Błąd 52F usługi Windows Update

Jeśli podczas próby zainstalowania aktualizacji zostaje zgłoszony błąd 52F usługi Windows Update, oznacza to, że jest uszkodzone lokalne źródło instalacji (LIS) dla produktów Microsoft Office 2003. LIS jest oprogramowaniem używanym przez produkty pakietu Office 2003 do instalowania programów i aktualizacji dla programów pakietu Office.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje:

  • WindowsUpdate_0000052f

  • WindowsUpdate_052f

  • 052f

  • 0x0000052f