Co to jest Połącz teraz w systemie Windows?

Połącz teraz w systemie Windows to technologia firmy Microsoft zaprojektowana w odpowiedzi na potrzeby związane z prostym i bezpieczniejszym konfigurowaniem urządzeń i komputerów sieciowych. Funkcja ta nie tylko ułatwia konfigurowanie, lecz także pozwala zapisywać ustawienia sieci bezprzewodowej na dysku flash USB. Następnie taki dysk można podłączyć do innych urządzeń (takich jak routery) i komputerów, aby szybko i łatwo dodać je do sieci.

Uwaga

  • Funkcja Połącz teraz w systemie Windows jest łatwiejsza w użyciu i bezpieczniejsza niż ręczne metody konfigurowania sieci. Aby korzystać z jej zalet, trzeba jednak mieć urządzenia zgodne z tą technologią. Przejrzyj informacje dołączone do urządzenia, aby sprawdzić, czy jest ono zgodne z funkcją Połącz teraz w systemie Windows, lub poszukaj obrazów logo „Certified for Windows Vista” bądź „Works with Windows Vista” na urządzeniu lub na jego opakowaniu.

Do korzystania z zalet najnowszej technologii Połącz teraz w systemie Windows potrzebne są:

  • Komputer z systemem Windows Vista.

  • Urządzenia zgodne z funkcją Połącz teraz w systemie Windows, takie jak routery i drukarki.

  • Dysk flash USB (jeśli chce się korzystać z opcji konfiguracji przy użyciu USB).

Opcje funkcji Połącz teraz w systemie Windows to:

  • Konfiguracja przy użyciu USB. Można zapisać ustawienia sieci bezprzewodowej na dysku flash USB, a następnie podłączyć ten dysk do innego komputera lub urządzenia zgodnego z funkcją Połącz teraz w systemie Windows, takiego jak router czy drukarka.

  • Konfiguracja przewodowa (Ethernet). Można podłączyć router lub punkt dostępu do komputera z systemem Windows Vista przy użyciu kabla sieci Ethernet, a następnie uruchomić kreatora, aby skonfigurować router lub punkt dostępu. Po skonfigurowaniu tego urządzenia można bezprzewodowo dodawać kolejne urządzenia do sieci.

  • Konfiguracja bezprzewodowa. Jest wykonywana tak samo jak konfiguracja przewodowa (Ethernet), ale bez użycia kabli.

  • Bezprzewodowe dołączanie do sieci. Można ustanowić połączenie z już skonfigurowanym routerem lub punktem dostępu sieci bezprzewodowej.

Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu sieci przy użyciu lub bez użycia funkcji Połącz teraz w systemie Windows, zobacz temat Instalowanie sieci domowej. Aby uzyskać o dodawaniu urządzeń lub komputerów do sieci przy użyciu lub bez użycia funkcji Połącz teraz w systemie Windows, zobacz temat Dodawanie urządzenia lub komputera do sieci.