowanie prób połączenia i jego stan, a także informacje o tym, jakie fazy połączenia (takie jak skojarzenie wstępne, skojarzenie i konfiguracja zabezpieczeń) zakończyły się powodzeniem, niepowodzeniem lub nie zostały rozpoczęte.