Dlaczego nie mogę wyświetlić załącznika w programie Poczta systemu Windows?

Program Poczta systemu Windows blokuje niektóre typy załączników często używane do rozpowszechniania wirusów poczty e-mail, takie jak pliki z następującymi rozszerzeniami: exe, pif i scr. Jeśli program Poczta systemu Windows zablokuje załącznik wiadomości e‑mail, na pasku informacji zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika o zablokowaniu załącznika oraz nazwa tego załącznika.

Dostęp do zablokowanych załączników można włączyć, jednak nie jest to zalecane. Powinni to robić wyłącznie zaawansowani użytkownicy tylko przy zaktualizowanym i uruchomionym oprogramowaniu antywirusowym.

Aby włączyć dostęp do zablokowanych załączników

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, wyczyść pole wyboru Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Wszystkie otwarte wiadomości zawierające zablokowane załączniki muszą zostać zamknięte i otwarte ponownie po zmianie tego ustawienia, aby zapisanie lub otwarcie zawartych w nich załączników było możliwe.