Korzystanie z kluczy dostępu w urządzeniach z obsługą funkcji Bluetooth

W tym miejscu znajdują się odpowiedzi na niektóre z często zadawanych pytań dotyczących używania kluczy dostępu w urządzeniach z obsługą funkcji Bluetooth.

Pokaż wszystkie

Co to jest klucz dostępu?

Klucz dostępu (niekiedy nazywany kodem dostępu) jest ciągiem cyfr, na którym opiera się kojarzenie komputera z urządzeniem z obsługą funkcji Bluetooth. Ze względów bezpieczeństwa większość urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth (z pewnym wyjątkami, takimi jak myszy) wymaga podania przez użytkownika klucza dostępu. Użycie kodu dostępu gwarantuje, że komputer łączy się z właściwym urządzeniem, a nie z pobliskim urządzeniem innej osoby.

Kod parowania to inna nazwa ciągu cyfr, na którym opiera się kojarzenie komputera z urządzeniem Bluetooth. Terminy klucz dostępu i kod parowania często są używane zamiennie.

Co oznacza określenie „wymiana kluczy dostępu”?

Wymiana kluczy dostępu, zwana także kojarzeniem lub parowaniem, oznacza, że urządzenie uznaje komputer użytkownika lub inne urządzenie Bluetooth. W przypadku niektórych urządzeń jest ona realizowana przez uruchomienie Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth i wpisanie klucza dostępu, gdy pojawi się monit. Inne urządzenia wymagają innych metod. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia.

Dzięki wymianie klucza dostępu system Windows może poprawnie zidentyfikować urządzenie, z którym użytkownik chce nawiązać połączenie.

Ostrzeżenie

  • W przypadku używania krótkiego klucza dostępu urządzenie Bluetooth może być mniej bezpieczne. Jeśli jest taka możliwość, należy używać długiego klucza dostępu o długości do 16 znaków. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wpisywać klucza dostępu zbyt często, zwłaszcza w miejscach publicznych, gdzie hakerzy mogą podsłuchiwać komunikację z urządzeniem Bluetooth.

Gdzie można uzyskać klucz dostępu lub kod parowania?

Jeśli klucz dostępu lub kod parowania jest podany w dokumentacji urządzenia, należy użyć tego klucza. W przeciwnym razie, jeśli komputer obsługuje technologię bezprzewodową Bluetooth, Kreator dodawania urządzeń Bluetooth może automatycznie wygenerować klucz dostępu. Można też utworzyć własny klucz. Aby uruchomić kreatora, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
  2. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga

  • Funkcje klucza dostępu i szyfrowania mogą pomóc w zabezpieczaniu danych. Jednak te i inne środki bezpieczeństwa mogą zostać złamane lub mogą zawieść, a jeśli tak się stanie, dane mogą być widoczne lub dostępne z innych urządzeń lub komputerów w zasięgu. Dlatego technologii bezprzewodowej Bluetooth nie należy traktować jako zupełnie bezpiecznej.