Praca z klipami w programie Windows Movie Maker

Po zaimportowaniu plików do programu Windows Movie Maker można rozpocząć główną część procesu tworzenia filmu — edytowanie. Za pomocą programu Windows Movie Maker można edytować klipy na wiele różnych sposobów. Długi klip można podzielić na dwa krótsze, dwa klipy można połączyć w jeden, można obciąć początek lub koniec klipu, a nawet tworzyć nowe klipy.

Dzielenie i łączenie klipów

Klipy wideo i audio można ręcznie dzielić na mniejsze klipy, aby praca nad nimi była łatwiejsza. Jeśli na przykład klip wideo zawiera dwie różne sceny, można podzielić klip wideo w punkcie, w którym kończy się jedna scena, a druga zaczyna, a następnie wstawić przejście między dwoma klipami.

Obraz przedstawiający dwa klipy wideo
Klip wideo, który został podzielony na dwa klipy

Odwrotna sytuacja może polegać na konieczności połączenia kilku mniejszych klipów powstałych z podzielenia pliku. Można jednak łączyć tylko klipy stanowiące ciągłość. „Ciągłość” oznacza, że czas rozpoczęcia drugiego klipu następuje bezpośrednio po czasie zakończenia pierwszego klipu. Na przykład jeśli plik wideo lub audio został podzielony na klipy podczas importowania do programu Windows Movie Maker i klipy te nazywają się Klip 1, Klip 2 i Klip 3, to można połączyć Klip 1 i Klip 2 lub Klip 2 i Klip 3, ale nie można połączyć klipów Klip 1 i Klip 3.

Klipy wideo z zachowaną ciągłością można łączyć w serii ujęć albo w okienku Zawartość (przed dodaniem klipu lub klipów do serii ujęć/osi czasu).

Pokaż wszystkie

Aby podzielić klip:

 1. W okienku Zawartość lub w serii ujęć/na osi czasu kliknij klip wideo lub audio, który chcesz podzielić.

 2. W obszarze monitora podglądu kliknij przycisk OdtwórzObraz przycisku Odtwórz w programie Windows Movie Maker.
 3. Kiedy klip osiągnie punkt w pobliżu miejsca, w którym chcesz go podzielić, kliknij przycisk Wstrzymaj.

 4. Użyj formantów odtwarzania w obszarze monitora podglądu, aby znaleźć punkt, w którym chcesz podzielić klip.

 5. W obszarze monitora podglądu kliknij przycisk Podziel.

Porada

 • Na pasku wyszukiwania można przeciągnąć wskaźnik odtwarzania dokładnie do tego miejsca, w którym klip ma zostać podzielony.

Aby połączyć klipy:

 1. W okienku Zawartość lub w serii ujęć przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij ciągłe klipy, które chcesz połączyć.

 2. Kliknij menu Klip, a następnie kliknij polecenie Połącz.

  Nazwa i informacje o właściwościach pierwszego klipu w grupie zostaną użyte w odniesieniu do nowego klipu. Zostanie również dopasowany czas.

Porada

 • Można połączyć więcej niż dwa klipy, pod warunkiem że występują one kolejno po sobie. Aby zaznaczyć wiele klipów, kliknij pierwszy klip, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni klip.

Przycięcie (ukrycie) fragmentu klipu wideo

Podczas przycinania klipu zostanie utworzony nowy początkowy lub końcowy punkt przycięcia. Początkowy punkt przycięcia decyduje o tym, kiedy rozpocznie się odtwarzanie klipu, a końcowy punkt przycięcia decyduje o tym, kiedy zakończy się odtwarzanie klipu w projekcie i w końcowym filmie. Podczas przycinania klipu przycięty fragment nie jest usuwany z pliku źródłowego; jest tylko ukrywany, dzięki czemu nie będzie widoczny w projekcie ani w opublikowanym filmie.

Obraz przyciętego klipu wideo z podświetlonym przyciętym fragmentem
Przycięty klip wideo z podświetlonym przyciętym fragmentem
Pokaż wszystkie

Aby przyciąć klip wideo:

 1. Jeśli wyświetlony jest widok serii ujęć, kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Oś czasu.

 2. Na osi czasu kliknij klip, który chcesz przyciąć.

 3. Użyj formantów odtwarzania w obszarze monitora podglądu, aby znaleźć punkt, w którym chcesz przyciąć klip.

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • Kiedy wskaźnik odtwarzania znajdzie się w punkcie, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie wybranego klipu wideo lub audio, kliknij menu Klip, a następnie kliknij polecenie Początek przycięcia.

  • Kiedy wskaźnik odtwarzania znajdzie się w punkcie, w którym chcesz zakończyć odtwarzanie wybranego klipu wideo lub audio, kliknij menu Klip, a następnie kliknij polecenie Koniec przycięcia.

Uwagi   

 • Można też przeciągnąć na klip uchwyty przycinania, aby ustawić początkowy i końcowy punkt przycięcia. Uchwyty przycinania są wyświetlane jako małe czarne trójkąty na początku i na końcu klipu po kliknięciu klipu na osi czasu. Kiedy wskaźnik zostanie umieszczony nad uchwytem przycinania, zmieni się w czerwoną strzałkę z dwoma grotami. Przeciągnij uchwyt przycinania, aby ustawić nowy punkt początkowy i końcowy klipu.

  Obraz przycinania klipu
  Przycinanie klipu za pomocą uchwytu przycinania
 • Aby wyświetlić klipy na osi czasu z większą dokładnością, może być konieczne kliknięcie przycisku Zwiększ oś czasu. Przycisk Zwiększ oś czasu na pasku narzędzi osi czasu ma wygląd szkła powiększającego ze znakiem plus (+).

Aby cofnąć przycięcie klipu:

 1. Jeśli wyświetlony jest widok serii ujęć, kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Oś czasu.

 2. Kliknij przycięty klip na osi czasu, kliknij menu Klip, a następnie kliknij polecenie Wyczyść punkty przycięcia.

Tworzenie klipów

Aby praca nad projektem przebiegała sprawniej, może być wskazane utworzenie kilku mniejszych, bardziej poręcznych klipów z istniejącego klipu wideo. Program Windows Movie Maker umożliwia tworzenie klipów na kilka sposobów w zależności od źródła klipu. Jeśli klip źródłowy pochodzi z cyfrowej kamery wideo, program Windows Movie Maker tworzy klipy oparte na sygnaturach czasowych, które kamera cyfrowa wstawia podczas nagrywania źródłowego obrazu wideo, oraz na znaczących zmianach klatek wideo.

 1. W okienku Zawartość zaznacz klip wideo, dla którego chcesz utworzyć klipy.

 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Utwórz klipy.

Uwaga

 • Klipy mogą być tworzone automatycznie dla plików Windows Media Video (WMV) i dla plików Audio-Video Interleaved (AVI), które używają koderów-dekoderów DV. W przypadku pozostałych formatów plików wideo klipy nie zawsze mogą być utworzone automatycznie za pomocą funkcji tworzenia klipów, dlatego dany plik wideo jest widoczny w programie Windows Movie Maker jako jeden duży klip wideo. Duże klipy wideo można podzielić ręcznie, aby uzyskać mniejsze klipy.