Co zrobić, jeśli system Windows nie uruchamia się poprawnie

Rozwiązywanie problemów związanych z systemem operacyjnym jest procesem złożonym, a konfiguracje sprzętowe i programowe mogą się między sobą bardzo różnić, dlatego istnieje wiele metod naprawiania problemów, które uniemożliwiają prawidłowe uruchomienie systemu Windows. Poniżej opisano kilka narzędzi oraz strategii, które można zastosować:

Pokaż wszystkie

Użyj funkcji Przywracanie systemu

Funkcja Przywracanie systemu może przywrócić pliki systemowe do stanu, w jakim znajdowały się przed wystąpieniem problemu, nie uszkadzając przy tym dokumentów, zdjęć ani innych plików osobistych. Jeśli użycie funkcji Przywracanie systemu nie rozwiąże problemu, można cofnąć przeprowadzoną operację przywracania i wybrać inny punkt przywracania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?

Zbadaj, czy problem jest związany ze sprzętem

 • Pamięć. Błędy pamięci mogą byś spowodowane przez uszkodzoną pamięć RAM (Random Access Memory). Aby sprawdzić pamięć komputera pod kątem występowania błędów, zobacz temat Jak sprawdzić, czy występują problemy z pamięcią komputera?

 • Dyski twarde. Problemy z dyskiem twardym mogą być spowodowane przez uszkodzone pliki systemowe lub błędy fizyczne na dysku. Aby sprawdzić dysk twardy komputera pod kątem występowania błędów, zobacz temat Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów.

 • Urządzenia i sterowniki. Jeśli problem jest spowodowany przez zainstalowanie nowego urządzenia, karty wideo lub innego elementu sprzętowego, może to oznaczać niezgodność sterownika urządzenia z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porady dotyczące rozwiązywania typowych problemów ze sterownikami. Jeśli odinstalowanie sterowników lub przywrócenie ich wcześniejszej wersji nie rozwiąże problemu, spróbuj odinstalować lub usunąć sprzęt, a następnie ponownie uruchom komputer.

Zbadaj, czy problem jest związany z oprogramowaniem

 • Zgodność. Większość programów napisanych dla systemu Windows XP działa również w tej wersji systemu Windows, ale niektóre starsze programy mogą działać niepoprawnie lub nie działać wcale. Jeśli program napisany dla wcześniejszej wersji systemu Windows nie działa prawidłowo, użyj Kreatora zgodności programów do zmiany ustawień zgodności dla tego programu lub użyj karty Zgodność, aby zmienić te ustawienia ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie starszych programów w tej wersji systemu Windows‌‌.

 • Odinstalowywanie. Jeśli nie można odinstalować programu, spróbuj użyć funkcji Przywracanie systemu w celu przywrócenia systemu do stanu z momentu, gdy działał prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?

Opcje, które należy wypróbować, gdy system Windows uruchamia się, ale pracuje nieprawidłowo lub powoli

 • Przywracanie systemu. Funkcja Przywracanie systemu może przywrócić pliki systemowe do stanu, jaki istniał przed wystąpieniem problemu. Działanie funkcji Przywracanie systemu nie powoduje zmian dokumentów, fotografii czy innych plików osobistych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?

 • Kolejność uruchamiania wielu systemów operacyjnych. Jeśli na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny (konfiguracja z uruchamianiem wielu systemów operacyjnych), można wybrać system uruchamiany po włączeniu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie systemu operacyjnego, który będzie uruchamiany domyślnie (uruchamianie wielu systemów operacyjnych).

 • Tryb awaryjny. Tryb awaryjny służy do tymczasowego wyłączania programów, które uruchamiają się samoczynnie podczas uruchamiania systemu Windows. Jeśli jeden z tych programów jest przyczyną problemu, można uruchomić komputer w trybie awaryjnym i następnie odinstalować ten program przed jego uruchomieniem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu awaryjnego, zobacz temat Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny).

  Jeśli komputer uruchamia się tylko w trybie awaryjnym, przyczyną problemu może być niedawno zainstalowany sprzęt lub oprogramowanie. Spróbuj odinstalować ostatnio zainstalowane programy lub sprzęt i zobacz, czy to rozwiąże problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym.

Opcje, które należy wypróbować, gdy system Windows nie uruchamia się

 • Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia. Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia to narzędzie odzyskiwania systemu Windows służące do usuwania niektórych problemów, takich jak brakujące lub uszkodzone pliki systemowe, mogących uniemożliwić uruchomienie systemu Windows. Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia jest dostępne w menu Opcje odzyskiwania systemu, znajdującym się na dysku instalacyjnym systemu Windows Vista. Jeśli na komputerze zostały preinstalowane opcje odzyskiwania, menu może być również przechowywane na dysku twardym komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia: często zadawane pytania i Jakie opcje odzyskiwania systemu są dostępne w systemie Windows Vista? Jeśli Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia jest niedostępne na danym komputerze, możliwe, że producent komputera dostosował je lub zapewnił alternatywne rozwiązanie. Należy sprawdzić informacje dołączone do komputera lub przejść do witryny sieci Web producenta.

 • Zmiana ustawień ponownego uruchamiania w trybie awaryjnym. Jeśli komputer wpada w pętlę, w której system Windows ulega awarii, próbuje ponownie się uruchomić, a następnie ponownie ulega awarii, należy uruchomić komputer w trybie awaryjnym i zaznaczyć pole wyboru Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny).

 • Ponowna instalacja. Jeśli inne opcje nie rozwiążą problemu i jest pewne, że sprzęt komputerowy funkcjonuje prawidłowo, może okazać się konieczne ponowne zainstalowanie systemu Windows. Ponieważ zastosowanie opcji niestandardowej (czystej) instalacji systemu Windows spowoduje trwałe usunięcie wszystkich plików na komputerze i ponowne zainstalowanie systemu Windows, należy używać jej tylko w ostateczności — jeśli pozostałe opcje odzyskiwania okażą się nieskuteczne. Po takiej instalacji trzeba będzie ponownie zainstalować programy oraz przywrócić pliki użytkownika z kopii zapasowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows‌‌.

Uwaga