Do czego służy tryb chroniony programu Internet Explorer?

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Tryb chroniony programu Internet Explorer utrudnia instalację złośliwego oprogramowania na komputerze.

Oprócz ochrony komputera przed złośliwym oprogramowaniem tryb chroniony umożliwia instalowanie żądanych formantów ActiveX lub dodatków przez osobę zalogowaną jako administrator.

Tryb chroniony jest włączony domyślnie w strefie Internet, intranet oraz Witryny z ograniczeniami, a na pasku stanu wyświetlana jest ikona wskazująca, że jest on uruchomiony.

Ikona trybu chronionego
Ikona trybu chronionego

Oprócz ostrzegania użytkownika, gdy strony sieci Web próbują instalować oprogramowanie, program Internet Explorer ostrzega również, gdy próbują one uruchamiać pewne programy. Użytkownik jest ostrzegany przed tym, że dane oprogramowanie może działać poza programem Internet Explorer oraz poza trybem chronionym, ponieważ w takim wypadku może ono uzyskać dostęp do komputera w zakresie większym niż pożądany. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy witryna sieci Web używa dodatku w celu uruchamiania programu na komputerze. W przypadku jednoczesnego przeglądania kilku witryn przed udzieleniem zezwolenia należy sprawdzić wszystkie otwarte witryny, aby upewnić się, z której pochodzi próba uruchomienia programu. Jeśli użytkownik ufa programowi i chce zezwolić na uruchamianie go w dowolnej witrynie sieci Web, można zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj ostrzeżenia dla tego programu ponownie.

Uwagi

  • Aby po wyłączeniu ostrzeżenia pokazywać je ponownie, należy przywrócić domyślne ustawienia programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przywracanie domyślnych ustawień programu Internet Explorer.

  • Jeśli użytkownik nie chce zezwalać stronom sieci Web na używanie dodatku w celu uruchamiania określonego programu na komputerze i nie chce wyświetlać opisanego ostrzegawczego okna dialogowego, można wyłączyć używany dodatek. W tym celu należy otworzyć menedżera dodatków i wyłączyć dodatek próbujący użyć niedozwolonego programu. Jeśli nie wiadomo, który dodatek należy wyłączyć, można spróbować wyłączyć wszystkie dodatki, a następnie włączać je ponownie jeden po drugim aż do znalezienia dodatku, który ma być wyłączony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodatki programu Internet Explorer: często zadawane pytania.