Praca z programem Poczta systemu Windows w systemie Windows Vista

W systemie Windows Vista program Poczta systemu Windows zawiera narzędzia potrzebne do komunikowania się za pomocą wiadomości e-mail z kolegami i znajomymi oraz do obsługi grup dyskusyjnych, które umożliwiają wymianę opinii i informacji.

Aby uzyskać informacje o poczcie e-mail w systemie Windows 7, w tym o sposobie korzystania z Poczty usługi Windows Live, należy przejść do strony funkcji e-mail w witrynie systemu Windows w sieci Web.

Poniżej przedstawiono tematy pomocy zawierające dodatkowe informacje na temat korzystania z programu Poczta systemu Windows w systemie Windows Vista:

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Poczta systemu Windows, wyszukaj tekst „Poczta systemu Windows” w Pomocy i obsłudze technicznej.