Błąd 8000FFFF usługi Windows Update

Jeśli występuje błąd 8000FFFF usługi Windows Update, oznacza to, że w rejestrze systemu Windows znajdują się wartości, które blokują możliwość pobrania i zainstalowania aktualizacji.

Można uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, które automatycznie znajdzie i rozwiąże pewne typowe problemy z usługą Windows Update, lub rozwiązać problem ręcznie.

Aby rozwiązać problem automatycznie

 1. Kliknij ten przycisk:

  Obraz przycisku Fix it
  Rozwiąż ten problem

 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.

Aby rozwiązać problem ręcznie

W poniższej procedurze przedstawiono, jak można usunąć wartości rejestru, których obecność może blokować poprawne działanie usługi Windows Update. Jeśli te wartości są nieobecne, wykonanie tej procedury nie będzie pomocne.

Ostrzeżenie

 • Te czynności są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli obawiasz się samodzielnie modyfikować ustawienia rejestru, użyj metody automatycznej opisanej powyżej lub poproś kogoś o pomoc. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować dodatkowe problemy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonywanie kopii zapasowej rejestru.

 1. Otwórz Edytor rejestru, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, wpisując w polu Wyszukaj polecenie regedit, a następnie naciskając klawisz ENTER. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W lewym okienku znajdź i kliknij dwukrotnie gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie kliknij pozycję COMPONENTS.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję COMPONENTS, a następnie kliknij polecenie Eksportuj. Domyślnie plik jest zapisywany na pulpicie, ale można wybrać dowolny folder.

 4. W polu tekstowym Nazwa pliku wpisz nazwę COMPONENTS. W ten sposób została utworzona kopia zapasowa wartości rejestru, które zostaną usunięte.

 5. W prawym okienku wyszukaj pozycję PendingXmlIdentifier, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń. Pozycja PendingXmlIdentifier może nie występować na liście.

 6. W prawym okienku wyszukaj pozycję NextQueueEntryIndex, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń. Pozycja NextQueueEntryIndex może nie występować na liście.

 7. W prawym okienku wyszukaj pozycję AdvancedInstallersNeedResolving, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń. Pozycja AdvancedInstallersNeedResolving może nie występować na liście.

 8. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom ponownie usługę Windows Update.

Uwaga

 • Aby przywrócić zmodyfikowane wartości rejestru, kliknij dwukrotnie plik COMPONENTS.reg na pulpicie, a następnie wykonaj wyświetlone instrukcje. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Po zakończeniu można usunąć ten plik.

Jeśli ten błąd nadal będzie występował, użyj tego narzędzia do automatycznego rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web lub przejdź do witryny Microsoft Answers w sieci Web w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje:

 • WindowsUpdate_8000ffff

 • 0x8000ffff

 • 8000ffff