Program HyperTerminal nie jest już częścią systemu Windows. Istnieje kilka opcji umożliwiających zastąpienie jego funkcjonalności.

  • Jeżeli potrzebny jest tylko dostęp zdalny do powłoki, można użyć programu WinRS (Windows Remote Shell), nowej funkcjonalności w systemie Windows Vista. Aby uzyskać pomoc dotyczącą programu WinRS, wpisz polecenie winrs /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Telnet to prosty program oparty na interfejsie tekstowym umożliwiający nawiązanie połączenia z innym komputerem za pośrednictwem Internetu.

  • Do rozwiązywania problemów z modemem, zamiast programu HyperTerminal można korzystać z apletu Opcje telefonu i modemu:

    • Otwórz aplet Opcje telefonu i modemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Opcje telefonu i modemu.

    Uwaga

    • Przed uzyskaniem dostępu do okna dialogowego Opcje telefonu i modemu może być konieczne podanie informacji dotyczących na przykład kraju lub regionu oraz ewentualnych specjalnych reguł wybierania numeru w oknie dialogowym Informacje o lokalizacji.

  • Jeżeli program HyperTerminal był wcześniej używany do sterowania urządzeń szeregowych, możliwe jest zwykle znalezienie w Internecie wersji programu HyperTerminal do pobrania, która jest bezpłatna do użytku domowego.