Pulpit zdalny — często zadawane pytania

Funkcja pulpitu zdalnego w systemie Windows XP Professional umożliwia dostęp do wszystkich programów, zasobów i akcesoriów na komputerze z innego komputera z systemem Windows. Poniżej znajdują się odpowiedzi na typowe pytania dotyczące korzystania z pulpitu zdalnego.

Pokaż wszystkie

Jak włączyć pulpit zdalny?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zdalny. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem, aby włączyć pulpit zdalny. Wyznacz użytkowników, klikając przycisk Wybierz użytkowników zdalnych.

Czy pulpit zdalny jest dostępny w systemie Windows XP Home Edition?

Nie. Można jednak przeprowadzić uaktualnienie, aby zamienić system Windows XP Home Edition na system Windows XP Professional i uzyskać pulpit zdalny. System Windows XP Home Edition może odgrywać rolę klienta, z którego jest uzyskiwany dostęp do komputera z systemem Windows XP Professional, na którym jest uruchomiony pulpit zdalny.

Czy pulpit zdalny działa z zaporą systemu Windows?

Jeśli pulpit zdalny zostanie włączony w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), konfiguracja zapory systemu Windows zostanie automatycznie zmieniona tak, aby zezwalać na połączenia Pulpitu zdalnego z tym komputerem.

Porada

  • Jeśli zapora systemu Windows została skonfigurowana tak, aby nie zezwalać na żadne wyjątki, pulpit zdalny nie będzie działać. Aby zezwolić na wyjątki w zaporze systemu Windows, otwórz aplet Centrum zabezpieczeń w panelu sterowania, kliknij pole Zapora systemu Windows, a następnie wyczyść pole wyboru Nie zezwalaj na wyjątki.

Jeśli jest używana zapora połączenia internetowego w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 lub wcześniejszym, w oknie Połączenia sieciowe kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, przez które będzie używany pulpit zdalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Chroń mój komputer i moją sieć, ograniczając lub wykluczając dostęp do tego komputera z Internetu. Kliknij przycisk Ustawienia. Na liście Usługi zaznacz pole wyboru Pulpit zdalny.

Czy Pomoc zdalna to jest to samo co pulpit zdalny?

Nie. Pomoc zdalna poprzez technologię pulpitu zdalnego umożliwia ekspertowi udzielanie pomocy niedoświadczonemu użytkownikowi na komputerze z systemem Windows XP.

Ekran lokalnego komputera jest blokowany, gdy użytkownik połączy się zdalnie. Jak można uzyskać więcej niż jedno połączenie z komputerem z systemem Windows XP Professional?

Jeśli chcesz, aby kilka osób korzystało równocześnie z komputera z systemem Windows XP Professional, możesz wypróbować Pomoc zdalną w scenariuszach współpracy i pomocy technicznej.

Czy korzystanie z pulpitu zdalnego wymaga serwera licencji serwera terminali?

Nie, serwer licencji serwera terminali nie jest wymagany do korzystania z pulpitu zdalnego. Pulpit zdalny jest przeznaczony do użytku jednego użytkownika, lokalnie lub zdalnie.

Jaki protokół obsługuje pulpit zdalny w systemie Windows XP?

Pulpit zdalny w systemie Windows XP Professional wykorzystuje protokół pulpitu zdalnego (RDP) 5.1. Zalety protokołu RDP 5.1 to m.in.: obsługa kolorów 24-bitowych, przekierowanie dźwięku, przekierowanie kart inteligentnych, przekierowanie portu COM, przekierowanie lokalnej drukarki sieciowej i przekierowanie dysku. Protokół RDP 5.1 odznacza się także lepszą kompresją, sprawniejszym działaniem i kompresją kanału wirtualnego.

Czy klient usługi Podłączanie pulpitu zdalnego jest zgodny z usługami terminalowymi systemu Windows 2000 oraz systemem Windows NT 4.0 Terminal Server Edition?

Tak, klient usługi Podłączanie pulpitu zdalnego obsługuje protokół pulpitu zdalnego (RDP) 5.1. Klient ten jest wstecznie zgodny z systemami Windows 2000 i Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Jeśli klient jest używany na starszych serwerach, będą dostępne funkcje starszego protokołu.

Czy jest dostępny klient pulpitu zdalnego na inne platformy?

Program Podłączanie pulpitu zdalnego nie działa w systemie Windows for Workgroups ani Windows 3.11. Ostatnie programy klienckie serwera terminali tych wersji systemu Windows znajdowały się na dysku CD z systemem Windows 2000 Server.

Dlaczego pliki MIDI nie są odtwarzane przez pulpit zdalny?

Pliki MIDI nie są obecnie obsługiwane przez pulpit zdalny.

Z którego portu korzysta pulpit zdalny? Czy wszystko przechodzi przez port 3389?

Port 3389 jest jedynym portem, który musi zostać otwarty. System Windows będzie najpierw próbować strumieniowo przesyłać dźwięk przez protokół User Datagram Protocol (UDP). Jeśli nie będzie dostępnego portu UDP, dźwięk będzie przesyłany strumieniowo przez kanał wirtualny w protokole pulpitu zdalnego, który korzysta z portu 3389.

Jak podłączyć klienta pulpitu systemu Windows do zdalnego portu innego niż 3389?

W polu Komputer w oknie dialogowym połączenia Klient pulpitu zdalnego określ port za pomocą jednej z następujących metod:

  • Nazwa komputera, dwukropek, numer portu

    Przykład: TSComputer: 22229

  • Adres IP, dwukropek, numer portu

    Przykład: 192.168.1.1: 22229

Co to jest Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web? Do czego służy?

Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web to klient usługi Podłączanie pulpitu zdalnego spakowany jako formant ActiveX, który można osadzić w stronie sieci web, aby umożliwić dostęp do serwera terminali lub komputera z systemem Windows XP Professional, na którym jest włączony pulpit zdalny.

Jakie są wymagania związane z Podłączaniem pulpitu zdalnego w sieci Web?

  • Po stronie serwera musi być zainstalowany program Internet Information Server w wersji 4.0 lub nowszej. W systemie Windows XP Professional jest zawarty gotowy do użytku program Internet Information Server 5.1.

  • Po stronie klienta można go uruchomić tylko w systemach operacyjnych Windows 9x, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT (tylko Intel) i Windows 2000 z programem Internet Explorer w wersji 4 lub nowszej. Nie jest obsługiwany na żadnej innej platformie.

Czy Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web obsługuje przekierowanie dźwięku i dysku?

Tak. Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web obsługuje te same funkcje co Podłączanie pulpitu zdalnego.