Zadania konserwacji służące poprawie wydajności

Z czasem komputer zaczyna działać wolniej, ponieważ pliki stają się zdezorganizowane i niepotrzebne programy zużywają zasoby. System Microsoft Windows XP zawiera narzędzia służące do oczyszczania komputera i przywracania jego wydajności.

Zanim cokolwiek zrobisz, utwórz kopię zapasową komputera.

Usuwanie nieużywanych programów

Najpierw usuń programy, z których już nie korzystasz. Programy takie zajmują miejsce na komputerze, a czasami mogą działać w tle bez wiedzy użytkownika. Usunięcie nieużywanych programów ułatwia przywrócenie wydajności komputera.

Zainstalowanie programu antyszpiegowskiego i uruchamianie go

Większość programów można usunąć przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy znajdującego się w panelu sterowania, ale programy szpiegowskie są bardziej oporne. Program Windows Defender (który można bezpłatnie pobrać z witryny firmy Microsoft) lub inny program antyszpiegowski może wykryć i usunąć te programy. Należy zawsze mieć zainstalowany program antyszpiegowski, ponieważ programy szpiegowskie mogą instalować się na komputerze bez wiedzy użytkownika. Po zainstalowaniu programu antyszpiegowskiego uruchom go, aby wykryć wszystkie niepożądane programy.

Udostępnianie niewykorzystanego miejsca

Usunięcie nieużywanych programów to świetny sposób, aby zwolnić miejsce na dysku, co przyspieszy działanie komputera. Kolejnym dobrym sposobem, aby znaleźć niewykorzystane miejsce na dysku, jest użycie narzędzia Oczyszczanie dysku.

Uruchamianie narzędzia Oczyszczanie dysku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk lokalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Oczyszczanie dysku. Narzędzie Oczyszczanie dysku będzie przez kilka minut analizować dysk.

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Oczyszczanie dysku. Zaznacz poszczególne pola wyboru na liście Pliki do usunięcia, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak. Narzędzie Oczyszczanie dysku będzie przez kilka minut usuwać te pliki, co udostępni więcej miejsca.

  Jeśli masz kilka dysków twardych, powtórz ten proces z każdym dyskiem twardym podanym na liście w oknie Mój komputer.

Defragmentowanie dysku twardego

Jeśli plik jest pofragmentowany, odczytanie go przez komputer trwa dłużej, ponieważ musi sięgać do różnych sekcji dysku twardego. Defragmentacja poprawia wydajność komputera przez zreorganizowanie plików. Chociaż fragmentacja wygląda na coś skomplikowanego, to defragmentować komputer jest bardzo łatwo.

Defragmentowanie komputera

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk lokalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj.

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Defragmentator dysku. Kliknij dysk twardy, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj.

 5. Defragmentator dysku będzie pracować od kilku minut do nawet kilku godzin. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zamknij.

  Jeśli masz kilka dysków twardych, powtórz ten proces z każdym dyskiem twardym podanym na liście, zaczynając od kroku 4.

Odłączanie nieużywanych połączeń sieciowych

Problem z dyskami sieciowymi polega na tym, że system Windows XP po uruchomieniu próbuje połączyć się z dyskiem sieciowym. Jeśli zdalny komputer nie odpowie natychmiast, system Windows XP będzie czekać, co wydłuży czas uruchamiania. Ponadto pewne programy będą próbowały połączyć się z dyskiem sieciowym podczas przeglądania plików i folderów. Aby ograniczyć ten problem, można odłączyć nieużywane dyski.

Odłączanie nieużywanych dysków sieciowych

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Odłącz dysk sieciowy.

 3. Wybierz dyski sieciowe, których już nie potrzebujesz, i kliknij przycisk OK.