System szyfrowania plików (EFS, Encrypting File System) jest funkcją systemu Windows pozwalającą na przechowywanie danych na dysku twardym w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie jest najwyższym stopniem ochrony dostępnym w systemie Windows w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Główne funkcje systemu EFS:

  • Szyfrowanie jest proste, wystarczy zaznaczyć pole wyboru we właściwościach pliku lub folderu, aby je włączyć.

  • Użytkownik decyduje, kto może odczytać pliki.

  • Pliki są szyfrowane po ich zamknięciu, ale automatycznie gotowe do użycia po ich otwarciu.

  • Jeśli plik nie ma być już szyfrowany, należy wyczyścić pole wyboru we właściwościach pliku.

System szyfrowania plików nie jest w pełni obsługiwany w systemach Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium. W przypadku tych wersji systemu Windows użytkownik, który posiada klucz szyfrowania lub certyfikat, może wykonać następujące czynności:

  • Odszyfrować pliki, uruchamiając program Cipher.exe w oknie wiersza polecenia (użytkownicy zaawansowani).

  • Zmodyfikować zaszyfrowany plik.

  • Skopiować zaszyfrowany plik jako odszyfrowany na twardy dysk komputera.

  • Zaimportować certyfikaty EFS i klucze.

  • Utworzyć kopię zapasową certyfikatów i kluczy EFS, uruchamiając program Cipher.exe w oknie wiersza polecenia (użytkownicy zaawansowani).