Naprawianie komputera, którego nie można uruchomić

Brak możliwości uruchomienia komputera jest bardzo irytujący, ale wynika często z problemu, z którym łatwo można sobie poradzić. Kroki podejmowane w celu rozwiązania problemu zależą od objawów. Kliknij stwierdzenie, które najlepiej pasuje do danego problemu, aby znaleźć możliwe rozwiązania:

Pokaż wszystkie

Logujesz się, klikając konta użytkownika, ale potem nie możesz otworzyć żadnego programu

Natychmiast po kliknięciu konta użytkownika lub wpisaniu hasła naciśnij klawisz Shift i przytrzymaj go, dopóki nie będzie widoczny pulpit i pasek zadań. Przytrzymanie klawisza Shift sprawia, że programy nie są ładowane automatycznie, a to prawdopodobnie jeden z tych programów jest przyczyną problemu. Jeśli logowanie się powiedzie, możesz zmienić programy, które są uruchamiane automatycznie, i usunąć program, który jest przyczyną problemu.

Komputer wyświetla logo systemu Windows, ale zawiesza się przed wyświetleniem okna logowania

Czasami system Windows zaczyna się ładować, a następnie przestaje odpowiadać w trakcie procesu startowego. W większości przypadków przyczyną problemu jest nowe urządzenie, nowy program lub uszkodzony plik systemowy. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Po każdym kroku sprawdzaj, czy można uruchomić komputer. Przejdź do kolejnego kroku, tylko jeśli system Windows nadal zawiesza się podczas uruchamiania.

Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem

 1. Uruchom ponownie komputer. Natychmiast, gdy ekran zgaśnie po raz pierwszy, naciśnij kilkakrotnie klawisz F8. Zostanie wyświetlone menu Opcje zaawansowane systemu Windows. Jeśli to menu nie zostanie wyświetlone, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. Za pomocą klawiszy kursora (mysz nie będzie działała) wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz Enter. System Windows XP spróbuje się uruchomić.

 2. Jeśli niedawno zainstalowano dowolne urządzenie, wyłącz komputer i odłącz to urządzenie. Następnie ponownie uruchom system Windows XP i rozwiąż problemy z urządzeniem, aby działało prawidłowo.

 3. Uruchom ponownie komputer i jeszcze raz naciśnij klawisz F8. Tym razem wybierz opcję Tryb awaryjny i naciśnij klawisz Enter. System Windows XP spróbuje się uruchomić w trybie awaryjnym, w którym nie są automatycznie uruchamiane programy i urządzenia, a grafika jest na poziomie podstawowym. Jeśli uruchomienie systemu Windows XP w trybie awaryjnym się powiedzie, możesz usunąć niedawno zainstalowane programy i aktualizacje. Następnie normalnie uruchom ponownie komputer.

Jest wyświetlany komunikat o dysku niesystemowym lub błędzie dysku albo podobny

Komunikat o dysku niesystemowym lub błędzie dysku oznacza, że komputer nie znalazł systemu Windows. Wykonaj następujące kroki i po każdym z nich sprawdzaj, czy można uruchomić komputer. Przejdź do następnego kroku, tylko jeśli system Windows nadal zawiesza się podczas uruchamiania.

Rozwiązywanie problemów z błędami dysku

 1. Komputer może próbować załadować system Windows z nośnika wymiennego zamiast dysku twardego komputera. Wyjmij i odłącz wszystkie dyskietki, dyski CD i DVD, dyski flash USB, aparaty cyfrowe i karty pamięci.

 2. Być może fragment dysku uległ uszkodzeniu. Czasami problem ten można naprawić, wykonując instalację naprawczą systemu Windows XP.

 3. Być może dysk twardy uległ uszkodzeniu. Jeśli dysk twardy jest uszkodzony, należy go wymienić. Po wymianie dysku twardego należy przywrócić pliki z kopii zapasowej.

Komputer przestaje działać natychmiast po włączeniu lub nie wyświetla niczego na monitorze

Jeśli komputer wyświetla komunikat o błędzie w ciągu kilku sekund od uruchomienia, prawdopodobnie istnieje problem z konfiguracją sprzętu. Jeśli jest widoczne logo Windows, należy rozwiązać problemy z uruchamianiem. Jeśli jest wyświetlany komunikat o dysku niesystemowym lub błędzie dysku, należy rozwiązać problemy z błędami dysku. Jeśli nie jest nawet wyświetlany ekran startowy, prawdopodobnie problem dotyczy sprzętu. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem ze sprzętem, który uniemożliwia rozpoczęcie ładowania systemu Windows przez komputer. Po każdym kroku uruchom ponownie komputer i spróbuj załadować system Windows. Przejdź do następnego kroku, tylko jeśli system Windows nie zostanie załadowany.

Rozwiązywanie problemów sprzętowych

 1. Jeśli komputer emituje sygnał dźwiękowy w momencie uruchamiania, ale nie wyświetla niczego na monitorze:

  • Odłącz monitor od komputera, a następnie podłącz go ponownie.

  • Sprawdź, czy do monitora jest podłączony kabel zasilania i czy monitor jest włączony.

  • O ile jest to możliwe, podłącz monitor do innego komputera, aby upewnić się, że działa poprawnie.

  • Jeśli monitor działa, ale komputer emituje sygnał dźwiękowy i nie wyświetla niczego na monitorze, prawdopodobnie uszkodzeniu uległa karta graficzna. Jeśli komputer jest na gwarancji, skontaktuj się z serwisem producenta komputera. Jeśli komputer nie jest na gwarancji i nie boisz się otwierać obudowy komputera ani wymieniać elementów wewnętrznych, kup i zainstaluj nową kartę graficzną. W innym wypadku zwróć się po pomoc do serwisu. Chociaż wymiana części jest kłopotliwa i może być kosztowna, to dokumenty, obrazy i wiadomości e-mail powinny być bezpieczne i będą dostępne, gdy komputer zostanie naprawiony.

 2. Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie informujący o braku klawiatury lub zacięciu się klawisza, wyłącz komputer i odłącz, a następnie podłącz klawiaturę. Jeśli problem nadal występuje, wymień klawiaturę.

 3. Czasami komputera nie można uruchomić, ponieważ nie jest on zgodny z pewnym urządzeniem dodatkowym. Jeśli ostatnio zostało dodane jakiekolwiek urządzenie dodatkowe, wyłącz komputer, odłącz to urządzenie i uruchom ponownie komputer.

 4. Odłącz wszystkie urządzenia dodatkowe z wyjątkiem klawiatury, myszy i monitora. Jeśli komputer się uruchomi, zamknij system Windows, wyłącz komputer i dodaj jedno urządzenie dodatkowe. Następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli komputer się nie uruchomi, to właśnie to urządzenie dodatkowe, które zostało zainstalowane ostatnio, jest przyczyną problemu. Odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem jego producenta. Możesz podłączyć inne urządzenia dodatkowe.

 5. Może być poluzowane złącze. Wyłącz komputer, odłącz wszystkie złącza na zewnątrz komputera, a następnie ostrożnie powkładaj je z powrotem. Uważaj na postrzępione przewody, wygięte styki i luźno osadzone złącza.

 6. Jeśli nie boisz się otwierać obudowy komputera, zamknij komputer, odłącz kabel zasilający i otwórz obudowę komputera. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie karty we wnętrzu komputera, w tym układy pamięci. Złóż komputer, a następnie spróbuj go uruchomić.

 7. Jeśli nadal nie można uruchomić komputera, oznacza to, że musiał powstać problem z płytą główną, procesorem, pamięcią lub kartą graficzną. Chociaż awaria sprzętu jest irytująca, to dokumenty, obrazy i wiadomości e-mail powinny być bezpieczne i będą na miejscu, gdy komputer zostanie naprawiony.

Nie można włączyć komputera

Jeśli komputera nie można włączyć — naciskasz przycisk zasilania i nie świeci żadna lampka oraz nie są emitowane żadne sygnały dźwiękowe ani inne odgłosy — należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź, czy do komputera jest podłączony kabel zasilający.

 • Odłącz kabel od komputera i podłącz do tego samego gniazda elektrycznego inne urządzenie elektryczne (jak lampa, wentylator lub radio). Jeśli urządzenie nie działa, problem dotyczy gniazda elektrycznego, a nie komputera.

Musisz przeprowadzić instalację naprawczą systemu Windows XP

Przeprowadzenie instalacji naprawczej systemu Windows XP może rozwiązać wiele poważnych problemów związanych z uruchamianiem. O ile nie utracisz raczej żadnych ważnych dokumentów, to możesz utracić ustawienia i będzie konieczne ponowne instalowanie dużej liczby aktualizacji.

Przed przeprowadzeniem instalacji naprawczej systemu Windows XP należy przygotować sobie dysk CD z systemem Windows XP oraz klucz produktu.

Przeprowadzanie instalacji naprawczej systemu Windows XP

 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do komputera.

 2. Uruchom ponownie komputer. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer ze stacji CD-ROM.

 3. Gdy zostanie wyświetlona strona Instalator — Zapraszamy!, naciśnij klawisz Enter.

 4. Na stronie Umowa licencyjna Windows XP przeczytaj umowę licencyjną. Naciskając klawisz Page Down, przewiń tekst umowy do końca. Następnie naciśnij klawisz F8.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, naciśnij klawisz R, aby system Windows XP spróbował naprawić system Windows, instalując ponownie ważne składniki systemu Windows.

  Czas trwania procesu naprawy i ponownego instalowania może wynosić ponad godzinę. W jego trakcie Instalator zadaje pytania takie, jak podczas instalowania systemu Windows XP po raz pierwszy.